Arvydas Adamonis

Choro vadovas
Gimimo data: 1959-08-12
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513