Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
S. Šimkaus g. 15, Klaipėda, LT-92126
Internetinis puslapis: http://klaipedoskonservatorija.lt/
Kontaktinė informacija:

Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja

REGINA BARONIENĖ

Telefonas: 8-659 75937

e-paštas: regina.baroniene@gmail.com

Jau daugiau nei devyniasdešimt metų Klaipėdoje gyvuoja Stasio Šimkaus įkurta, Lietuvos muzikų kalve vadinama, Stasio Šimkaus konservatorija. Per visus gyvavimo metus paruoštas didelis būrys žymių muzikų-profesionalų, be kurių sunku įsivaizduoti mūsų šalies kultūrinį gyvenimą. Konservatorija priima moksleivius, baigusius 8, 9 ar 10 klasių, ir jiems suteikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą bei vidurinės mokyklos brandos atestatą. O konservatorija ji vadinama todėl, kad 9 ir 10 klasėje vaikai šalia bendrojo lavinimo dalykų mokosi privalomų muzikinių disciplinų (spec. instrumento, solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, fortepijono, muzikuoja chore, ansambliuose arba orkestruose) ir turi galimybę apsispręsti: rinktis muziko kelią ar rengtis kitai profesijai. Konservatorijos 11 ir 12 klasėje mokiniai, nutarę tapti muzikais profesionalais, galės pasirinkti sustiprintą muzikinių dalykų kursą ir kartu su humanitarinės pakraipos bendrojo lavinimo dalykais siekti konservatorijos brandos atestato. Šių vaikų ugdymo programą 50% sudarys bendrojo lavinimo dalykai ir 50% muzikiniai. Na, o tie, kuriems patinka muzikuoti, bet profesionaliu muzikos keliu nepasuks, baigę dešimt klasių rinksis tuos bendrojo lavinimo dalykus, kurie bus reikalingi tam, kad sėkmingai išlaikytų brandos egzaminus ir gautų atestatą, suteikiantį teisę stoti į bet kurią Lietuvos aukštąją mokyklą. Muzikos dalykų jie mokysis bendruoju kursu ir galės savo malonumui drauge su visais muzikuoti konservatorijos meniniuose kolektyvuose. Konservatorijos absolventai, įstoję į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir universitetus, sėkmingai mokosi ne tik filologijos, socialinės geografijos, pedagogikos, socialinių mokslų, bet ir vadybos, inžinerijos, teisės ir net stomatologijos specialybių. Konservatorija yra išskirtinė mokykla (tokių mokymo įstaigų yra tik Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir uostamiestyje, jų vykdoma muzikinė programa yra viena iš brangiausių Lietuvoje), todėl, kaip ir meno mokyklose, bendrabutyje gyvenantys vaikai tris kartus per dieną, išskyrus savaitgalius, šventes ir atostogas, nemokamai maitinami. Gyvenimas bendrabutyje taip pat yra nemokamas. Be to, moksleiviams, kurie gyvena toliau nuo Klaipėdos, kompensuojamos kelionės išlaidos. Konservatorijos bendrabutis yra vienas iš naujausių Lietuvoje. Nuo bendrabučio iki mokyklos - trys minutės kelio pėsčiomis. Jau seniai sklinda garsas apie nepaprastą ,,Šimkinės“ (taip savo mokyklą vadina visi esami ir buvę mokiniai) aurą, kurią jaučia visi, kurie pabuvoja pas mus. Kadangi mokinių skaičius yra nedidelis, visi jaučiasi kaip didelė draugiška šeima. Turėdami didelį pamokų krūvį, mūsų mokiniai išmoksta planuoti ir branginti savo laiką, susidėlioti prioritetus ir tikslingai siekti užsibrėžtų tikslų.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!