Kupiškio kultūros centras

Kupiškio kultūros centras
Gedimino g. 40, Kupiškis, LT-40129
Internetinis puslapis: http://www.kupiskiokultura.lt/
Kontaktinė informacija:


Direktorė Jolita Janušonienė
tel. (8 459) 35677
mob. 8 687 97840
el. paštas: j.janusoniene@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai Rasa Gudonienė
mob. 8 620 47379
el. paštas: rasa.gudoniene@gmail.com

Kupiškio kultūros centro pagrindinė funkcija yra kupiškėnų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas. Į Kupiškio kultūros centro sudėtį įeina Adomynės, Alizavos, Antišavos, Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių, Noriūnų, Salamiesčio, Skapiškio, Subačiaus, Šepetos, Šimonių padaliniai.