Algirdas Vyžintas

Algirdas Vyžintas
Liaudies instrumentų orkestro dirigentas, profesorius
1929-07-30
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513