Gražina Skinderytė-Kurnickienė

Gražina Skinderytė-Kurnickienė
Dainininkė (sopranas)
1976-11-30
Gimtasis miestas: Kaunas
8-618 88989
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

 

 

Mokyklos
Nuo 1996 m. iki 1998 m. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
Aukštosios mokyklos
Nuo 1998 m. iki 2004 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Mokslinis laipsnis

2004 m. Muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija

Apdovanojimai

 1997.02.04. tapo Kauno miesto S.Šimkaus konkurso, skirto 110-osioms kompozitoriaus metinėms paminėti, laureatė.

Biografija
Svarbiausi darbai

2012 m. Toska G.Puccini opera „Tosca“ Lietuvos kultūros ministerijos  remiamame projekte „Tradicinės kultūros ir profesionalaus meno jungties tiltai“ 

2006 m. Su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru (vad. Juozas Domarkas) parengė ir atliko Lolos vaidmenį P. Mascagni operoje „Kaimo garbė“ 

2004 m. Diplominis darbas - Violeta G.Verdi operoje “Traviata” (2004 m.) 

 

Repertuaras

Hanerl F.Schubert operetė “Trijų mergelių namai”

Siuzana W.A.Mozart opera „Figaro vedybos"

Adina G.Donizetti opera “Meilės eleksyras”

Violeta G.Verdi opera “Traviata"

Lola P. Mascagni opera „Kaimo garbė“

Toska G.Puccini opera „Tosca“ 

Koncertai

 Nuo 1999 m. Koncertuoja Kaune, Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, rengia rečitalius bei įvairių menininkų bei kompozitorių poezijos bei muzikos ir kt. kūrybos vakarus. Koncertuose atlieka kiekvienam koncertui atskirai parengtą, įvairią programą. Su vyru, operos solistu Vytautu Kurnicku parengė per 30 režisūrinių - koncertinių programų: “Aš myliu Jus”, “Gyvenimas yra gražus”,  “Meilės žvaigždei”, „Per pasaulį nuo Baroko iki XX a.“Tau, brangioji Mama“ ir kt. 2005 metais gastroliavo Čikagos lietuvių operoje, 2009 ir 2010 Gastroliavo Lenkijoje Gyzcko mieste , Vokietijoje Štutgarto mieste, Vengrijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Čekijoje ir k