Ieva Kananavičiūtė

Ieva  Kananavičiūtė
Muzikologija
1995-10-04
Gimtasis miestas: Trakai
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2020-12-04
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1470

Mokyklos
Nuo 2011 m. iki 2014 m. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija (Dainavimo ir muzikos teorijos specialybės)
Aukštosios mokyklos
Nuo 2014 m. iki 2021 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Muzikos teorija ir kritika)
Nuo 2016 m. iki 2016 m. Bergeno universitetas, Edvardo Griego akademija (Erasmus studijų mainų programa)
Darbovietės
Nuo 2018 m. iki 2018 m. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (Solistų koordinatorė)
Mokslinis laipsnis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos teorijos ir kritikos specialybė (bakalauro laipsnis), Gretutinės meno pedagogikos studijos (laipsnio nesuteikiančios studijos).  

Biografija

Ieva Kananavičiūtė gimė Semeliškių miestelyje, nuo 2002 m. mokėsi Semeliškių vidurinėje mokykloje. 2005 m. Elektrėnų meno mokykloje ( Reginos Bartkienės klasėje) mokėsi solinio dainavimo. Paakinta dainavimo mokytojos, 2011 m. įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, dainavimo specialybę (Jūratės Bukauskaitės klasė), 2013 m. pakeitė specialybę į Muzikos teoriją (Jūratės Bernotaitės (buv. Martinaitytės) klasė) ir 2014 m. įgijo vidurinį išsilavinimą su specialiuoju muzikiniu ugdymu (Muzikos teorijos specialybė). 2014 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Muzikos teorijos ir kritikos specialybę. Kaip dainininkė, Ieva Kananavičiūtė aktyviai reiškėsi tiek savo gimto miestelio, Elektrėnų savivaldybės, Kauno, Vilniaus ir visos Lietuvos mastu, iki šiol yra kantorė Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčioje. Pradėjus studijuoti muzikos teoriją, I. Kananavičiūtė reiškiasi kaip publicistė ir muzikos kritikė įvairiuose Lietuvos ir užsienio muzikos meno laikraščiuose, žurnaluose, periodiniuose leidiniuose, interneto svetainėse (choras.lt, muzikosantena.lt, lituaniacantat.lt savaitraštis "7 meno dienos", žurnalas "Muzikos barai", žurnalas "Literatūra ir menas", "International Choral Bulletin"). I. Kananavičiūtė 2016 m. taip pat studijavo Bergeno universiteto Edvardo Griego akademijoje (Norvegija) pagal Erasmus studentų mainų programą, 2018 m. laimėjo Švietimo mainų paramos fondo įsteigtą stipendiją ir atliko pedagoginę praktiką Lituanistinėje mokyklėlėje Mose (Norvegija).

2018 m. Ieva Kananavičiūtė dirbo solistų koordinatore Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, o nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio dirba redaktorės asistente muzikos meno ir mokslo žurnale "Muzikos barai".