Marijampolės kultūros centras

Marijampolės kultūros centras
Vilkaviškio g. 2, Marijampolė, LT-68175
Internetinis puslapis: http://www.marijampoleskc.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel./faks. (8 343) 56 534
El. p. kulturos.centras@zebra.lt

 

Direktorė Iraida Skirpstienė
Mob. tel. 8 656 53 422

Direktorės pavaduotoja koncertinei veiklai ir bendriesiems reikalams Rima Striaušienė
Mob. tel. 8 656 53 413
El. p.: koncertai.rima@gmail.com

Kultūros renginių vadybininkė Lina Bankauskaitė - Šleinotienė
Mob. tel. 8 655 43 858
El. p.: kulturiniairenginiai@gmail.com

Marijampolės kultūros centras įkurtas 1991 metais. 2006 m. spalio 6 d. Marijampolės Tarybos sprendimu Nr. 1-883 kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija. 2006 m. Marijampolės kultūros centras pripažintas Geriausiu respublikos aukščiausiosios kategorijos kultūros centru. Kultūros centro tikslai ir uždaviniai: puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, remti profesionalaus meno sklaidą.