Giedrė Gabnytė

Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2023-03-25
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-220

Biografija

doc. dr. Giedrės Gabnytės Bizevičienės kūrybinės, mokslinės, metodinės veiklos aprašymas

Studijos. G. Gabnytė Bizevičienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė. 1999 m. baigė magistro studijas, įgijo pianistės solistės, kamerinio ansamblio dalyvės, pedagogės kvalifikacijas. Tais pačiais metais stažavo Zalzburgo aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno mokykloje „Mozarteum“ (Austrija), profesoriaus A. Lozonczy fortepijono klasėje. Tobulinosi meistriškumo kursuose Vokietijoje, Suomijoje, Austrijoje pas profesorius K. H. Kamerling, J. Riberra, L. Kostecky.

2008 m. G. Gabnytė Bizevičienė įgijo magistro diplomą Vilniaus pedagoginio universiteto kultūros ir meno edukologijos institute.

2014 m. G. Gabnytė Bizevičienė Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete apgynė socialinių mokslų srities Edukologijos krypties daktaro disertaciją.

Meninė veikla ir pasiekimai. 2002-2018 m. G. Gabnytė Bizevičienė grojo fortepijoniniame duete su B. Bizevičiūte, 2003-2011 m. grojo prof. K. Grybausko pianistų kvartete, yra parengusi solo programų, bendradarbiavo su pianiste prof. B. Vainiūnaite, smuikininkais D. Dikšaičiu, J. Tankevičiumi, dainininkėmis J. Stupnianek, A. Liutkute, fleitininke L. Baublyte.

Mokslinė metodinė veikla. G. Gabnytė Bizevičienė aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje: yra Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA, Europos edukacinių tyrimų asociacijos EERA ir Pasaulio edukacinių tyrimų asociacijos WERA narė, skaitė pranešimus respublikinėse konferencijose, dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Belgijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, yra parengusi daugiau nei 20 mokslinių publikacijų šalies ir užsienio mokslo leidiniuose (mokslinių interesų sritis: muzikinis ugdymas, jaunojo pianisto rengimo ypatumai, mokytojų ugdymas), 2 mokslo monografijas. 2016 m. dalyvavo 24 tarptautinės EAS konferencijos "Looking for the unexpected: creativity and inovation in music education" moksliniame komitete, 2017 m. recenzavo J. Daugėlienės mokslo monografiją „Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“, 2021 m. recenzavo G. Paulikaitės-Daugelienės aranžuočių rinkinį „Kalėdinės melodijos: aranžuotės fortepijoniniams ansambliams“.

Nuo 2013 m. iki dabar aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos muzikos mokyklomis – veda metodinius praktinius seminarus mokytojams, dalyvauja moksliniuose metodiniuose renginiuose kaip lektorė ir pranešėja, yra nuolatinė pianistų konkursų žiuri narė.

Pranešimai, skaityti tarptautinėse mokslinėse konferencijose (2010-2022):

Music Science Today: the Permanent and the Changeable, V Tarptautinė konferencija, Daugpilio universitetas, 2010; pranešimas: Possibilities of Differentiation Between Professional and Amateur Training Content at Children Music School

2. Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Perspectives, Rezeknė, 2011; pranešimas: The Reasons and Premises of Changes of Non – Formal Music Training System in Lithuania. Evaluation of Piano Teaching Programmes

3. Актуальные проблемы мировой художественной культуры, Gardino universitetas, 2012; pranešimas: Изменения современного обучения в музыкальной школе в контексте музыкальной теории музыкального обучения praxial

4. Teaching and Teacher Education in an Era of Accountability – What do we Know and What do we Need to Kow? Bergeno universitetas, 2012; pranešimas: Improvement of Music Pedagogy Studies at University Using Methods to Stimulate Creativity

5. The Reflective Music Teacher, 21 EAS konferencija, Leuveno universitetas, 2013; pranešimas: Changes of the Contents of Education in Lithuanian Music / Arts schools: Analysis of Leaders‘ Attitude

6. Nowoczesne metody edukaji muzycznej, Poznanės I. J. Paderevskio muzikos akademija, 2015; pranešimas: Najnowsze tendencje w dydaktyce muzyki nz litwie w kontekscie I etapu edukacyjnego

7. Music Science Today: the permanent and the Changeable, X tarptautinė konferencija, Daugpilio universitetas, 2015; pranešimas: Music‘s School Teachers Professional Attitudes as a Projection of the Perspective Education: Aspects of Music Content and Spread of Innovation

8. Looking for the Unexpected: Creativity and Inovation in Music Education: 24 th EAS Conference, LMTA, 2016; pranešimas: Methods of Emotional Imitation and Personal Meaning in Developing the Creativity of Music Education Students

9. Music Science Today: The Permanent and the Changeable, XII tarptautinė konferencija, Daugpilio universitetas, 2017; pranešimas: The Features of Education in Contemporary Music School Based on Experience Analysis of Music School Graduates

10. Music Science Today: The Permanent and the Changeable, XIII tarptautinė konferencija, Daugpilio universitetas, 2018; pranešimas: The Peculiarity of Instrument Learning in Group

11. Art Education in European Social and Cultural Space of 21st Century: II tarptautinė konferencija, Mukačevo valstybinis universitetas (Ukraina), 2018; pranešimas: The Features of Education in Lithuanian Music Schools: Opinion of Students and Graduates

12. Mokslinė konferencija, skirta knygos „Advancing music education in Northern Europe“ sutiktuvėms, Norvegija, Bergenas,Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetas, 2019; pranešimas: Emotion Imitation Method in the Context of Lithuanian Music Education

13. Rural Environment. Education. Personality (REEP-2020): 13 tarptautinė konferencija, Jelgava (Latvija), 2020; pranešimas: Music Education Innovations as a Condition for Development of Non-formal Education: Learning in a Group

14. XIII tarptautinė mokslinė konferencija "Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos". Šiaulių universitetas, Edukologijos institutas, 2020; pranešimas: Muzikos kūrinio interpretacija instrumento dalyko pamokoje: emocinio imitavimo metodo kontekstas

15. Tarptautinė mokslinė konferencija „Muzikos ir mokslo labirintais“. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, 2022; plenarinis pranešimas: Emocinio Imitavimo metodas muzikos kūrinio interpretacijos kontekste: edukacinis eksperimentas.

Pranešimai, skaityti respublikinėse mokslinėse konferencijose (2010-2022):

1. Nepriklausomybės 20 – metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema, LMTA, 2010; pranešimas: Profesinio ir mėgėjiško muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo perspektyvos vaikų muzikos mokykloje

2. Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo, LMTA, 2011; pranešimas: VMM Fortepijono specialybės programų vertinimas: tarp lūkesčių ir realybės

3. Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene, LMTA, 2012; pranešimas: Muzikos / meno

mokyklų vadovų požiūrio į muzikinio ugdymo situaciją analizė

4. Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos, VDU, 2012; pranešimas: Socialinių, filosofinių teorijų raiška šiandieniniame bei perspektyviniame muzikiniame ugdyme

5. Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos, ŠU, 2012; pranešimas: Muzikos improvizacija kaip kūrybiškumą skatinantis veiksnys

6. Mokyklos samprata Lietuvos meno kontekstuose (skirta LMTA 80-ies metų jubiliejui), LMTA,

2013; pranešimas: Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija

7. Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla, LEU, 2014; pranešimas: Muzikos mokykla ir inovacijos: instrumento dalyko pedagogų požiūris

8. LMTA 39-oji metinė konferencija, 2015; pranešimas: Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūryba vaikams ir jaunimui: aktualumas, poreikis, atlikėjų lūkesčiai

9. LMTA 41-oji metinė konferencija, 2017; pranešimas: Instrumento dalyko mokymasis grupėje: mokytojų požiūrio aspektas

10. LMTA 42-oji metinė konferencija, 2018; pranešimas: Pedagoginės praktikos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje realijos ir perspektyvos

11. KU mokslinė konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“, 2018; pranešimas: Muzikos mokyklų mokytojų profesinės nuostatos kaip reikšmingas ugdymo turinio formavimo veiksnys

12. LSMU mokslinė konferencija „Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“, 2019; pranešimas: Muzikinio ugdymo inovacijos kaip neformaliojo vaikų švietimo plėtros sąlyga: instrumento dalyko mokymosi grupėje aspektas

13. Grigiškių meno mokyklos organizuota mokslinė-metodinė konferencija „Lietuvos kompozitorių muzika vaikams: pedagoginiai ir interpretaciniai aspektai“, 2020; plenarinis pranešimas: Nūdienos lietuvių kompozitorių kūryba vaikams ir jaunimui: aktualumas, poreikis, atlikėjų lūkesčiai“

14. IV-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija "Švietimas ir ugdymas jungiantys bendruomenes", 2020; pranešimas: Muzikos interpretacija kaip saviraiškos galimybė, taikant EIM: instrumento dalyko pamokos kontekstas

15. V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Mokslinis pilietiškumas neapibrėžtame pasaulyje“, 2021; pranešimas: Nuotolinio mokymosi iššūkiai menų studijų kontekste: studentų patirties aspektas. Mykolo Romerio universitetas

16. VI-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslinė konferencija „Švietimo praktika ir tyrimai turbulentiniame pasaulyje“, 2022; pranešimas: Emocinio imitavimo metodo taikymo prielaidos muzikos instrumento dalyko pamokoje. Vytauto Didžiojo universitetas

17. Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Muzikos meno, mokslo ir edukacijos jungtys: įžvalgos, patirtys, sprendimai, 2022; pranešimas: Muzikos kūrinio interpretacija kaip ugdymo(si) tikslas ir problema. LMTA

Dalyvavo tarptautinėse dėstytojų mainų programose:

dėstė Slobomiro universitete (Tempus programa, Bosnija Hercegovina, 2012); Poznanės I. J. Paderevskio muzikos akademijoje (Erazmus Plus programa, Lenkija, 2015), Norvegijos taikomųjų mokslų universitete (Nordplus NNME tinklo programa, Hamaras, 2017), Belgrado menų universitete (Erazmus Plus programa, Serbija, 2019), Vigo konservatorijoje (Erazmus Plus programa, Ispanija, 2021)

2016-2021 m. dirbo tarptautiniame Baltijos ir Šiaurės šalių universitetų tinklo programos Nordplus NNME projekte nacionaline koordinatore, taip pat intensyvių šio projekto organizuojamų kursų muzikos pedagogikos magistrantams dėstytoja Vakarų Norvegijos Taikomųjų mokslų universitete (Norvegija, Bergenas, 2016, 2017); Sibelijaus akademijoje (Suomija, 2018), Malmės muzikos akademijoje (Švedija, 2019), Norvegijos Taikomųjų mokslų universitete (Norvegija, Hamaras, 2020), Islandijos universitete (Islandija, Reikjavikas, 2021).

Tarptautinė veikla (stažuotės, projektai, dėstymas)

2013 m. G. Gabnytė Bizevičienė stažavo Anadolu universitete (doktorantų Erazmus programa, Eskisehir,Turkija).

Dalyvavimas LMTA darbo grupių, komitetų, valdymo organų darbe

G. Gabnytė Bizevičienė buvo LMTA Muzikos pedagogikos magistro studijų programos komiteto pirmininkė (2016-2018 m.), šiuo metu yra l. e. p. Pedagogikos katedros vedėja, Gretutinių Meno pedagogikos studijų komiteto pirmininkė, Muzikos fakulteto tarybos narė.

Dėstomi dalykai LMTA

Didaktika (B1)
Fortepijono pedagoginis repertuaras (B3)
Baigiamojo darbo rengimo metodika (B4)
Gretutinių pedagogikos studijų baigiamasis darbas (B4)
Magistro darbas (M2)

Koncertai

Svarbiausi festivaliai:

Pažaislio muzikos festivalis (2003 m.); Tarptautiniai fortepijoninių duetų festivaliai Šiauliuose (2003, 2005 m.); II tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis (2005 m.); Donzdorfo kamerinės muzikos festivalis Vokietijoje (2005 m.); XV tarptautinių konkursų laureatų festivalis Lenkijoje (2005 m.); Festivalis Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu (2005, 2007, 2010 m.); „Didysis muzikų paradas“ (2004, 2007 m.), Sakralinės muzikos festivalis (2017, 2019 m.).

Svarbiausi koncertai:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos salėje (2005 m.); Mančesterio Karališkojo šiaurės muzikos koledžo Hadeno Freemano salėje (2005 m.); Plocko dramos teatre (2003 m.); Vilniaus Rotušėje (2007 m.); Kotrynos bažnyčioje (2008 m.); „Piano.lt“ salėje (2009 m.); Klaipėdos koncertų salėje (2011 m.); V. Kasiulio muziejuje (2015 m.); Užutrakio dvaro rūmų Baltojoje salėje (2017, 2018, 2019 m.); Leonora salėje, Kallio-Kuninkala, Sibelijaus akademijoje (2018 m.), Kauno filharmonijoje (2021 m.), Fortepijonų salone „Organum“ (2021, 2022 m.), Biržų pilies rūmų salėje (2021, 2022 m.), Amerikos bažnyčioje Paryžiuje (2022 m.) ir kt.

G. Gabnytė Bizevičienė yra tarptautinio pianistų konkurso Romoje laureatė (1998 m.); Grand Prix tarptautiniame konkurse – festivalyje “Muzika be sienų” Druskininkuose (2003 m.); V Kauno tarpt. Fortepijoninių duetų konkurso laureatė (2006 m.), laimėjo premiją už geriausią G. Kuprevičiaus koncerto dviem fortepijonams su orkestru atlikimą. Grojo su nacionaliniu simfoniniu, Kauno simfoniniu orkestrais, M. K. Čiurlionio kvartetu.

Drauge su B. Bizevičiūte ir M. K. Čiurlionio kvartetu dalyvavo J. Juozapaičio „Pavasario varpų“ fortepijoniniam duetui ir styginių kvartetui premjeroje (2005 m.), V. V. Barkausko pjesių ciklo „Vitražas“ f-nui 4 rankoms pristatyme (2015 m.).

Publikacijos

Svarbiausių publikacijų ir monografijų sąrašas (2010-2020):

Gabnytė, G. (2010). Profesinio ir mėgėjiško muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo perspektyvos vaikų muzikos mokykloje. Nepriklausomybės 20–metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema: respublikinės mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 211–220. ISBN 978-9986-503-94-1.

Gabnytė, G. (2011). The Training of Amateur and Professional Musician at the Modern-day Children’s Music School. Music Science Today: the permanent and the changeable: V International scientific – practical conference. Daugavpils University, p. 232–241. ISBN 978-9984-14-524-2.

Gabnytė, G. (2011). The Reasons and Premises of Changes Non – Formal MusicTraining System in Lithuania. Evaluation of Piano Teaching Programmes. Time of challenges and opurtunities: problems, solutions and perspective: international scientific – practical conference of young scientists and students in Rezekne. BSA, RA, LMA, LF, p. 219–224. ISBN 978-9984-47-048-1.

Gabnytė, G. (2011). Edukacinių pokyčių vaikų muzikos mokykloje galimybės laisvojo ugdymo paradigmos kontekste. Jaunųjų mokslininkų darbai, 4 (33). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 21–28. ISSN 1648-8776.

Gabnytė, G. (2011). Ugdymo organizavimo pokyčiai šiandieninėje vaikų muzikos mokykloje: diferencijuoto ugdymo aspektas. Meninis ugdymas: tyrimų tradicijos ir perspektyva. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 99–106. ISBN 978-9955-18-603-8.

Gabnytė, G. (2011). Fortepijono dalyko programų vaikų muzikos mokyklose vertinimas: tarp lūkesčių ir realybės. Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo: respublikinė mokslinė konferencija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 260–267. ISBN 978-609-8071-02-34.

Gabnytė, G. (2012). Socialinių, filosofinių teorijų raiška šiandieniniame bei perspektyviniame muzikiniame ugdyme. Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 51–64. ISBN 978-9955-12-764-2.

Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2012). Ugdymo turinio pokyčiai šiandieninėje muzikos/meno mokykloje: mokyklų vadovų požiūrio analizė. Kūrybos erdvės, 16. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 8–18. ISSN 1822-1076.

Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2012). Changes in Children’s Education in a Music School in the Context of the Theory of Praxial Musical Education. Актуальные проблемы мировой художественной культуры: tarptautinė mokslinė konferencija. Gardino universitetas, p. 248–255. ISBN 978-985-515-584-4.

Daugėlienė, J., Srakšienė, D., Gabnytė, G. (2013). Muzikos improvizacija kaip kūrybiškumą skatinantis veiksnys. Kūrybos erdvės, 18. Vilnius: BMK leidykla, p. 27–39. ISSN 1822-1076.

Gabnytė G., Daugėlienė J. (2013). Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija. Ars et Praxis, 1. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 159–170. ISSN 2351-4744.

Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2014). Occupational Motivation of Music Teachers as Significant Factor of Social Wellbeing. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Volume 4(1). Šiauliai University, Open International University of Human Development. Vilnius: BMK leidykla, p. 64-70. ISSN 2029-7424.

Gabnytė, G. (2015). Edukacinio proceso kaitos muzikos mokyklose raiška vadovų požiūrio aspektu. Ars et Praxis, 3. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p.127-137. ISSN 2351–4744.

Gabnytė, G. (2016). Music School Teachers’ Professional Attitudes as a Projection of the Perspective Education: Aspects of Music Content and Spread of Innovation. Music Science Today: the Permanent and the Changeable. VIII. Latvija, Daugpilis. Daugpilio universiteto leidykla, p. 296-307. ISBN 978-9984-14-761-1. ISSN 1691-6034.

Gabnytė, G. (2016). Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija. Mokslo monografija. Vilnius: Lauros Petrauskienės IV "Leidyba tau", 241 psl. ISBN 978-609-95671-4-3.

Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2017). Music School and Innovations: Attitude of Instrument Subject Teachers. Social Welfare Interdisciplinary Approach. Volume 1, No 7, p. 67-75. Online ISSN: 2424-3876. Print ISSN: 2029-7424.

Gabnytė G., Dubosaitė L. (2017). Pedagoginės praktikos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje realijos ir tobulinimo galimybės. Ars et Praxis, 5. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 154-166. ISSN 2351-4744.

Gabnytė G., Strakšienė D. (2018). Communication and Collaboration as a Significant Factor of Pedagugues' Professional Motivation: the Context of Non-formal Music Education in Lithuania. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM. Volume 5, Issue 6.1. Austrija, Viena STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, p. 27-34. ISBN 978-619-7408-34-8. ISSN 2367-5659.

Gabnytė G., (2018). Works by Modern Lithuanian Composers for Children and Youth: Aspect of Point of View of Teachers. Music Science Today: the Permanent and the Changeable. VIII. Latvija, Daugpilis. Daugpilio universiteto leidykla. p. 168-174. ISBN 978-9984-14-842-7. ISSN 1691-6034.

Navickienė L., Rauduvaitė A., Gabnytė G., Hebert D. G. (2019). Improvement of Music Education in Lithuania Applying Active Methods. Advancing Music Education in Northern Europe. Anglija, Abingdon. Routledge / Taylor & Francis. p. 192-221. ISSN 978-1-138-48626-3.

Gabnytė G. (2019). Features of Education in Lithuanian Music schools: Opinion of Students and Graduates. Music Science Today: the Permanent and the Changeable. 3 (11). Latvija, Daugpilio universitetas. Daugpilio universiteto leidykla. p. 159-165. ISBN 978-9984-14-873-1. ISSN 2501-0344.

Gabnytė G., Strakšienė D. (2019). The Role of Communication and Collaboration Influencing Teachers’ Professional Motivation. Social Welfare Interdisciplinary Approach. Volume 2(9).

Gabnytė G. (2020). Music Education Innovations as a Condition for Development of Non-formal Education: Learning in a Group. Rural Environment, Education, Personality, Vol. 13. Jelgava, Latvia, University of Life Science and Technologies. DOI: 10.22616/REEP.2020.006. p. 55-61. ISSN 2661-5207, ISBN 978-9984-48-343-6.

Gabnytė G., Piličiauskaitė L. J. (2020). Muzikos kūrinio interpretacija instrumento dalyko pamokoje: emocinio imitavimo metodo kontekstas. Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos. Straipsnių rinkinys. Lietuva, Šiaulių universitetas, Edukologijos institutas. p. 92-100. ISBN 978-609-482-062-5.

Gabnytė G., Piličiauskaitė L. J. (2022). Emocinio imitavimo metodas muzikos mokykloje: kūrinio interpretacijos aspektas mokinio muzikinės kultūros ugdymo kontekste. Mokslo monografija. Lauros Petrauskienės IV „Leidyba tau“. Lietuva, Vilnius, LMTA. 264 psl. ISBN: 9786099567167.