Jie išėjo

Gintautas Abarius

Gintautas Abarius

Valentinas Adamkevičius

Valentinas Adamkevičius

Julius Andrejevas

Julius Andrejevas

Pianistas, kompozitorius, LMTA docentas

Eduardas Balsys

Eduardas Balsys

Kompozitorius, profesorius, meno veikėjas

Antanas Budriūnas

Antanas Budriūnas

vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas

Bronius Budriūnas

Bronius Budriūnas

kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas

Motiejus Budriūnas

Motiejus Budriūnas

Elena Čiudakova

Elena Čiudakova

Dainininkė

Aldona Dvarionaitė

Aldona Dvarionaitė

Balys Dvarionas

Balys Dvarionas

Aleksandras Fedotovas

Aleksandras Fedotovas

Saksofonininkas, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, LMTA docentas

Rimas Geniušas

Rimas Geniušas

Dirigentas, profesorius

Beatričė Grincevičiūtė

Beatričė Grincevičiūtė

Liuda Grybauskienė

Liuda Grybauskienė

Pianistė, pedagogė

Vladas Jakubėnas

Vladas Jakubėnas

Justinas Jonušas

Justinas Jonušas

Dirigentas, atsargos majoras

Antanas Jozėnas

Antanas Jozėnas

Choro dirigentas, profesorius

Jeronimas Kačinskas

Jeronimas Kačinskas

Juozas Karosas

Juozas Karosas

kompozitorius, vargonininkas, dirigentas ir pedagogas.

Raimundas Katilius

Raimundas Katilius

Smuikininkas

Vida Marija Krakauskaitė

Vida Marija Krakauskaitė

Muzikologė

Sergėjus Larinas

Sergėjus Larinas

Dainininkas

Aleksandras Livontas

Aleksandras Livontas

Nikodemas Martinonis

Nikodemas Martinonis

Vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Irena Mikšytė

Irena Mikšytė

Muzikologė, muzikos kritikė

Ona Mikulskienė

Ona Mikulskienė

Kanklininkė

Juozas Pakalnis

Juozas Pakalnis

Kompozitorius, fleitininkas, dirigentas, pedagogas

Vaclovas Paketūras

Vaclovas Paketūras

Kompozitorius, LMTA profesorius

Žyginta Pečiulienė

Žyginta Pečiulienė

Choro dirigentė

Albinas Petrauskas

Albinas Petrauskas

Choro dirigentas, profesorius, Kauno mišraus choro “Leliumai” vadovas

Kipras Petrauskas

Kipras Petrauskas

Dainininkas

Antanas Račiūnas

Antanas Račiūnas

Kompozitorius

Antanas Rekašius

Antanas Rekašius

Kompozitorius

Zenonas Rinkevičius

Zenonas Rinkevičius

Chorvedys, menotyrininkas

Aliodija Ruzgaitė

Aliodija Ruzgaitė

Baleto artistė, pedagogė, šokio kritikė

Danielius Sadauskas

Danielius Sadauskas

Dainininkas

Nina Seriogina

Nina Seriogina

Sankt Peterburgo Nikolajaus Rimskio Korsakovo konservatorijos profesorė, pianistė

Arūnas Simaška

Arūnas Simaška

Choro dirigentas

Irena Ramutė Skomskienė

Irena Ramutė Skomskienė

Choro dirigentė, V. Jakubėno draugijos pirmininkė

Antanas Smolskus

Antanas Smolskus