Ventos muzikos mokykla

Ventos muzikos mokykla
Ventos g. 11, Venta Akmenės r., LT-85330
Internetinis puslapis: http://www.ventosmm.akmene.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Mobilus tel. 8 600 26989

El. pašto adresas: ventosmm@gmail.com

1979-aisias metais pasklidusi žinia sudrumstė nedidelio Ventos miestelio monotonišką gyvenimą – steigiama vaikų muzikos mokykla. Ši žinia nebuvo perkūnas iš giedro dangaus: daug gabių muzikai vaikų iš Ventos važinėjo į vienintelę rajone Naujosios Akmenės muzikos mokyklą, todėl atsirado poreikis lavinti muzikinius gabumus ir steigti muzikos mokyklą arčiau namų. Naujos mokyklos statybai lėšų nebuvo, todėl nutarta rekonstruoti dviaukštį gyvenamąjį namą šalia vidurinės mokyklos. Darbų ėmėsi tuo metu klestėjęs Akmenės Statybinių medžiagų kombinatas, vadovaujamas Prano Leonaičio. Iš pradžių nereikėjo viso pastato: vienoje namo pusėje skambėjo muzika ir klegėjo vaikai, kitoje dar gyveno senieji gyventojai. Muzikos mokykla duris atvėrė 1979 m. rugsėjo 1 dieną. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Jonas Pocius. Jam teko mokyklos kūrimosi, mokinių priėmimo bei mokytojų kolektyvo formavimo rūpesčiai. Buvo priimta 60 mokinių, pakviesti dirbti 6 mokytojai: G.Bučiuvienė, G.Pocienė, R.Šidlauskaitė, V.Zauraitė, Dž.Mockus, S.Tunaitienė. Jie mokė groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, kanklėmis, pučiamaisiais instrumentais. Susikūrė pirmieji meno kolektyvai: mokytojų kaimo kapela, kanklininkių, akordeonistų ansambliai, moksleivių choras. 1985 metais pirmąkart dalyvauta respublikinėje Dainų šventėje. Nuo 1987 metų mokyklai ėmė vadovauti antrasis direktorius Voldemaras Kontenis. Jo entuziazmo dėka dvigubai išaugo mokinių ir mokytojų kolektyvas. Jauniems ir gabiems pedagogams netrūko kūrybinės ugnelės. Suburti nauji kolektyvai: smuikininkų ansamblis (vad. V.Senulienė), vaikų liaudiškos muzikos kapela (vad. R.Dievinas), birbynininkų (vad.G.Jankus,V.Virbickas) ir kanklininkių (vad. M.Voronovienė) ansambliai, mokytojų liaudiškos muzikos kapela (vad.V.Kontenis). Kolektyvai pradėjo koncertinę veiklą ir greitai susilaukė pirmojo pripažinimo: 1988 m. respublikinėje kapelų šventėje–konkurse Trakuose ir 1989 m. respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ Kaune vaikų ir mokytojų liaudiškos muzikos kapelos tapo laureatėmis. Nuo 1993 metų mokyklai vadovauja Minifreda Voronovienė. Mokinių skaičius išaugo iki 150, muzikos meno juos moko jau 20 mokytojų. Suaktyvėjo moksleivių ir pedagogų meninių kolektyvų veikla. Aktyviai dalyvaujama respublikinėse Dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose. Ventos muzikos mokykla atvėrė duris į muzikos pasaulį vaikams aplinkiniuose miesteliuose. 1994 metais buvo atidarytas muzikos mokyklos filialas Viekšniuose, kuris 1999 metais tapo Mažeikių rajono Vinco Deniušio meno mokykla. 1998 metais įkurtas filialas Papilėje, bet 2003 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu jis buvo uždarytas. Per 35 metus muzikos mokyklą baigė 33 moksleivių laidos – 343 absolventai. Dabar mokykloje dirba 15 muzikos pedagogų: 1 ekspertas, 5 mokytojai metodininkai (su direktore), 10 vyresniųjų mokytojų. Sugrįžę, laukiami ir reikalingi mūsų buvę mokiniai, dabar kolegos: D.Guobaitė-Baranauskienė, A.Nainytė, R.Paulikaitė-Šmigelskienė, S.Batavičius, V.Gricius. Įsimintini buvę kolegos L.Vežuka, J.Skėrytė, A.Zubaitė, A.Balčiūnaitė , profesionaliai ruošdami ugdytinius garsino mokyklos vardą.