Daiva Tamošaitytė

Daiva Tamošaitytė
Muzikologė
1963-03-17
+37069299417
Biografija

DAIVA TAMOŠAITYTĖ – humanitarinių mokslų daktarė, filosofė, muzikologė, muzikos kritikė, pianistė, eseistė. 1981 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1986 m. – Lietuvos Valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kurioje įgijo fortepijono specialybės bakalauro ir magistro laipsnį. 1986-1987 m. lankė muzikologų specialybės kursą. LMTA dirbo koncertmeistere, dėstė fortepijoną, vedė muzikos kritikos fakultatyvą, metodologinius seminarus, rengė teminius koncertų ciklus Menininkų rūmuose (1983-2001), pati koncertavo Lietuvoje ir užsienyje (JAV, Indijoje, Vokietijoje, Čekijoje).

2009 m. D. Tamošaitytė Kultūros, filosofijos ir meno institute (dabar – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) apgynė filosofijos krypties disertaciją Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje. Dirbdama mokslo darbuotoja LKTI kultūrologijos, paskui šiuolaikinės filosofijos skyriuose (2005-2016), D. Tamošaitytė specializavosi trijose temose, parengė ir išleido mokslinę monografiją Pranas Tamošaitis: gyvenimas ir veikla. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos leidykla, Vilnius: 2011, taip pat mokslinės monografijos rankraštį Universalios kultūrinio tapatumo lytys: filosofinė moteriškojo prado rekonstrukcija Sri Aurobindo mąstyme (2016). Paskelbė 43 mokslo straipsnius, 5 mokslo recenzijas, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose (23), rengia projektus (5), veda seminarus, dalyvauja VU Azijos studijų centro bakalaurų ir magistrų gynimuose. Jos mokslo darbai ir vertimai publikuoti leidiniuose Kultūrologija, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, LOGOS, Liaudies kultūra, Tautos skambesiai, Darbai ir dienos, Sovijus, Acta Orientalia Vilnensia ir kituose. Stažavosi JAV ir Indijoje. Mokslinių interesų sritys: šiuolaikinė Lietuvos filosofija, muzikologija, kultūrologija, klasikinė indų muzikos estetika ir filosofija, lyginamosios indologijos studijos (XIX-XX a.).

Įvairiapusį išsilavinimą D. Tamošaitytė apjungia rašto darbais ir visuomenine veikla. Be mokslo veikalų, ji iš anglų k. išvertė ir išleido 3 knygas: Dalalas S. Psichologija, psichinė sveikata ir joga. „Mažasis VYTURYS“, Vilnius: 2002; Don Campbell. Mozarto muzikos poveikis. VŠĮ „Vilties oazė“, 2005 ; Dvylika metų su Sri Aurobindo, Vilnius, 2014. Parašė pasaką vaikams Baltukė ir Tvaskutis („Gimtasis žodis“, Vilnius: 2004); esė knygą Sena ir nauja: sąlyčio paieškos ir integralaus požiūrio sklaida („Naujoji Romuva“, Vilnius: 2010), parengė spaudai politinės filosofijos straipsnių rinktinę Vapsvos efektas (2016). Iš viso D. Tamošaitytė paskelbė virš 340 muzikos ir literatūros kritikos straipsnių bei recenzijų,  vertimų, interviu ir esė, kuriuos spausdino Kultūros barai (už straipsnių ciklą apie Europos integraciją ji buvo apdovanota B. Savukyno premija), Literatūra ir menas, Metai, Naujoji Romuva, Šiaurės Atėnai, Muzikos barai, 7 meno dienos, skelbia tinklaraščiai (www.alkas.lt, www.delfi.lt, www.bernardinai.lt ir kt.)

Ypatingą vietą užima rašymas apie daug pasiekusius lietuvius muzikus, buvusius kolegas, bendramokslius ir profesorius (tarp jų – Violeta Urmana, Irena Ylienė, Regina Tumalevičiūtė, Palmira Skripkauskienė, Petras ir Lukas Geniušai, Mūza Rubackytė, Daumantas Kirilauskas, Gabrielius Alekna, Edvinas Minkštimas, Juozas Domarkas, Modestas Pitrėnas, Mirga Gražinytė, David Geringas, Anatolijus Šenderovas, Arvydas Malcys, Egidijus Ališauskas, Aistė Bružaitė, Irena Uss, Rimantas Armonas, Ingrida Armonaitė ir daugelis kitų atlikėjų, dirigentų ir kompozitorių bei meno kolektyvų), apie užsienio žvaigždes, kurių koncertus, kompaktines plokšteles aprašė, parengė su jais daugybę pokalbių. Recenzavo ir pristatė du prof. Donato Katkaus knygos Muzikos atlikimas leidimus (Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus knygų mugėje), parengė studiją apie prof. Petro Geniušo gyvenimą ir kūrybą. Apie klasikinę muziką D. Tamošaitytė kalba per radiją ir TV (LRT), veda susitikimus su žymiais atlikėjais (LNSO simfoniniame klube, Chodkevičių rūmuose, piano.lt, M. K. Čiurlionio namuose ir kitur). Profesionali liaudies muzika nuolat mokslininkės akiratyje: apie ją, jos atlikimą ir atlikėjus  rašo mokslo straipsnius, recenzijas. Pristatė monografiją apie prof. P. Tamošaitį 2011 m. gruodžio 7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Prano Tamošaičio 80–mečio minėjimo vakare, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Jurbarko kultūros centre, Rokiškio krašto muziejuje, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos universiteto Menų fakultete su koncertais, kuriuose dalyvauja prof. V. Tetenskas, prof. A. Vyžintas, muzikologas A. Karaška, birbynininkai E. Ališauskas, J. Buta, Lina Šabūnaitė, pianistė E. Knižnikovaitė-Būrė, solistai V. Noreika, V. Juozapaitis, R. Maciūtė, V. Taurinskaitė-Rukšienė, „Sutartinės“ ansamblis). D. Tamošaitytė  yra Muzikos barų redakcinės kolegijos narė, kultūros mėnraščio Mother India (Puducherry, South India) ilgametė autorė, Respublikos dienraščio (dabar – savaitraščio) visuomeninės redkolegijos narė.

D. Tamošaitytė yra įvairių visuomeninių organizacijų ir sąjungų narė, pimiausia Lietuvos muzikų sąjungos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Taip pat ji aktyviai dalyvauja M. K. Čiurlionio draugijos, Lietuvos-Indijos Forumo, Nacionalinės filharmonijos simfoninio klubo ir kitų asociacijų veikloje. Savo požiūrį į kultūros, visuomenės ir politikos klausimus ji išreiškia televizijos („Šeštadienio pokalbiai“, „Stilius“,  „Labas rytas“, „Pulsas“, kt.). ir radijo laidose, savo ir kolegų knygų pristatymuose, įvairiuose renginiuose, visuomeninėse akcijose. D. Tamošaitytė niekada nepriklausė jokiai partijai, tačiau buvo Vilniaus Senamiesčio seniūnijos bendruomenės atstovė (2008–2011), kandidatė į Vilniaus miesto tarybą (2015).

Apie dr. Daivą Tamošaitytę yra enciklopedisto Arvydo Karaškos straipsniai trijose Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleistose enciklopedijose: Muzikos enciklopedijoje (t. 3), Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (t. 23),  ir naujausioje enciklopedijoje Lietuva (t. 4), interviu įvairioje spaudoje. 2011 m. liepos 14 d. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-512 Daivai Tamošaitytei suteiktas meno kūrėjo statusas (pasirašė ministas Arūnas Gelūnas). 2013 m. kovo 17 d. įteiktas Lietuvos respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Lietuvos muzikų sąjungos narei, muzikologei ir pianistei dr. Daivai Tamošaitytei už kūrybinę ir mokslinę veiklą, nuopelnus muzikos menui 50 metų sukakties proga (pasirašė ministras Šarūnas Birutis).

 

 

 

 

Nuotraukų galerijos