Eduardas Balčytis

Menotyrininkas, hab. dr., profesorius
Gimimo data: 1937-08-29
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513