Kelmės meno mokykla

Kelmės meno mokykla
Laisvės gynėjų a. 1, Kelmė, LT-86142
Internetinis puslapis: http://kelmesmenom.w3.lt/
Kontaktinė informacija:

MUZIKINIS SKYRIUS
Laisvės gynėjų a. 1, LT-86142 Kelmė, tel. / faks. (8 427) 60195; 
tel.: (8 427) 60194; tel.: (8 427) 60193

DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS SKYRIAI
Vytauto Didžiojo g. 47, Kelmė, tel.: (8 427) 61083

PAKRAŽANČIO MUZIKINIS SKYRIUS

Centro g. 2, Grinių km., Pakražantis

KRAŽIŲ MUZIKINIS SKYRIUS
Dariaus ir Girėno g. 2, Kražiai

Kelmės muzikos mokykla įkurta 1966 metais. Atidarytos fortepijono, akordeono, pučiamųjų instrumentų klasės. Mokykloje mokėsi 60 mokinių. Pirmasis mokyklos direktorius – Ipolitas Vidugiris, pirmieji mokytojai – Algirdas Lipeika, Genovaitė Jokubauskienė, Stasys Kačenauskas, Alfonsas Urbelis. 1970 metais mokyklos direktore skiriama Genovaitė Jokubauskienė, kuri mokyklai vadovavo 33 metus. Nuo 2003 m. mokyklai vadovauja Asta Barčiauskienė. Bėgant metams mokykla labai išaugo ir pasikeitė. Atsiradus galimybėms muzikos mokykloje buvo įkurtos kanklių, birbynės, smuiko, gitaros, kiek vėliau – chorinio dainavimo klasės. 1988 metais įsteigiamas choreografijos skyrius. Po metų įsteigiamas dailės skyrius. 1992 metais įsteigtas Pakražančio muzikinis skyrius, 1998 metais tapęs muzikos mokyklos skyriumi. Jame vaikai gali rinktis mokytis groti akordeono, kanklių, pučiamųjų instrumentais ar dainuoti. 2003 metais Kelmės rajono tarybos sprendimu Muzikos mokyklai suteiktas Kelmės Meno mokyklos statusas. Tais pačiais metais Kražių vidurinėje mokykloje (dabar – gimnazijoje) įsteigiamas Meno mokyklos Kražių skyrius. Čia vaikai pradedami mokyti groti pučiamųjų, kanklių, fortepijono bei akordeono instrumentais. Nuo 2004 m. meno mokykloje pradedama mokyti pagal studijinio mokymo programas – į mokyklą priimami ir suaugusieji. 2013 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos pritarimu mokykloje pradėta vykdyti mušamųjų instrumentų mokymo programa. 2015 m. mokykloje įsteigiama teatro studija; Pirmasis mokymo dalies vedėjas – Algis Krutkevičius. Nuo 1994 m. direktorės pavaduotoja ugdymui dirbo Dalia Miklovienė, nuo 2008 m. – Irena Leskauskienė. Nuo 2015 m. direktorės pavaduotoja ugdymui dirba Beata Pralgauskienė. Baigę meno mokyklą, mokiniai toliau aktyviai dalyvauja meniniame gyvenime: dainuoja, groja, šoka įvairiuose meno kolektyvuose. Smagu, kad daugelis iš baigusiųjų šią mokyklą mokinių renkasi menininko-profesionalo kelią. Vieni mokosi konservatorijose, kiti kopia į mokslo viršūnes Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kiti tobulinasi užsienyje. Daugelis buvusių mokinių, tapę pedagogais, kaip tie paukščiai sugrįžo į gimtąjį lizdą ir dirba išvien su buvusiais savo mokytojais, tai – mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė, pavaduotoja ugdymui Beata Pralgauskienė, mokytojai: Vilija Brazinskienė, Violeta Ričkienė, Vitalija Riškuvienė, Lina Užomeckienė, Gerimantas Rukas, Algimantas Šurna, Jūratė Širkuvienė, Saulius Jankeliūnas, Arvydas Jankus, Deima Bialaglovienė, Živilė Macaitytė, Dalia Miliauskienė, Laisvė Monkevičienė, Rama Povilaitienė, Gabrielė Špukienė, Rasa Štabokienė, Aurelija Ščeponavičienė, Viktorija Jagaudienė. Šiuo metu meno mokykloje dirba 39 mokytojai ir 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų.