LMS valdymas / struktūra

2014-2018 METŲ KADENCIJA

PREZIDENTAS / PREZIDENTĖ
Audronė ŽIGAITYTĖ-NEKROŠIENĖ
audrone@muzikusajunga.lt

TARYBA
Vytautas ALENSKAS
vytautas.alenskas@gmail.com

Egidijus ALIŠAUSKAS
egidijus.alisauskas@mil.lt

Tomas BAKUČIONIS
tbakucionis@gmail.com

Indrė BAIKŠTYTĖ
indrebaikstyte@gmail.com

Aistė BRUŽAITĖ
kankliorka@gmail.com

Juozas DOMARKAS
juozas.domarkas.1@gmail.com

Eduardas GABNYS
eduardas.gabnys@gmail.com
Petras KUNCA
p.kunca@gmail.com

Rūta LIPINAITYTĖ
rlipinaityte@gmail.com

Inga MAKNAVIČIENĖ
maknaviciene@yahoo.com

Leonidas MELNIKAS
mmelnikas@hotmail.com
Modestas PITRĖNAS
modispitrenas@hotmail.com
Vladimiras PRUDNIKOVAS
vladimiras.prudnikovas@gmail.com

Petras VYŠNIAUSKAS petrovisa@yahoo.com

REVIZIJOS KOMISIJA
Vera BADJANOVA
markova.vera@gmail.com

Ričardas SVIACKEVIČIUS
ricardas.sviackevicius@gmail.com

Aldona VILKELIENĖ
vila.66@gmail.com

 

2010-2014 METŲ KADENCIJA

PREZIDENTAS / PREZIDENTĖ
Audronė ŽIGAITYTĖ-NEKROŠIENĖ

TARYBA
Vytautas ALENSKAS
Tomas BAKUČIONIS
Audronė EITMANAVIČIŪTĖ
Eduardas GABNYS
Povilas GYLYS
Kęstutis GRYBAUSKAS
Leonidas MELNIKAS
Lina NAIKELIENĖ
Modestas PITRĖNAS
Vladimiras PRUDNIKOVAS
Dainius PUODŽIUKAS
Juozas SLANKAUSKAS
Petras VYŠNIAUSKAS
Laimutė UŽKURAITIENĖ

REVIZIJOS KOMISIJA
Vaclovas PAKETŪRAS
Ričardas SVIACKEVIČIUS
Aldona VILKELIENĖ

 

Elektroninė muzikos įrašų, žurnalų ir koncertų parduotuvė
Lietuvos muzikų sąjungos veiklos partneriai
Liuterio durys