Algirdas Januševičius

Algirdas Januševičius
Trimitininkas, LVSO trimitų grupės koncertmeisteris, „Sostinės vario kvinteto“ vadovas
1961-10-02
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513