Plungės kultūros centras

Plungės kultūros centras
Senamiesčio a. 3, Plungė
Internetinis puslapis: http://www.plungeskc.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel./ Fax. 8 448 51981
El. p. plungeskc@gmail.com

Plungės kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 100 000 lankytojų. Kultūros centras vykdydamas savo veiklą tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno sklaida. Plungės kultūros centras yra apdovanotas nominacija „Geriausias kultūros centras“. Keturi kultūros centro kolektyvai apdovanoti aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta nominacija „Aukso paukštė“. Plungės kultūros centro internetiniame puslapyje skelbiamos teikiamos paslaugos: proginės programos, rimtosios muzikos programos, pramoginės programos, konsultacijos rengiant šventes, jubiliejus, projektus, konferencijas ir kt., tarpininkavimo paslaugos tarp įvairių koncertinių organizacijų, renginių vedimas ir režisūra, projektų meninis apipavidalinimas, koncertinių rūbų nuoma, reklamos paslaugos.