Gražina Ručytė. Praėjusio laiko besiklausant | Audio įrašų galerija

Gražina Ručytė. Praėjusio laiko besiklausant

Pianistė Gražina Ručytė gimė 1930 metais Anykščiuose. Muzika buvo jos aistra nuo pat vaikystės. Mergaitė, išmokusi groti akordeonu, tapo populiaria įvairiausių vakarų, švenčių ir koncertų dalyve. Mokėsi Anykščių ir Panevėžio gimnazijose, 1948 m. įstojo į Kauno konservatorijos fortepijono klasę. 1949 metais buvo ištremta į Sibirą, ten dirbo sunkiausius darbus, teko net žvejoti. 1950 metais jai pavyko įstoti į Irkutsko muzikos mokyklą, joje pradėjo pianistės koncertmeisterės veiklą. 1954–1957 m. studijavo Sverdlovsko konservatorijoje, kartu čia dirbo akompaniatore. 1957 metais buvo paleista iš tremties. 1959 m. Lietuvos konservatorijoje baigė B. Dvariono fortepijono klasę, čia dirbo koncertmeistere. 1958 m. G. Ručytė kaip labai prityrusi koncertmeisterė buvo pakviesta į Lietuvos operos ir baleto teatrą. Pradėjo dėstyti Vilniaus pedagoginiame institute, nuo 1989 m. dirbo Lietuvos konservatorijoje, dabartinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tapo profesore.

Gražina Ručytė daugiau kaip 50 metų buvo viena ryškiausių ir labiausiai vertinamų pianisčių koncertmeisterių. Ji koncertavo su visais žymiausiais Lietuvos dainininkais: Virgilijumi Noreika, Vaclovu Daunoru, Irena Milkevičiūte, Giedre Kaukaite, Birute Almonaityte ir daugeliu kitų. Ypač ilgas ir įspūdingas buvo jos bendradarbiavimas su Regina Maciūte. Tarp užsienio dainininkų, su kuriais yra pasirodžiusi G. Ručytė, – žymus vokiečių tenoras Peteris Schreieris.

G. Ručytės skambinimas pasižymėjo giliu muzikinio teksto supratimu, puikiu kiekvieno solisto individualybės pajautimu, gebėjimu kurti bendrą meninį vaizdą. Šiame dvigubame CD sudėta tik dalis iš daugybės jos įrašų. Jie liudija ne tik G. Ručytės meistriškumą, bet ir nepaprastą talentingiausių Lietuvos dainininkų istoriją, dabarties klausytojams grąžina nuostabius balsus. Šie diskai neleis jų užmiršti, skatins didžiuotis ir jais, ir G. Ručytės menu.

Donatas Katkus

1. Feliksas Bajoras. Kurčias miškas be genelio 01ˊ28
Atl. Gražina Apanavičiūtė

2. Pietro Mascagni. Turidu arija iš operos Kaimo garbė 04ˊ10
Atl. Virgilijus Noreika

3. Giuseppe Verdi. Otelo mirties scena 05ˊ07
Atl. Virgilijus Noreika

4. Jacques Fromental Halévy. Eleazaro arija iš operos Žydė 05ˊ45
Atl. Virgilijus Noreika

Franz Schubert. Fragmentai iš ciklo Žiemos kelionė / Winterreise
5. Labanakt / Gute Nacht 04ˊ40
6. Sąstingis / Erstarrung 03ˊ22
7. Liepa / Der Lindenbaum 05ˊ06
8. Žvilgsnis į praeitį / Rückblick 02ˊ25
9. Pavasario sapnas / Frühlingstraum 04ˊ37
10. Varnas / Die Krähe 01ˊ39
11. Kaime / Im Dorfe 03ˊ59
12. Drąsa / Muth 01ˊ30
13. Rylininkas / Der Leiermann 03ˊ42
Atl. Giedrius Prunskus

14. Richard Strauss. Serenada 02ˊ47
Atl. Irena Milkevičiūtė

15. Argentinietiška daina 02ˊ27
Atl. Regina Maciūtė

16. Guy dˊHardelot. Todėl / Because 02ˊ04
Atl. Virgilijus Noreika

17. Fritz Kreisler. Sinkopės 02ˊ32
Atl. Rasa Vosyliūtė (smuikas)

18. Feliksas Bajoras. Variacijos lietuvių liaudies dainos Ugdė motulė tema 03ˊ27
Atl. Gražina Apanavičiūtė

Galerijų kategorija

Beethovenui 250
Traviata