Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis
Pianistas, klavesinininkas, vargonininkas, muzikos kritikas
1964-07-08
Vilnius
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1971 m. iki 1979 m. Nac. M.K.Čiurlionio menų mokykla, B.Dvariono 10-metė muz. m-la
Nuo 1979 m. iki 1983 m. Vilniaus J.Tallat-kelpšos aukštesn. muzikos mokykla
Nuo 1983 m. iki 1990 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buv. Valstybinė konservatorija)
Aukštosios mokyklos
Nuo 1991 m. iki 1994 m. Štutgarto aukštoji muzikos ir teatro mokykla
Nuo 2004 m. iki 2007 m. Mykolo Riomerio universitetas