Janina Karalienė

Janina Karalienė
Pianistė, pedagogė
1955-05-28
Gimtasis miestas: Kaunas
+37068414018
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2022-02-07
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-156

Mokyklos
Nuo 1976 m. iki 2021 m. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla (Mokytoja. Bendrojo fortepijono metodinės komisijos pirmininkė)
Aukštosios mokyklos
Nuo 2015 m. iki 1990 m. Lietuvos Muzikos ir teatro akademija (Pedagogikos katedros lektorė)
Mokslinis laipsnis

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Pedagogikos katedros lektorė

Apdovanojimai

1.Vilniaus Miesto Savivaldybės  Kultūros ir Švietimo Departamento Padėkos Raštas. 1999-05-16.
2.Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijos Padėkos Raštas. 2015-11-09.
3.Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos Padėkos Raštas. 2021-08-26.

Biografija

Janina Karalienė  1980 metais baigė Lietuvos Valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) docento Raimundo Kontrimo fortepijono klasę. Yra įgijusi solistės, kamerinio ansamblio artistės, koncertmeisterės ir fortepijono pedagogės kvalifikacijas.  J.Karalienės yra įgijusi koncertmeisterės metodininkės (2001 m.) ir mokytojos metodininkės (1998 m.) kvalifikacines kategorijas.1990 – 2008 metais bei  2010 – 2015 metais dirbo Lietovos muzikos ir teatro akademijoje. Yra įgijusi Pedagogikos katedros lektorės vardą (2006 m.). 

Jau būdama II kurso studente (1976 metais) pradėjo dirbti M.K.Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dabar Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla Šioje mokykloje per 45 pedagoginės veiklos metus mokytojos  klasėje mokėsi visas būrys mokinių (apie 80) ir ji išugdė 25 puikius profesionalius muzikantus, kurie ne tik įsiliejo į Lietuvos kultūrinę erdvę, bet ir garsina šiandien šalies bei mokyklos vardą įvairiuose pasaulio kampeliuose. Jos parengti mokiniai įstojo ir mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir kitose pasaulio aukštosiose muzikos mokyklose – Škotijos Aberdeeno universitete (Greta Dilytė), Graco (Austrija) muzikos universitete (Algirdas Biveinis),  Niujorko Juilliardo (Justina Auškelytė) ir kt. Greta Dilytė sėkmingai dirba Londono muzikos mokykloje. Algirdas Biveinis toliau studijuoja ir dirba Graco mieste Austrijoje.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje J.Karalienės klasėje pedagoginę praktiką atliko apie 50 studentų pianistų. Jiems suteiktos fortepijono pedagogų kvalifikacijos. Daugelis jų tapo profesionalūs Lietuvos mokytojai (Eglė Andrejevaitė, Gražina Petrauskaitė, Asta Kvasytė, Eglė Kasteckaitė Eglė Staišiūnienė ir kt.). Dalis jų įsijungė į Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos kolegų gretas (Inga Vyšniauskaitė, Eugenijus Žarskus, Jurgita Kazakevičiūtė, Danielė Jurkšaitė, Vaiva Kapčiuvienė ir kt.). Yra buvusių studentų, kurie sėkmingai dirba užsienio muzikos mokyklose (Eglė Daugėlaitė Šveicarijoje, Vilija Bukelskytė JAV, Irina Fedčenko Maltoje ir kt.)

Nuo 2000 iki 2020 metų Janina Karalienė vadovavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrojo fortepijono metodinei grupei. Yra parengusi bendrojo fortepijono dalyko mokymo programas, leidžia metodinius leidinius. Pedagogė yra redagavusi ir išleidusi du Ansamblių gaidų rinkinius. Mokytoja skaito pranešimus konferencijose, publikuoja savo straipsnius,

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro programoje yra vedusi 3 autorinius seminarus. 

1976-2000 metais mokytoja aktyviai koncertavo, skambindama televizijos laidose, koncertuose solo Vilniuje ir Lietuvoje.Yra keleto kūrinių pirmoji atlikėja Lietuvoje (J.Gaižausko, F.Bajoro ir kt.) Su savo su suburtu fortepijoniniu trio yra dviejų kamerinės muzikos atlikėjų konkurso laureatė.

Nuo 2001 metų kasmet organizuoja ir vykdo muzikos edukacinius projektus (jų yra 27), teminius koncertus, pati veda renginius. Nuo 1999 metų yra organizavusi 8 bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų konkursus „Piano-Forte“. J.Karalienė dirba konkursų vertinimo komisijose.

 

Svarbiausi darbai

Vesti seminarai

1. Seminaras „Bendrojo fortepijono pamoka: teorinių žinių integravimas“. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro programa. 2009-02-25.

2. Seminaras „Bendrojo fortepijono programa: tradicijos ir aktualijos“. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro programa. 2015-09-25.

3. Seminaras „Šiuolaikinis mokymas: fortepijono pamokos vadyba ir ilgalaikis ugdymo proceso organizavimas, mokymo(si) metodai, mokytojo ir mokinio santykis. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro programa. 2016-11-03.

Metodiniai darbai

Bendrojo fortepijono programa. (bendraautorė). – V.:M.K. Čiurlionio menų gimnazija, 1998.

Bendrojo fortepijono programos priedas baleto specialybės moksleiviams (bendraautorė). – V.: M.K. Čiurlionio menų mokykla, 200

Bendrojo fortepijono programa (autorė). – V.: Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2005.

Įskaitinių patikrinimų, egzaminų programų pavyzdžiai (bedraautorė). – V.: Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2006.

Bendrojo fortepijono programa (autorė). – V.: Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2014.

Koncertų vedėja

1. LMTA Muzikos akademijos muzikos mokyklos mokinių koncertas „Pasakų pasaulyje“. LMTA Didžioji salė. 2003-04-13.

2. Koncertas-susitikimas su kompozitore  Raminta Šerkšnyte. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2008-02-09.

3. Muzikos edukacinis projektas „Gamtos vaizdai“. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla. 2009-03-10.

4. Muzikos edukacinis projektas „Moterų kompozitorių kūryba“. Du renginiai. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2014-11-22 ir 2015-01-30.

5. Muzikos edukacinis projektas „ABC“. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokyla ir Eišiškių muzikos mokykla. 2018-11-27 ir 2018-01-25.

6. Pokalbių ir muzikos popietė „Varijacijos vieno fortepijono tema“. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla. 2018-04-12.

Koncertų – susitikimų bei teminių koncertų organizavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant

Koncertas-susitikimas su kompozitore Zita Bružaite. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2007-04-25.

Koncertas-susitikimas su kompozitore  Raminta Šerkšnyte. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2008-02-09.

Komcertas-susitikimas su kompozitore Kristina Vasiliauskaite. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2008-03-06.

Olgos Beliukevičienės  fortepijoninių pjesių rinkinio pristatymas-koncertas . Nacionalinė M.K.Čiurlionio menu mokykla. 2011-12-1

J. Gaižausko 90 mečiui skirtas koncertas. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menu mokykla. 2013-02-28.

Nijolės Sinkevičiūtės fortepijoninių kūrinių koncertas . Nacionalinė M.K.Čiurlionio menu mokykla. 2016-03-10.

Koncertas, skirtas Aleksandros Baltrėnienės 100 gimimo metinėms“. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menu mokykla.  2017-04-20.

„Draugystės tiltai“. Bendri LMTA Bendrojo fortepijono katedros studentų ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos bendrojo fortepijono mokinių koncertai LMTA ir Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. 2010-04-20, 2011-04-25, 2012-04-21, 2013-04-26, 2014-04-21, 2015-04-19, 2016-04-05, 2017-04-25, 2018-04-15.

 „Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertai“. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla. 2001-03-04, 2002-03-06, 2003-03-08, 2004-03-15, 2005-03-10, 2006-03-08, 2009-03-15,  2011-03-06, 2012-03-11, 2014-03-09, 2015-03-02, 2016-03-11, 2017-03-04, 2018-03-15, 2019-02-06.

Ansamblių koncertai „Kalėdų žvaigždė“ . Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla. 2001-12-05, 2002-12-06, 2003-12-05, 2004-12-11, 2005-12-03, 2006-12-15, 2007-12-06, 2008-12-08, 2009-12-05, 2010-12-17, 2011-12-10, 2012-12-14, 2013-12-05, 2014-12-07, 2015-12-15, 2016-12-05, 2017-12-08, 2018-12-05.

Dalyvavimas organizuojant bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų konkursus ir darbas vertinimo komisijoje PIANO-FORTE

I konkursas 1999-03-14, II konkursas 2002-04-22, III konkursas 2005-04-21, IV konkursas 2008-04-22 ir 23. Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Dalyvavimas organizuojant respublikinius bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų konkursus PIANO-FORTE ir darbas vertinimo komisijoje

I respublikinis 2011-03-26 ir 27, II respublikinis  2013-03-23, III respublikinis 2015-03-6 ir 7, IV nacionalinis 2019-02-14.

Dalyvavimas vertinimo komisijose

1. Vilniaus miesto moksleivių menų šventės „Džiaukimės drauge“ kolektyvų atrankos vertinimo komisija. 1999-03-10

2. III respublikinis muzikos mokyklų festivalis – konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 2016-04-23.

3. IV respublikinis muzikos mokyklų festivalis – konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 2017-04-22.

4. III tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis-konkursas „Šimtmečio muzika“. 2018-11-26- 2018-12-02.

Koncertai

1. J.Gaižausko „10 liaudies melodijų“ pirmasis atlikimas Kompozitorių sąjungoje Vilniuje. 1981-11-12.

2. S.Prokofjevo „Akimirkos“. Televizijos laida. 1982-01-12.

3. F.Bajoras. Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Solistas Gediminas Pamakštys. Radijo įrašas. 1982-01-24. Pirmasis atlikimas.

4. Dalyvavimas televizijos laidose: 1982-03-04, 1982-05-12, 1986-04-10.

5. Jaunųjų kamerinių ansamblių atlikimo konkursų (Vilnius, Operos ir Baleto teatras) laureatė ( fortepijoninis trio –Angelė Litvaitytė, Dalia Barauskiatė, Janina Karalienė) : 1981-02-03, 1982-04-05, 1984-02-03, 1985-05-16.

6. Televizijos laida „Vizijos ir tikrovė“. 1998-10-28.

Publikacijos

Skaityti pranešimai

„Intonavimo svarba ugdant jaunąjį pianistą“. / Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. LMTA konferencija. (spausdinta). – V.: LMTA, 1997-02-07, 08.

„Jaunojo pianisto ugdymo programos humanizavimas“. / Muzikinio ugdymo problemos: žvilgsnis į XXI amžių. LMTA konferencija. (spausdinta). – V.: LMTA, 1998-02-06, 07.

„Pianistų mokymo programos ir laikmečio aktualijos“. / Muzikinis ugdymas: tęstinumo ir grandžių sąveikos problemos. LMTA konferencija (spausdinta). – V.: LMTA, 1999-02-05, 06.

„Pianistų pedagogų rengimo trūkumai ir įgūdžių tobulinimo galimybės“. / XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės. LMTA konferencija (spausdinta). – V.: LMTA, 2001-10-26, 27.

„Fortepijono pamokos trejų-penkerių metų vaikams: profesionalus mokymas žaidimo metodu“/ Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. LMTA konferencija (spausdinta). – V.: LMTA, 2004-04-21.

„J. Thompsono 25 melodiniai etiudai: techninių įgūdžių formavimas ir muzikinės vaizduotės žadinimas“(spausdinta). – V.: Vilniaus MM Lyra, 2005-02-25, 26.

„Raimundo Kontrimo fortepijoniniai kūriniai vaikams“. Respublikinė konferencija (spausdinta).– V.: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2005-05-21.

„Ignas Prielgauskas – pirmasis lietuvių fortepijono metodininkas“. Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2007-01-23.

„Bendrojo fortepijono pamoka: kūrybiškumo ugdymas“. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Metodinio centro padagogų kvalifikacijos seminaras. 2010-02-24.

„Kristinos Vasiliauskaitės fortepijoninių pjesių ir ansamblių rinkinys vaikams „Sniego debesėlis“. Muzikos mokytojų ir kompozitorių teorinis-praktinis seminaras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo pianisto ugdymui“. LMTA, 2011-05-19.

 „Fortepijono pamoka: teorinių žinių integravimas“. Muzikos ir meno mokyklų mokytojų kvalifikacinis seminaras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“. LMTA, 2015-05-15.

Conference on line: http://uz-gnesin-academy.ru   2016-12-05

„Bendrasis fortepijonas mokykloje: Tradicijos ir laikmečio aktualijos“. Muzikos ir menų mokyklų nuotolinė konferencija „Bendrasis fortepijonas: poreikis ar būtinybė“. 2021 – 04-28

Straipsniai

1. “R. Kontrimo sugrįžimas“. - „Muzikos barai“, 1999 m. vasaris.

2. „Iš profesoriaus Igno Prielgausko gyvenimo ir pedagoginės veiklos“ – „Muzika ir pedagogika“. V., LMTA, 2002.

3. „In memoria: Raimundas Kontrimas“. – „Muzikos barai“, 2006 m. rugsėjis.

4. „Konkurso laurai – Daliai Kuznecovaitei“. „Literatūra ir menas“, Nr. 36 ( 3206), 2008 m. spalio 3 d.

5. „Ieškojusi tiesos ir tobulumo“. – „Nemira Pipikaitė“. Straipsnių rinkinys ir amžininkų prisiminimai. Vilnius, 2009.

6. „Ignatonis jo paties akimis“. -  „Varijacijos vieno profesoriaus tema. Eugenijus Ignatonis“.  Vilnius, 2015.

7. Fortepijono mokyklų apžvalga : http://amazon.com 
a. Charles Austin - „450 Contemporary Piano Studies in 15 Keys“ (volume I) . Janina Karaliene -„Nice music, great work“.
b. Charles Austin – „450 Contemporary Piano Studies in 15 Keys“ (volume II).  Janina Karaliene – „Piano technique – as creativity function“.
c. Charles Austin – „450 Contemporary Piano Studies in 15 Keys“ (volume III). Janina Karaliene – „Unfamiliar keys: it is worth to try“.

Leidiniai

Gaidų rinkinių parengimas ( sudarytoja, redaktorė metodinių pastabų autorė)

„Ansambliai“. I dalis. Fortepijonui 4 rankoms. Vilnius, Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2009.

„Ansambliai“. II dalis. Dviem fortepijonams.Vilnius, Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2009.

Dalyvavimas rengiant gaidų rinkinius

Kristina Vasiliauskaitė . „Sniego debesėlis“. Pjesės bei ansambliai fortepijonui. Vilnius, 2010 ( pratarmė).

Olga Beliukevičienė . „Muzikinės pasakos:. Fortepijoninių pjesių rinkinys jauniesiems atlikėjams. Vilnius, 2011 ( pratarmė).

Olga Beliukevičienė , „Cirkas atvažiavo“ : fortepijoninių pjesių ciklas jauniesiems atlikėjams“. Vilnius, 2018 (pratarmė).