Dalia Jatautaitė

Vargonininkė, Kauno religinės muzikos centro direktorė, Kauno J. Gruodžio konsevatorijos dėstytoja
Gimimo data: 1960-04-30
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Dalia Jatautaitė yra kilusi iš Šilutės. Ten vaikų muzikos mokykloje pradėjo mokytis groti fortepijonu, vėliau mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, Lietuvos muzikos akademijoje. D.J atautaitei kaip vargonininkei lemiamą vaidmenį suvaidino profesorius L. Digrys. Baigusi mokslus ir gavusi paskyrimą į Kauną, vargonų ieškojo tuometėje Vitražo galerijoje (dabar – Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia).
D. Jatautaitė magistro laipsnį įgijo užsienyje, Austrijoje. Ten giliau pažino vargonais atliekamos muzikos repertuarą.
Šiuo metu vargonų muzikos koncertai Kaune ir menininkės pavardė – praktiškai sinonimai.
2012 m. rugsėjo mėnesį Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko profesionalių menininkų kultūrinė akcija – koncertų ciklas „Kad vėl sugaustų didieji Kauno arkikatedros vargonai“. Ši akcija bus tęsiama ir gruodžio mėnesį.
Šios akcijos idėja kilo vargonininkei Daliai Jatautaitei, nenuilstančiai vargoninės muzikos propaguotojai ir gaivintojai Kauno mieste. Jos vadovaujamo Kauno religinės muzikos centro rengiamų koncertų tikrai netrūksta – tradiciniai „Sekmadienio muzikos“ koncertai, kiekvieną rudenį vykstantis festivalis „Musica sacra“. Rūpestis dėl Kauno arkikatedros didžiųjų vargonų ateities tiek vargoninės muzikos žinovus, tiek mėgėjus verčia nerimauti – restauracijos darbai sustojo vos prasidėję.
Numatytoji muzikinė akcija – tai tik vienas iš būdų atkreipti visuomenės dėmesį ir išjudinti iš sąstingio šio unikalaus instrumento remonto darbus. Gal atsiras geradarių, o gal tiesiog norinčiųjų prisidėti prie šio ypatingo ir nepaprastai tauraus instrumento atstatymo, kartu įamžinant garbingoje Arkikatedros bazilikos lentoje savo kilnų poelgį.