Darius Stabinskas

Darius Stabinskas
Violininkas, violončelininkas, Vilniaus m. choro “Jauna muzika”, festivalio “Banchetto musicale” projektų vadovas
1966-01-14
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513