Uss Irena Armonienė

Uss Irena Armonienė
Pianistė, LMTA profesorė, Koncertmeisterio katedros vedėja
1954-04-06
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513