Jie išėjo

Zenonas Rinkevičius

Zenonas Rinkevičius

Chorvedys, menotyrininkas

Aliodija Ruzgaitė

Aliodija Ruzgaitė

Baleto artistė, pedagogė, šokio kritikė

Danielius Sadauskas

Danielius Sadauskas

Dainininkas

Nina Seriogina

Nina Seriogina

Sankt Peterburgo Nikolajaus Rimskio Korsakovo konservatorijos profesorė, pianistė

Arūnas Simaška

Arūnas Simaška

Choro dirigentas

Irena Ramutė Skomskienė

Irena Ramutė Skomskienė

Choro dirigentė, V. Jakubėno draugijos pirmininkė

Antanas Smolskus

Antanas Smolskus

Antanas Sodeika

Antanas Sodeika

Saulius Sondeckis

Saulius Sondeckis

Dirigentas, profesorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Jonas Stasiūnas

Jonas Stasiūnas

Lietuvos operos dainininkas (baritonas), profesorius

Olga Šteinberg

Olga Šteinberg

Pranas Tamošaitis

Pranas Tamošaitis

Birbynininkas

Regina Tumalevičiūtė

Regina Tumalevičiūtė

Operos solistė

Stasys Vainiūnas

Stasys Vainiūnas

Rita Vaitkevičienė

Rita Vaitkevičienė

Choro dirigentė

Vladimiras Valaitis

Vladimiras Valaitis

Operos dainininkas

Robertas Varnas

Robertas Varnas

1930-10-10 - 2015-04-22 Choro dirigentas, docentas, Klaipėdos m. chorinės bendrijos “Aukuras” garbės pirmininkas

Vytautas Venckus

Vytautas Venckus

Muzikologas

Jonas Viržonis

Jonas Viržonis

Vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas

Vytautas Viržonis

Vytautas Viržonis

Dirigentas, profesorius

Rimvydas Žigaitis

Rimvydas Žigaitis

Kompozitorius, profesorius, meno veikėjas, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentas (1996 - 2010)

Algis Žiūraitis

Algis Žiūraitis

Dirigentas