Choras VILNIUS „JAU AUŠT AUŠRUŽĖ“ II | Audio įrašų galerija

Apie autorius
Javieras Busto (g. 1949, Ispanija) daugiabalsei žemaitiškai dainai „Saulelė raudona“ pritaikė šiuolaikinę chorinę tekstūrą, o dzūkų daina „Beauštanti aušrelė“ įdomiai ir netikėtai gracingai suskamba šokio ritmo ir faktūros kontekste.

Davidas Azurza (g. 1968, Ispanija), interpretuodamas rugiapjūtės dainą „Parugėmis, pabarėmis“, įmantriai audžia šviesų ir skaidrų muzikinį audinį, rugiapjūtės vaizdų asociacijas sustiprina dalgiu kertamų rugių šnarėjimo imitacija bosų partijoje.

Grahamo Lacko (g. 1954, Anglija) kompozicija, grįsta žemaičių daina „Aug juovarelis“, parašyta dvigubam chorui. Kūrinys sudėtingas tiek intonacijų, tiek formos prasme.

Ivo Antognini (g. 1963, Šveicarija) dėmesį patraukė Mažosios Lietuvos krašto daina „Miegužio noriu“. Žavingoje ir subtilioje miniatiūroje kompozitorius sukūrė lopšinės iliuziją įpindamas ir Jameso Joyce´o kūrinių nuotrupų.

Johną Augustą Pamintuaną (g. 1972, Filipinai) sužavėjo Mažosios Lietuvos krašto dainos „Jau aušt aušružė“ fonetinės ypatybės, kompozitoriaus kūrinyje garsais „š“ ir „ž“ užburia ištisai kartojamas motyvas „jau aušt aušružė“, primenantis varpelio skambėjimą.

Janas Krutulis (g. 1987, Lenkija) – jauniausiais projekto dalyvis. Kompozitorius labai rūpestingai ir jautriai perteikė dainos „Karvelėli mėlynasai“ poetiką ir siužetą, išryškino tradicinio aukštaičių dainavimo ypatybę.

Stepheno Leeko (g. 1959, Australija) „Upava karvelėlis“ – nepaprastai virtuoziška kompozicija, reikalaujanti choro balsų paslankumo, ritminio tikslumo ir intonacinio lankstumo.

Ko Matsushita (g. 1962, Japonija) į mini ciklą sujungė brolių dainas „Ei, brolyt, brolyt“ ir „Vai broleliai dobilėliai“. Pirmosios dainos intonacinis moto slypi melodijos dermėje, įvairios melodinės ir sąskambių kombinacijos svarbios ir antroje dainoje.

Alberto Grau (g. 1937), vienas reikšmingiausių XX–XXI a. Venesuelos choro dirigentų ir chorinės muzikos kūrėjų, kontrastingoje kompozicijoje „Teka, teka šviesi saulė“ išryškina tirštai polifonizuotą kūrinio faktūrą.

 

 

Galerijų kategorija