Aldona Vilkelienė

Aldona Vilkelienė
mokslininkė, pedagogė, rašytoja, visuomenininkė
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2022-05-26
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-494

Mokslinis laipsnis

Profesorė, socialinių mokslų daktarė

Apdovanojimai
 1. 2022 m. Alytaus miesto savivaldybės atminimo medalis.
 2. 2020 m. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka „Už ilgametį kūrybingą, inovatyvų pedagoginį ir vadybinį darbą“.
 3. 2020 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėka už Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro laimėjimus.
 4. 2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko padėka „Už nuoširdų vadovaujantį ir ugdomąjį darbą Alytaus muzikos mokykloje“.
 5. 2018 m. Alytaus krašto Metų andragogo vardas, suteiktas Švietimo mainų paramos fondo „Už sėkmingą nuolatinį suaugusiųjų švietimą“.
 6. 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės mero padėka „Už dainų švenčių tradicijos išsaugojimą, bendruomenių telkimą kūrybinei veiklai, profesionalų ir rezultatyvų bendradarbiavimą siekiant reprezentuoti regiono kultūrą“.
 7. 2015 m. Alytaus miesto savivaldybės atminimo medalis.
 8. 2015 m. Alytaus miesto savivaldybės mero padėka „Už puikų ir kūrybišką ilgametį pedagoginį bei sėkmingą švietimo vadybinį darbą“.
 9. 2015 m. Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio padėka „Už įvairiapusius specialiojo meninio ugdymo tyrimus, išradingą jų rezultatų sklaidą ir tikrų žmogaus ugdymo vertybių ugdymo puoselėjimą mūsų šalyje“.
 10. 2015 m. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinės vado padėka „Už pagalbą organizuojant Valstybės sienos apsaugos atkūrino 25-ųjų metinių minėjimą“.
 11. 2014 m. Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos pirmininko A. Vektoriaus padėka.
 12. 2010 m. Švietimo mainų paramos fondo padėka „Už tarptautinės patirties sklaidą“.
 13. 2008 m. Alytaus apskrities viršininko padėka „Už profesionalų Credo klasės mokinių parengimą respublikiniams ir tarptautiniams konkursams“.
 14. 2008 m. vardinis Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Gedimino Kirkilo apdovanojimas Aldonai Vilkelienei, neįgaliųjų ugdymo pradininkei Lietuvoje už neįgaliųjų integraciją į visuomenę.
 15. 2006 m. Metų mokytojo premija už reikšmingus darbus integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
 16. 2006 m. Alytaus bendruomenės fondo nominacija „Už šiuolaikišką darbą, neįgaliuosius integruojant į muzikinį ugdymą, gerosios patirties sklaidą nuo Alytaus iki Kembridžo“.
 17. 2003 m. Alytaus apskrities viršininko administracijos padėka „Už nuoširdų darbą su neįgaliaisiais“.
 18. 2003 m. Alytaus miesto Tarptautinės mokytojų dienos premija.
 19. 2001 m. Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija.
 20. 2000 m. Čikagos lituanistikos tyrimo ir studijų centro Muzikologijos archyvo vedėjo Kazio Skaisgirio padėka „Už išleistą knygą „Opera“.

1997 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus vardinis apdovanojimas už neįgaliųjų integraciją.

Biografija

Aldona Vilkelienė gimė 1955 m., Kaišiadoryse. 1971–1976 m. studijavo J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje obojaus ir muzikos teorijos specialybę. 1983 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir įgijo muzikos mokytojo kvalifikaciją. 2000 m. baigė jungtinę Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Šiaulių universiteto doktorantūrą, pirmoji Lietuvoje apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnį neįgaliųjų integracijos tema. Pedagoginę ir mokslinę veiklą nuo 2000 m. vykdė Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo universitetuose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos pedagoginio darbo stažas yra 50 metų, iš kurių 45 metus ji dirbo Alytaus miesto švietimo įstaigose. A. Vilkelienė pirmoji Lietuvoje 1997 m. įkūrė neįgaliųjų integracijos klasę „Credo“, kuri dabar skaičiuoja 25 metų sukaktį. Pedagoginę veiklą A. Vilkelienė pradėjo kaip muzikos mokytoja, 1999 m. įgijo mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. 2006 m. už nuopelnus specialiųjų poreikių vaikų integracijos srityje buvo įvertinta Metų mokytojo apdovanojimu

Mokslinio darbo stažas – 20 metų.

2005 m. A. Vilkelienė inicijavo Alytaus miesto savivaldybės ir Vilniaus pedagoginio universiteto bendradarbiavimą, kurio rezultatas buvo Alytaus muzikos mokyklos bazėje vykdoma menų edukologijos magistro programa, suburtos magistrantų grupės Alytuje, kurioms dėstė į Alytų atvykę universiteto dėstytojai. Trys dešimtys muzikos, teatro ir dailės edukologijos magistrantų gilinosi į aktualius ugdymo ir muzikos taikymo klausimus, sėkmingai atliko tyrimus ir apgynė magistro tezes, jie dirba Alytaus miesto įstaigose.

Nuo 2005 m. A. Vilkelienė subūrė savanorių komandą ir, dalyvaujant Austrijos muzikos terapeutams, teikė muzikos terapijos paslaugas Alytaus miesto vaikams ir suaugusiems Medicininės reabilitacijos ir sporto centre, Alytaus poliklinikoje, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. Ši veikla iš dalies buvo devynerius metus (2007–2015 m.) finansuojama Alytaus miesto savivaldybės pagal projektą „Gydančioji muzikos galia“. Iki dabar ši veikla vykdoma savanorystės pagrindais.

2005 m. savo pedagoginiuose ir moksliniuose darbuose A. Vilkelienė pateikė naują, tautinę, meninio neįgaliųjų ugdymo sampratą. Savo tyrimuose ji atskleidė sutartinių, etninių šokių terapinį poveikį asmenybei. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė) sulaukė didelio mokslininkų susidomėjimo, bendradarbiaudama su užsienio partneriais A. Vilkelienė įkūrė Etnomuzikos terapijos asociaciją, vykdo tarptautinius mokslinius projektus etnoterapijos srityje.

2008–2022 m. A. Vilkelienė sėkmingai vadovavo Alytaus muzikos mokyklai, lygiagrečiai vykdė ir mokslo tiriamąją veiklą, dalyvavo konferencijose, leido mokslines ir švietėjiškas publikacijas, kuriose apibendrino Alytaus mokinių ir mokytojų, dirbančių muzikos ir meno srityse, veiklą, integruojant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Auštosiose mokyklose pradėjusi dirbti asistente, vėliau – lektore, įgijusi pedagoginį docento vardą, ji 2013 m. atestavosi profesoriaus pareigybei, o 2015 m. Lietuvos edukologijos universitete jai buvo suteiktas socialinių mokslų (edukologija) profesoriaus pedagoginis vardas. A. Vilkelienė yra vadovavusi trims dešimtims magistro darbų, 2013 m. ji buvo V. Jucevičiūtės-Bartkevičienės, sėkmingai apgintos disertacijos (socialiniai mokslai, edukologija) mokslinė vadovė.

Aukšti Alytaus muzikos mokyklos bendruomenės pasiekimai atskleidžia puikią A. Vilkelienės pedagoginę ir vadybinę kompetenciją: jos organizuojamas ugdymo procesas grindžiamas naujausiais edukologijos mokslo laimėjimais ir ugdymo inovacijomis, atskleidžiant kiekvieno mokinio individualumą bei kūrybines galias. Pavyzdžiui, Muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras 2015 m. buvo apdovanotas Liaudies kultūros centro nominacija „Aukso paukštė“, o simfoninis orkestras „Svajonė“ 2020 m. Belgijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo pirmąją vietą. 2020 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda skyrė šiam orkestrui savo padėką. Mokykla garsina Alytų ir Lietuvą pasaulyje, kadangi per metus parengiama per pusantro šimto tarptautinių konkursų laureatų, mokykloje organizuojami tarptautiniai renginiai, koncertuoti Alytaus visuomenei pakviečiami garsūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai.

2005–2022 m. A. Vilkelienės suburta komanda Muzikos mokykloje ir jos vadovaujamose asociacijose koordinavo tarptautinius projektus, kurių metu sudaroma galimybė mokytojams ir darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, plėsti tarpkultūrinę kompetenciją. Už aktyvią suaugusiųjų švietimo veiklą 2016 m. jai buvo suteiktasEpale andragogo, 2018 metais – Alytaus krašto andragogo vardas.

A. Vilkelienė yra publikavusi per 90 mokslinių ir šviečiamojo pobūdžio straipsnių meninio ugdymo, socialinės įtraukties, neįgaliųjų meninio ugdymo temomis. Jos monografijos ir vadovėliai: „Opera“ (2000), „Elementarioji muzikos teorija” (2002), „Specialioji meno pedagogika“ (2007), „Ypatingųjų mokinių integruotas muzikinis ugdymas“ (2003), „Specialusis ir įtraukusis meninis ugdymas” (2016) plačiai taikomi Lietuvos švietimo institucijose.

Gerąją pedagoginę ir vadybinę patirtį A. Vilkelienė skleidžia ir garsina Alytų ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Ji dalyvauja ir skaito pranešimus mokslinėse konferencijose bei veda seminarus Atėnuose (Graikija), Vienoje, Kremse (Austrija), Paryžiuje (Prancūzija), Seule (Pietų Korėja), Almatoje (Kazachstanas), Rygoje, Rezeknėje (Latvija).

Apie ilgametę A. Vilkelienės pedagoginę, visuomeninę ir mokslinę veiklą, skirtą Alytaus miestui, liudija išsamus jos publikacijų sąrašas (pridedama). Surinkta medžiaga ir atskleisti Alytaus miesto kultūros istorijos įvykiai, skirtas didelis dėmesys Alytaus visuomeninio ir bendruomenės gyvenimo aktualijoms, publikacijų temose atskleidžiami moksliniai tyrimai neįgaliųjų integracijos srityje (jie visi atlikti Alytuje).

Profesorė A. Vilkelienė yra strategiškai svarbių dokumentų rengėjų darbo grupių narė, švietimo ekspertė. Pavyzdžiui, ji yra Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo rengimo darbo grupės narė (2013); Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo parengimo darbo grupės narė (2017), Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų akreditavimo ekspertė (2012), Ugdymo plėtotės centras; Specialiojo pedagogo kompetencijoms, įgytoms neformaliuoju būdu, įvertinti vertinimo komisijos narė (2015).

A. Vilkelienė yra daugelio leidinių recenzentė, 2003 m. Švietimo plėtotės centro užsakymu ji atliko Muzikologijos brandos egzamino vertinimą, 2008 m. – vadovėlių ekspertinį vertinimą , 2015 m. – Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vertinimą.

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje:

Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ viceprezidentė.

Lietuvos muzikų sąjungos tarybos narė.

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo metodinės tarybos narė (prie M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centro).

Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė, Alytaus krašto koordinatorė.

Asociacijos „Senoji muzika“ vadovė.

Asociacijos „Etnomuzikos terapijos asociacija“ prezidentė.

Mokslo žurnalo „The Journal of the New Directions in the Humanity“ recenzentė.

 

 

 

 

 

Svarbiausi darbai

Aldona Vilkelienė šiais metais švenčia mokslinės veiklos 20-metį, pedagoginės veiklos 50-metį, iš kurių 45 metus ji dirbo Alytaus miesto švietimo sistemoje.

2022 metais sukanka 25 metai, kai A. Vilkelienė įkūrė Alytuje specialiojo meninio ugdymo klasę „Credo“ vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. 2015 m. A. Vilkelienei suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.

Ji yra vienintelė profesorė, kuri nuolat gyvena Alytuje ir paskyrė jo žmonėms savo intelekto potencialą, mokslinę, pedagoginę, vadybinę, kultūrinę bei visuomeninę veiklą.

1. Leidinių apie Alytaus kultūros istoriją autorė. 1995–1996 m. paaiškėjus, kad po Nepriklausomybės atgavimo alytiškiai pasigenda istorinių žinių apie savo miesto kultūrą, ji aplankė dešimtis senųjų miesto gyventojų, menančių tarpukario Alytaus visuomeninį gyvenimą (Petras Bakanauskas, Aldona Likerauskaitė, Zofija Balkauskienė, Nijolė Jasinskaitė, Pranas Kuncevičius ir kt.), surinko medžiagą apie Alytaus miesto muzikinio gyvenimo istoriją ir, bendradarbiaudama su Alytaus krašto laikraščio redakcija „Alytaus naujienos“, 1996 m. išleido knygą „Muzikinis tarpukario Alytus“. Papildyta Alytaus kultūros istorija apie vėlesnius dešimtmečius buvo publikuota 2001 m. leidinyje „Alytaus miesto istorijos fragmentai“.

2004 m. drauge su mokslininkų grupe A. Vilkelienė išleido monografiją „Alytaus istorinė raida“.

2. Alytuje įkūrė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasę, kuri buvo viena pirmųjų Lietuvoje. 1997 m. viena pirmųjų Lietuvoje Alytaus muzikos mokykloje įkūrė neįgaliųjų meninio ugdymo klasę „Credo“, kurioje buvo pakviesti muzikos mokytis vidutinę ir sunkią negalią turintys Alytaus miesto vaikai. Pirmosios šios klasės mokinės yra dabar jau žinomos ir sėkmingai savo veiklą vystančios Alytuje buvusios mokinės – Kristina Dūdonytė, Jūratė Mokrecovaitė, Laura Švedaitė ir daugelis kitų. Nuo tada neįgaliųjų integracija ir įtraukusis ugdymas tęsiamas mokykloje iki šių dienų.

3. Pirmieji neįgaliųjų integracijos per muziką tyrimai vyko Alytuje. 2000 m. A. Vilkelienė pirmoji Lietuvoje su neįgaliaisiais Alytaus muzikos mokyklos mokiniais ir jų šeimų nariais bei muzikos mokytojais vykdė tiriamuosius darbus, apgynė pirmąją Lietuvoje daktaro disertaciją neįgaliųjų integracijos tema.

2002 m. neįgaliųjų Alytaus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, muzikinės patirtys buvo apibendrintos ir išleistos mokslinėje monografijoje „Ypatingųjų mokinių integruotas muzikinis ugdymas“.

2016 m. išleido mokslinę monografiją „Specialusis ir įtraukusis meninis ugdymas“. Joje aprašomi Alytuje gyvenančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo pavyzdžiai. Šių patirčių pagrindu A. Vilkelienė sukūrė naują įtraukiojo meninio ugdymo strategiją, vadinamą laisvai integralia meninio ugdymo sąveika (LIMUS).

4. Alytaus mieste vykdomos neįgaliųjų integracijos gerosios patirties pavyzdžiai ir moksliniai apibendrinimai skleidžiami tarptautiniu mastu. 2002–2021 m. nuolat skleidžia gerąją patirtį tarptautinėse konferencijose Kembridže, Paryžiuje, Rygoje, Tartu, Seule, Vienoje, Kremse, Atėnuose, Neapolyje, Stambule ir kt. apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integraciją. Iš viso perskaityta 46 pranešimai apie tyrimus, atliktus Alytuje.

5. Alytuje subūrė buvusius ir gyvenančius miesto ir jo krašto mokslininkus. 2004 m. drauge su kitais Alytuje gyvenančiais ir dirbančiais mokslininkais (Kazimieras Sventickas, Juozas Jakutis, Vytautas Lubauskas ir kt.) įkūrė Alytaus mokslininkų draugiją „Vizija“, subūrė per 100 Alytuje gyvenusių mokslininkų, kurių dėka užsimezgė bendradarbiavimas su Lietuvos mokslų akademijos akademikais Antanu Buraču, Zenonu Rudziku, Algirdu Gaižučiu ir kt. Šie akademikai minėtu laikotarpiu lankėsi Alytuje su paskaitomis, konsultavo verslininkus, bendravo su gabiais gimnazijų mokiniais. Vadovaudama šiai draugija, suorganizavo Alytuje kraštiečių mokslininkų konferencijas „Mokslinė veikla ir regiono siekimai“ (2006), „Kad Alytus neišsivaikščiotų“.

2021 m. rugsėjo mėn. drauge su krašto mokslininkais atkūrė ir išplėtė Alytaus krašto mokslininkų draugiją „Vizija“, tapo jos viceprezidente.

6. Alytuje vykdė meno dalykų edukologijos magistrantūros studijas. 2005 m. A. Vilkelienė inicijavo Alytaus miesto savivaldybės ir Vilniaus pedagoginio universiteto bendradarbiavimo pasirašymo sutartį, kurios vienas iš rezultatų buvo 2006–2008 m. Alytuje, Alytaus muzikos mokyklos bazėje, vykdoma edukologijos magistrantūros programa. Tai sudarė sąlygas 28 meno dalykų (teatro, dailės ir muzikos) mokytojams iš Alytaus atlikti reikšmingus tyrimus specialiojo ugdymo, meno vadybos, meno edukologijos srityse ir apginti magistro tezes, neišvykstant iš Alytaus, kadangi universiteto dėstytojų grupė atvykdavo į Alytų ir vedė paskaitas. A. Vilkelienės magistrantai sėkmingai dirba Alytaus mokyklose (Jureta Šametienė, Violeta Ligeikienė), Alytaus miesto teatre (Eglė Juškaitė, Eglė Kordiukovaitė) ir kt.

7. Alytaus sveikatos sistemos priežiūros ir globos bei slaugos įstaigose pradėjo įgyvendinti muzikos terapijos sveikatinimo programas. 2005–2020 m. A. Vilkelienė, kaip nevyriausybinių organizacijų „Senoji muzika“ ir „Etnomuzikos terapijos asociacijos“ vadovė, inicijavo tarptautinius muzikos terapijos projektus, kurių metu į Alytų pakvietė garsius muzikos terapeutus ir medikus, taikančius muzikos terapiją – doc. dr. Alfredą Lohningerį (Austrija), prof. dr. Gerhardą Tuceką (Austrija), dr. Ioannį Makrį (Graikija), dr. Izabelą Lunjansky (Ispanija) ir kt. Drauge su šiais mokslininkais pradėjo bendradarbiavimą su Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės reabilitacijos skyriaus personalu, Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centru, kur drauge su muzikos mokytojų komanda teikė ligoniams ir neįgaliesiems muzikos terapijos sveikatinimo paslaugas.

8. Teikia muzikos terapijos sveikatinimo paslaugas Alytaus miesto neįgaliesiems ir ligoniams pagal projektus ir savanoriaujant, visuomeniniais pagrindais. 2008–2014 m., finansuojant Alytaus miesto savivaldybei, A. Vilkelienė vykdė projektą „Gydančios muzikos gijos”. Šio projekto metu su grupe muzikos mokytojų pagal medikų rekomendacijas vykdė muzikos terapijos sveikatinimo paslaugas Alytaus miesto poliklinikoje, Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje, lankė namuose negalinčius judėti po insulto ligonius ir taikė muzikos terapijos metodus. Ji skaitė pranešimus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje vykdomose konferencijose, seminaruose, pavyzdžiui, tai 2011 m. praktinėje-mokslinė konferencija „Paliatyvioji medicina – alternatyva eutanazijai“; 2012 m. praktinė-mokslinė konferencija „Optimistinė-etinė pasaulėžiūra ir paliatyvi pagalba“. Nuo 2017 iki dabar (su pertraukomis dėl pandemijos) muzikos terapijos paslaugos Alytaus neįgaliesiems ar ligoniams teikiamos visuomeniniais, savanoriškais pagrindais.

9. Alytaus vardą išgarsino Lietuvoje ir pasaulyje per mokinių talento sklaidą ir jų aukštus pasiekimus. 2008–2021 m. A. Vilkelienė vadovavo Alytaus muzikos mokyklai. Ji išgarsino Alytaus miesto vardą užsienyje (JAV, Ročesteris, 2014; Belgija, 2020), plėsdama simfoninio orkestro „Svajonė“ meninį potencialą, ieškodama perspektyvių orkestro dirigentų, mokinių, mokytojų, plėsdama materialinę bazę ir užmegzdama tarptautinius ryšius su panašaus pobūdžio muzikais profesionalais užsienyje. Už šiuos laimėjimus mokyklai skirta Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėka (2020). Alytaus muzikos mokyklos laimėjimai taip pat skleidžiami skaitant pranešimus, pavyzdžiui, „Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiųjų poreikių turinčių mokinių atvejis” (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, 2019; „Vaikų, gyvenančių skirtingoje kultūrinėje aplinkoje, įtraukties ypatumai”, Latvija, 2019; „Įtraukiojo meninio ugdymo vertybės”, Turkija, Marmara universitetas, 2019).

10. Alytaus vardą garsino kaip Muzikos mokyklos vadovė, kuri rūpinosi miestiečių meniniu skoniu, pakviesdama mieste koncertuoti žymius pasaulyje atlikėjus, menininkus, kultūros veikėjus, kaip antai: mecosopranas, operos primadona Justina Gringytė, pianistai Petras Geniušas, Kasparas Uinskas, Rokas Zubovas, Gintaras Januševičius, saksofonininkas Petras Vyšniauskas, obojininkas Robertas Beinaris, vargonininkas Dainius Sverdiolas, knygų apie muziką autoriai Samuelis Tacas, Vladimiras Majorovas, Leonidas Melnikas, Audronė Žigaitytė Nekrošienė, mecosopranas Judita Leitaitė, violončelininkas Davidas Geringas, balerina Emi Hariyama, kompozitoriai Giedrius Kuprevičius ir Kristina Vasiliauskaitė ir daugelis kitų atlikėjų.

11. Alytaus vardą garsina suaugusiųjų švietimo srityje, A. Vilkelienei yra suteiktas Alytaus krašto Metų andragogo vardas (2018, Švietimo mainų paramos fondas).

2005–2022 m. laikotarpiu nuolat vykdo tarptautinius suaugusiųjų švietimo projektus ir programas.

Kaip visuomenininkė, su asociacija „Senoji muzika“ nuolat organizuoja suaugusiųjų švietimo projektus, 2010 m. apdovanota Europos Komisijos už geriausiai Europoje įvykdytą suaugusiųjų švietimo tarptautinį projektą „Dainuok, nurimk ir šypsokis“, kuriame pritaikė muzikos terapijos metodus suaugusiųjų švietime ir gyvenimo kokybės gerinimo kontekste.

Apie prof. dr. Aldonos Vilkelienės veiklą nuolat rašoma Alytaus ir Lietuvos spaudoje (pavyzdžiui, „Mokytoja ir jos ypatingieji mokiniai“ (Lietuvos žinios, 2005); „Etninė muzika ir terapija: ar turėsime savo mokyklą?“ (Mokslas ir gyvenimas, 2008). Per paskutinį dešimtmetį Alytaus miesto skaitytojams skirta per 30 jos švietėjiškų straipsnių, kuriuose ji dalijasi savo įžvalgomis ir naujausiais mokslo laimėjimais aktualiomis kultūros, mokslo ir švietimo temomis.

 

Publikacijos

 

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

(2001–2021)

 

Taikomieji mokslo darbai, metodinės priemonės, ugdymo leidiniai visuomenei

 

 1. Vilkelienė, A. (Sud.) (2021). Nuotolinis muzikinis ugdymas COVID-19 pandemijos akivaizdoje. Alytus: Alytaus spaustuvė. 48 p. ISBN 978-609-8171-73-0.
 2. Vilkelienė, A. (2017). Skambantys metai. Alytus: Albagrafija. 67 p. ISBN 978-9955-639-43-5.
 3. Vilkelienė, A. (Sud.) (2017). „TELL TM“ metodas kaip suaugusiųjų besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų plėtros priemonė: vadovas. Alytus: Albagrafija. 59 p. ISBN 9789955639381.
 4. Morkevičienė, L., Aleksienė, V., Vilkelienė, A. (2016). (Sud. V. Aleksienė). Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus: gerosios praktikos vadovas: metodinė knyga. ISBN 9785430067243.
 5. Vilkelienė, A. (2015). Inovative methods in adult education: technological, emotional and linguistic literacy through music. ISBN 978-9955-639-41-1. 16 p.
 6. Vilkelienė, A. (2013). Ypatingųjų mokinių meninis ugdymas = Arts education of exceptional students: mokslo darbų apžvalga: socialiniai mokslai, edukologija (07S). Vilnius: Edukologija, 67 p. ISBN 9789955208082.
 7. Vilkelienė, A. (2012). Ypatingųjų mokinių muzikinio / meninio ugdymo ir terapijos aspektai: mokslo darbų apžvalga. Vilnius: Edukologija. 63 p. ISBN 978-9955-20-752-8.
 8. Alytaus krašto mokslininkai. Sud. J. Jakutis, A. Peckus, A. Vilkelienė ir kt. Alytus: Alytaus naujienos, 2008.
 9. Vilkelienė, A., Tucek, G. (2007). Selected aspects of intercultural approach towards music therapy. Alytus: Albagrafija. 88 p. ISBN 9789955639190.
 10. Vilkelienė, A. (2007). Specialioji meno edukologija: estetikos, terapijos ir ugdymo aspektai: metodinė priemonė = Specific artistic education. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 56 p. ISBN 9789955201458.
 11. Vilkelienė, A. (Sud.) (2007). Vilnius pedagogical university. Vilnius: Šviesa. 24 p.
 12. Vilkelienė, A. (Sud.) (2006). Gydomosios muzikos gijos: Europos Sąjungos SOCRATES programos GRUNDTVIG 2 projektas. Alytus, 47 p. ISBN 9955201002.
 13. Vilkelienė, A. (2005). Pedagogų požiūris į neįgaliųjų vaikų meninį ugdymą // Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai. Vilnius: Kronta. ISBN 9955595558. P. 229–234.
 14. Vilkelienė, A. (2005). Ugdytinis - muzikos instrumentas (Dalcroze'o euritmijos erdvėje) // Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai. Vilnius: Kronta. ISBN 9955595558. P. 160–175.
 15. Vilkelienė, A. (2004). Gabus vaikas: pasiekimai ir keblumai // Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. ISBN 9986035449. P. 25–34.
 16. Vilkelienė, A. (2004). Muzikinis tarpukario Alytus // Alytaus istorinė raida: nuo miesto užuomazgos iki nepriklausomybės atgavimo XX amžiaus pabaigoje. Vilnius: Eugrimas, 2004. ISBN 9955501669. p. 82–87.
 17. Špukienė, R., Dapkus, G., Vilkelienė, A., ir kt. (2004). Nuotolinio mokymosi kursas „Vadyba”. Europos struktūrinių fondų paramos projektas (2.4 priemonė) ,,Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“, Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01, Kauno technologijos universitetas.
 18. Vilkelienė, A. (2003). Nuotolinio mokymosi kursas „Psichologija“. Phare projektas ,,Mokymosi kursų kūrimas” Europos Bendrijos išorinei pagalbai, Marijampolė (LT 0009.02.01.004 SER).
 19. Vilkelienė, A. (2003). Gabus vaikas: laimėjimai ir problemos // Mano vaikai: priešmokyklinis vaiko ugdymas. Kaunas: Šviesa. ISBN 5430037621. p. 28–37.
 20. Vilkelienė, A. (2002). Elementarioji muzikos teorija: konspektas. Alytus, 24 p. ISBN 9986876273.

 

Kitos mokslo (meno srities) publikacijos

Straipsniai mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

 

 1. Vilkelienė, A. (2008). Etninė muzika ir terapija: ar turėsime savo mokyklą? // Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2008, Nr. 2, p. 18–19.
 2. Vilkelienė, A. (2007). Muzika ir šokis – kiekvienam // Artritas / Lietuvos artrito asociacija. ISSN 2029-6215. Nr. 6, p. 8.
 3. Vilkelienė, A. (2005). Kitoks vaikas tarp mūsų kultūrų įvairovės sąlygomis: kintanti kultūra, kintantys pedagogo ir ugdytinių mentalitetai // Žvirblių takas: leidinys mokytojams: specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. ISSN 1392-1037. 2005, Nr. 3, p. 2–5.
 4. Vilkelienė, A. (2005). Psichoterapinė meno paskirtis ugdant ypatinguosius vaikus // Žvirblių takas: leidinys mokytojams: specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. ISSN 1392-1037. Nr. 1, p. 44–47.
 5. Vilkelienė, A. (2014). Kultūrų įvairovė muzikos terapijos praktikoje, tyrimuose ir edukacijoje // Šviesa: Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis. p. 2.
 6. Vilkelienė, A. (2013). Ar girdime savyje muziką? // Šviesa: Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis. Nr. 2, p. 6.
 7. Vilkelienė, A (2004). Kodėl opera? J. Gaižausko opera „Jaučio trobelė“ Alytuje – vaikų muzikinės kultūros reiškinys // Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. ISSN 1648-0384. 2004, Nr. 2, p. 65–70.

 

Apžvalginiai, informaciniai, įvadiniai straipsniai

 

 1. Vilkelienė, A. (2021). Mažoji Alytaus muzikos mokyklos obojininkų šeima // Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 16.
 2. Vilkelienė, A. (2019). Šilko keliu atvyksta kiti karavanai: Kazachstanas tarp inovacijų ir tradicijų. ISSN 1392-6217. Nr. 12.
 3. Vilkelienė, A. (2019). Juozo Karpavičiaus veikla atgyja alytiškių prisiminimuose ir jo šeimos iniciatyvoje įsteigti vardinę premiją. ISSN 1392-6217. Nr. 28.
 4. Vilkelienė, A. (2014). Hendelis, muzika ir vanduo arba tarpdisciplininis požiūris į mokymą // Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 54, p. 7.
 5. Vilkelienė, A. (2014). Muzika, terapija ir pasaulio spalvos: mintys po XIV pasaulinio muzikos terapijos kongreso Austrijoje // Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 85, p. 10.
 6. Vilkelienė, A. (2013). Tikiu meno galia, o savo studentams linkiu mylėti mokinius // Alytaus naujienos. 2013 m. balandžio 18 d
 7. Vilkelienė, A. (2012). Istorijos, meno ir kūrybos keliu: nuo Salonikų iki Stambulo // Alytaus naujienos. 2012-05-04. Nr. 84, 4 p.
 8. Vilkelienė, A. (2008). Tarptautinės patirties gali įgyti neišvykęs iš namų. Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 72, p. 6.
 9. Vilkelienė, A. (2006). Europietiškos vertybės Rytų veidrodyje // Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 222, p. 6.
 10. Vilkelienė, A. (2006). Lietuviškos kanklės padės sveikti Vienos ligoniams // Alytaus naujienos. ISSN 1392-6217. Nr. 233, p. 6.
 11. Vilkelienė, A. (2006). Marmurinio popieriaus arba ebru menas // Šviesa: Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis. Nr. 9, p. 8.

 

Žodiniai pranešimai mokslinėse-praktinėse konferencijose ir projektuose

 

 1. Vilkelienė, A. Muzika gydo sielą (2021). Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0312 „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas“. Kalvarija.
 2. Vilkelienė, A. (2021). Socialinė muzikos terapija ir įtraukusis mokinių ugdymas. Projekto LT-PL-4R-296 „Bendradarbiavimo sėkmė“ baigiamoji konferencija. Alytaus m. teatras.
 3. Vilkelienė, A. (2020). Nuotolinio mokymo aspektai muzikos ir meno mokyklose. Pranešimas seminare „Nuotolinis muzikos mokymas“. Alytus, PPT.
 4. Vilkelienė, A. (2019). Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atvejis. Pranešimas seminare „Muzikos mokymas: patirtis ir inovacijos“, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO.
 5. Vilkelienė, A. (2018). Bendrieji integruoto ugdymo modeliai: užsienio ir Lietuvos mokslininkų įžvalgos// Nacionalinė Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos konferencija “Etninės kultūros padėtis Lietuvoje ir siekiamybė”, Vilnius, LR Seimas.
 6. Vilkelienė, A (2017). Inovatyvių metodų taikymas muzikos pamokoje//Seminaras „Muzikos pamokos struktūra, uždaviniai, metodai“. Alytaus m. PPT.
 7. Vilkelienė, A. (2016). Įtraukiojo ugdymo principai šokio pamokose//3-oji tarptautinė mokslinė metodinė konferencija „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“.
 8. Vilkelienė, A. (2013). Suaugusiųjų muzikinis orkestras“ – atvejo analizė (stendinis pranešimas su M. Baniulyte). Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacija: nuo atskirties įtraukties link“. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. gruodžio 12–13 d.
 9. Vilkelienė, A. (2013). Tapatumai ir skirtumai: meninė veikla kaip socialinės integracijos prielaida. Tarptautinė mokslinė konferencija „Edukologijos mokslas globalaus identiteto paieškose“. Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius, 2013 m. spalio 10–11 d.
 10. Vilkelienė, A.(2013). Apvaliojo stalo „Suaugusiųjų̨ švietimas Europoje ir Lietuvoje: svajonė ar realybė“ diskusija - paskaita „Idėjos neįgaliųjų̨ ugdymui ir muzikos terapijai“ autorė. Alytus, Alytaus miesto savivaldybė, 2013 m. lapkričio 20 d.
 11. Vilkelienė, A. (2011). Muzikos terapija ir paliatyvioji pagalba. Respublikinė konferencija Paliatyvioji medicina – alternatyva eutanazijai. Lietuvos paliatyviosios pagalbos draugija, Alytus, 2011 m. spalio 15 d.
 12. Vilkelienė, A. (2011). Neįgaliųjų̨ meninis ugdymas lietuvių liaudies dainomis. Tarptautinė konferencija Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai, skirta Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms mirties metinėms. VPU, Vilnius, 2011 m. spalio 25 d.
 13. Vilkelienė, A. (2010). Nuo dainavimo iki kalbos: pagalba po smegenų traumos // Muzikos terapija šiuolaikinės kultūros kontekste. Tarptautinė muzikos terapijos konferencija. Vilnius, Kompozitorių sąjunga, 2010, rugsėjis.
 14. Vilkelienė, A. (2008). Etninė muzika ir terapija // 1-oji tarptautinė menų terapijos konferencija „Menų terapija Lietuvoje“. Vilnius, 2008, kovas.

 

 

 

Straipsniai

Mokslo straipsniai recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

 1. Vilkeliene, A. (2018). Some Inclusive Aspects for Changing Educational Parameters in Lithuania and Kazakhstan. Bulletin of the Taraz State Pedagogical University. 4 (36). P. 16–19.
 2. Vilkelienė, A. (2017). Method "TELL TM" as a tool for inclusive education // Edukacja inkluzyjna: bogactwo form i treści / redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Ewa Jówko; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. ISBN 9788370518363. P. 39–48.
 3. Vilkelienė, A. (2014). Identity and inequality: artistic activity as the precondition for social integration // Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world / Gerd-Bodo von Carlsburg, Thomas Vogel (Hrsg./eds.), Bd. 28. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 9783631656105. ISSN 1434-8748. p. 539-551. DOI: DOI 10.3726/978-3-653-04836-0.
 4. Vilkelienė, A. (2007). The therapeutic role of ethnic arts: what is common between Lithuania and Turkey? // International Journal of the Humanities. ISSN 14479508. P. 197–204. [Genamics Journal Seek; Humanities Source].
 5. Vilkelienė, A. (2005). Chanting Lithuanian group folk songs sutartines: possibilities of transactions // The international journal of the humanities. ISSN 14479508. 2005, Vol. 3, iss.1, p. 105–112. [Genamics Journal Seek; Humanities Source].

 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

 1. Vilkelienė, A., Kondrotienė, E. (2015). Autistinių sutrikimų turinčių jaunuolių bendravimo įgūdžių plėtojimo galimybė muzikinėje veikloje = Music activity as a communication tool for young autisticadolescents // Pedagogika: mokslo darbai. ISSN 13920340. 2015, T. 117, Nr. 1, p. 185-197. DOI: http://10.15823/p.2015.077. [Scopus; C.E.E.O.L; Education Research Complete; MLA; IndexCopernicus] [CiteScore: 0,09, SNIP: 0,435, SJR: 0,187 (2015, Scopus Journal Metrics)].
 2. Vilkelienė, A. (2015). Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių meninis ugdymas: tikslai ir principai = Arts education of pupils with special educational needs: objectives and principles // Pedagogika: mokslo darbai. ISSN 13920340. 2015, t. 118, Nr.2, p. 239-253. DOI: 10.15823/p.2015.017. [Educational Research Complete; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; IndexCopernicus] [CiteScore: 0,09, SNIP: 0,435, SJR: 0,187 (2015, Scopus Journal Metrics)].
 3. Vilkelienė, A., Kulikauskienė, K. (2014). Neįgaliųjų gyvenimo kokybės individualieji ir socialiniai aspektai meninio ugdymo kontekste // Pedagogika: mokslo darbai. ISSN 1392-0340. P. 209-220. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/p.2014.018. [Educational Research Complete; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; IndexCopernicus] [CiteScore: 0,03, SNIP: 0,345, SJR: 0,159 (2014, Scopus Journal Metrics)].
 4. Vilkelienė, A. (2011). Asmenų, patyrusių smegenų traumą, kalbos įgūdžių lavinimas dainavimu // Pedagogika: mokslo darbai. ISSN 1392-0340. 2011, [T.] 103, p. 81–84. [Educational Research Complete; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; IndexCopernicus] [CiteScore: 0,05, SNIP: 0,061, SJR: 0,188 (Scopus Journal Metrics)].
 5. Vilkelienė, A. (2011). Etninė muzika ir žaidimas kaip komunikacijos su autistišku vaiku priemonė = Ethnic music and game as a communication tool with the autistic child // Socialinis ugdymas: mokslo darbai. Menų terapija sociokultūrinėje aplinkoje. ISSN 1392-9569. P. 25-34, 101–110. [SocIndex; SocINDEX with Full Text].
 6. Vilkelienė, A. (2010). Specialusis meninis ugdymas // Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISBN 9785420016824. P. 567–568.
 7. Vilkelienė, A. (2005). Integruotas ugdymas: disciplinų integralumas nūdienos kontekste = Integrated education: integrity of subjects in the context of today's // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. P. 159–163. [C.E.E.O.L; MLA].
 8. Vilkelienė, A. (2004). Meninis ugdymas: kai kurie intuicijos ir savasties aspektai = Art education: some aspects of intuition and identity // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. P. 155–160.
 9. Vilkelienė, A. (2004). Pedagogo padėjėjo veikla: socializacijos aspektai = A teacher assistant'sactivities: aspects of socialisation // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. 2004, [t.] 70, p. 213–216.
 10. Vilkelienė, A. (2003). Būsimųjų mokytojų gebėjimai ugdymo sistemos kontekste = The would-be teachers abilities in the context of the educational system // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. P. 134–139.
 11. Vilkelienė, A. (2000). Neįgaliųjų integracija: teigiamo požiūrio į neįgaliuosius formavimas muzikinio ugdymo procese = Integration of the disabled: formation of a positive attiude towards the disabled in the process of music education // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. P. 103–109.
 12. Vilkelienė, A. (1999). Muzikinio neįgaliųjų ugdymo reikšmė jų socialinei integracijai = The significance of music education of the disabled for their social integration // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. P. 140–147.

 

Mokslo straipsniai tarptautinių mokslinių konferencijų medžiagoje

 

 1. Vilkelienė, A., Akhmetova, A. (2019). Pecularities of Inclusion of Pupils Living in Different Cultural/Linguistic Environment // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5887. P. 585–593.
 2. Vilkelienė, A. (2015). Specialusis meninis ugdymas Lietuvoje 2000-2015 metais: tyrimų apžvalga = Special education in the arts in Lithuania: a review of research – 2000-2015 // Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“: programa. Mokslinių pranešimų santraukos / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISBN 9786094710186. P. 123–124.
 3. Vilkelienė, A., Jakutis, J. (2014). Personal meaning of quality of life of after stroke patients in the context of music therapy // 14th world congress of music therapy: cultural diversity in music therapy practice, research and education: July 7–12, 2014, Vienna and Krems an der Donau, Austria: collection of abstracts. Krems: IMC University of Applied Sciences. P. 114–115.
 4. Vilkelienė, A., Mičiulytė, E. (2014). Education of children suffering from moderate intellectual impairment by applying dancing games // Dance education tendencies and perspectives: international scientific methodical conference: scientific proceedings. Riga: Riga teacher training and educational management academy. ISSN 2255-7768. P. 51–59.
 5. Vilkelienė, A. (2014). Transformation of needs of the disabled in the context of music therapy // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: Society, integration, education: proceedings of the international scientifical conference. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5887. P. 152–159.
 6. Vilkelienė, A. (2011). Recreation of speech function after brain trauma by singing // Music therapy today: special issue: proceedings of the 13 th WFMT world congress of music therapy July 5-9, 2011 in Seoul, Korea.ISSN 1610-191X. P. 102–103.
 7. Vilkelienė, A. (2008). Psycho-social and therapeutic aspects of group perfomance of ethnic glee songs // Mozart & Science 2008 [elektroninis išteklius]: 2nd international congress for the interdisciplinary research on the effects and the experience of music. Vienna, Austria. P. 102.
 8. Vilkelienė, A. (2007). Music therapy in a family: national identity approach // 7th European music therapy congress: conference abstracts. Veldhoven. 2007, P. 89.
 9. Vilkelienė, A. (2006). The opinion of teachers and family members on artistic education of the disabled: ethnotherapeutic approach // Efektyvaus meninio ugdymo problemos [elektroninis išteklius] = The problems of efficient artistic education: 3-oji tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2006 lapkričio 30 - gruodžio 1. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 9955201282. P. 139–144.
 10. Vilkelienė, A. (2005). Musical identity of disabled: adaptive possibilities in the context of artistic education // Efektyvaus meninio ugdymo problemos: II tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2005 11 3–4: konferencijos medžiaga. Vilnius. ISBN 995520043X.
 11. Vilkelienė, A. (2004). Exceptional children: integrated musical education // European added value in teacher education: The role of teachers as promotes of basic skills acquisition and facilitators of learning: collection of the selected papers presented at the ATEE 7th Spring University. Tartu. ISBN 9985404157.
 12. Vilkelienė, A. (2004). Integruotas ugdymas: mokymo technika ir „natūros-kultūros“ ryšys = Integrated education: teaching technique and "nature-culture" connection // Efektyvaus meninio ugdymo problemos: tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 11 25–26 d., Vilnius: konferencijos medžiaga. ISBN 9955516771. p. 204–209.
 13. Vilkelienė, A. (2004). Лидер в школе: станет ли он руководителем? = Leader at school: will he became a head? // Teorija un prakse skolotāju izglïtïba II : starptautiskā zinātniskā konference, 2004. gada 5. - 6. aprïlis. D. 1. Riga: RPIVA, 2004. ISBN 9984689298. p. 442–446.
 14. Vilkelienė, A. (2003). Psichosocialiniai Mass media veiksniai arba Homo Digitalis // Informacinės technologijos: teorija, praktika, inovacijos. Respublikinė konferencija. Alytus, Alytaus kolegija. P.119–123.
 15. Vilkelienė, A. (2002). Neįgaliųjų muzikinis ugdymas: aktualijos ir specifika // Neįgaliųjų meninis ugdymas: psichologinės reabilitacijos ir socializacijos galimybės. Kn. 2: antrosios mokslinės praktinės konferencijos (Šiauliai, 1999 04 28-29) pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras, 2002. ISBN 9986927315. p. 104–108.
 16. Vilkelienė A. (2002). Vadovavimo proceso dinamika žvelgiant į XXI amžių // Administravimas: teorija, praktika, inovacijos: respublikinė konferencija. - Alytus. P. 108–115.
 17. Vilkelienė, A. (2001). XX amžiaus 6-8 dešimtmečio Alytaus muzikinio gyvenimo apžvalga // Alytaus miesto istorijos fragmentai. Alytus. P. 198–208.
Leidiniai

Mokslo monografijos ir vadovėliai

 1. Vilkelienė, A. (2016). Specialusis ir įtraukusis meninis ugdymas: monografija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 230 p. ISBN 9786094710605. 
 2. Piličiauskas, A., Brazauskaitė, A., Vilkelienė, A. ir kt. (2005). Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas A. Piličiauskas. Vilnius: Kronta. 265 p. ISBN 9955595558. 
 3. Vilkelienė, A. (2003). Ypatingųjų vaikų integruotas muzikinis ugdymas: specialioji meno pedagogika. Vilnius: Kronta. 200 p. ISBN 9986879876.
 4. Vilkelienė, A. (2000). Opera: istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai. Vilnius: Kronta, 2000. 159 p. ISBN 9986879450,

Vaizdo įrašų galerijos

Aldona Vilkelienė

Nuotraukų galerijos

Aldona Vilkelienė

Aldona Vilkelienė

2022-04-03