Algirdas Januševičius

Trimitininkas, LVSO trimitų grupės koncertmeisteris, „Sostinės vario kvinteto“ vadovas
Gimimo data: 1961-10-02
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513