Kelmės kultūros centras

Kelmės kultūros centras
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, LT-86136
Internetinis puslapis: http://kelmeskc.lt/
Kontaktinė informacija:

Direktorius Arnas Arlauskas

Tel. 8 427 60 066, mob. 8 610 21 970
El. p. arnas.arlauskas@kelmeskc.lt

Sekretorė Loreta Valčiukienė
El. p. loreta.valciukiene@kelmeskc.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Angelė Jovaišaitė
Tel. 8 427 60 065
El. p. angele.jovaisaite@kelmeskc.lt

Kelmės rajoniniai kultūros namai savo veiklą pradėjo 1949 metais. Ką tik įsikūrusio kultūros centro darbo krūvis buvo nedidelis, jis atliko tik miesto kultūros centro vaidmenį. 1978 metais įsteigti nauji Kelmės kultūros centro rūmai , kurie metodiškai vadovavo 1 miesto ir 29 kaimo kultūros namams. 1995 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kelmės kultūros rūmai buvo reorganizuoti į Kelmės kultūros centrą ir atliko tik miesto kultūros centro funkcijas. Nuo 2000 metų Kelmės kultūros centras vadovauja Liolių, Lupikų, Gaštynų filialams ir Maironių bendruomenės namams. 2006m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Gaštynų filialas ir jo veiklos funkcijos perduotos vietos bendruomenei. 2007 m. Kelmės kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunumo kultūrinės edukacijos projektus. 2010 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-47 pakeista Kelmės kultūros centro struktūra, kirią sudaro: Kelmės kultūros centro administracija, meninės veiklos, jaunimo folkloros, informacijos ir projektų, ūkio skyriai bei Maironių, Liolių, Lupikų skyriai.