Jonas Sakalauskas

Jonas Sakalauskas
Dainininkas, kompozitorius, projektų vadovas
1982-02-13
Gimtasis miestas: Vilnius
+37067822149
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2013-03-06

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-149

Apdovanojimai

Auksinis scenos kryžius debiuto srityje už mono spektaklį-operą „Izadora“ (kompozitorius Jonas Sakalauskas)

Jaunųjų džiazo dainininkų konkursas 2003, 2004 su ansambliu „Peace Harbour“ II vieta;

Tarptautinis konkursas „Daina miestui“ 2007 III vieta

„Oper Oder Spree“ 2009 (Vokietija) publikos simpatijos prizas už vok.dainos „lied“ atlikimą;

Beatričės Grincevičiūtės tarptautinis konkursas 2012 –specialus Muzikos barų apdovanojimas už originalumą;

Biografija

Dainavimą studijavo LMTA prof. Virgilijaus Noreikos klasėje (2010 m. magistro diplomas). Tobulinosi meistriškumo kursuose LMTA pas N. Brzakovic (Vokietija), T. E. Bauer (Vokietija), J. von Duisburg (Vokietija), ir k.t., 2009 m. – Fesitvalyje-mokymuose Vokietijoje, Beskow mieste – „Opera Oder Spree“ (publikos simpatijos prizas už lied kūrinio interpretaciją), organizavo ir dalyvavo Operos kūrėjų ir atlikėjų kursuose Juodkrantėje (2008, doc. A. Janutas ir lekt. A. Krikščiūnaitė), Operos kūrėjų ir atlikėjų kursai Kražiuose ir Juodkrantėje (2009, dėst. B. Franke, doc. M. Urbaitis, prof. V. Prudnikovas, doc. N. Petrokas), Kražiuose ir Juodkrantėje (2010, doc. A. Janutas, Š. Nakas ir doc. M. Urbaitis), Kražiuose (2011, dėstytojai Barbro Markuld Petersone iš Norvegijos, doc. A. Janutas, V. Lukočius, P. Lisauskas, R. Banionis), ilgalaikiuose LMTA kursuose filmų muzikos kūrėjams (2007, dėst. V. Ganelinas, Izraelis) ir Kūrybinėse studijose „Audio visual technologies“ (2008, pranc. kompozitoriumi Alain Bonardi).

Gausiame atliktų vaidmenų sąraše šalia klasikinių operų (G. Puccini „Džianis Skikis“, O. Nikolai „Vindzoro šmaikštuolės“, G. Verdi „Traviata“, W. Walton „Meška“), G. Kuprevičiaus sceniniuose veikaluose (miuzikluose „Ugnies medžioklė su varovais“ ir „Kirvirsaverio saloj“, opera „DaliGala“) parengti vaidmenys NOA spektakliuose ir nuosavose mini („Gervė ir Gandras“) bei mono  („Dainuoja Degeneratas“, „Džiokeris“),  operose. Iš gausios daininko kūrybos didžiausio pripažinimo sulaukė mono spektaklis-opera „Izadora“ (libreto autorius D. Gintalas, rež. A. Jankevičius), 2009 m. pelnius Auksinį Scenos kryžių.

Reikšminga dainininko ir kompozitoriaus Jono Sakalausko visuomeninė kultūrinė veikla – nuo įvairių džiazo ir gospel muzikos festivalių ir konkursų (2006 – 2008) iki kasmetinioTrumpametražių operų festivalio NOA ir Operų kūrėjų ir atlikėjų mokymų Kražiuose ir Juodkrantėje bei vokalinei muzikai skirtos organizacijos „United voices“ (2010) įkūrimo.

Svarbiausi darbai

PARENGTI VAIDMENYS IR PARUOŠOS MUZIKINĖS PROGRAMOS

2004                G. Kuprevičius miuziklas „Ugnies medžioklė su varovais“, Rolando vaidmuo (rež. G. Padėgimas);

2005                G. Pergolesi komiška opera „Tarnaitė Ponia“, nebylaus tarno Vespones vaidmuo (rež. N. Petrokas);

2005                Literatūrinės-muzikinės programos pagal J. Marcinkevičiaus, J. Vaičiūnaitės, J. Meko eiles (vad. M. Kudarauskaitė); 

2007                G. Kuprevičius miuziklas „Kirvirsaverio saloj“, seklio Kalio, Rulės, Rasmuso vaidmenys (rež. R. Kudzmanaitė); 

2008                G. Kuprevičius opera „DaliGala“, Dalį vaidmuo (rež. G. Padegimas) 

2008                J. Sakalausko mini opera „Gervė ir Gandras“, Gandro vaidmuo; 

2008                M. Natalevičiaus opera „Bildungas“, boso-kulūros vaidmuo (rež. K. Dainenko);

2008                G. Puccini opera „Džianis Skikis“, Marko vaidmuo (rež. N. Petrokas);

2008                G. Kuprevičius miuziklas „Ugnies medžioklė su varovais“, Juliaus vaidmuo (rež. G. Padėgimas); 

2009                R. Vitkauskaitės opera „Skylė“, Jono vaidmuo (rež. M. Šimulynaitė);

2009                O. Nikolai opera „Vindzoro šmaikštuolės“, daktaras Kajus (rež. N. Petrokas); 

2009                J. Sakalauskas mono opera „Dainuoja Degeneratas“, Degenerato vaidmuo (rež. M. Šimulynaitė); 

2010                J. Sakalauskas muzikinis mono spektaklis „Džiokeris“, Džiokerio vaidmuo (rež. A. Jankevičius);

2010                G. Verdi opera „Traviata“, Žermono vaidmuo (rež. E. Domarkas); 

2010                W. Walton opera „Meška“, Smirnovo vaidmuo (rež. N. Petrokas); 

2012                Spektaklis “Barokinis pastišas” atliko baritono partiją (rež. Marija Simona Šimulynaitė); 

2012                Šokio opera “Dykra”, Joano vaidmuo (choreogr. Agnija Šeiko) 

2012                J.Strauss operetė „Šikšnosparnis“, Aizenštenas (rež. G.Šeduikis); 

2013                Ch.Gounod opera “Faustas”, Valentino vaidmuo (rež. Artūras Areima)

 

KURSAI IR KONKURSAI

2007                Ilgalaikiai LMTA kursai filmų muzikos kūrėjams, dėst. V. Ganelinas;

2007-2010       Dalyvauta vokalo meistriškumo kursuose LMTA. Dėstytojai

                       N. Brzakovic (Vokietija), T.E. Bauer (Vokietija), J. von Duisburg

                       (Vokietija), ir k.t.

2007                Konkursas „Daina miestui“ (Kaunas), 3-oji vieta; 

2008                Operos kūrėjų ir atlikėjų kursai Juodkrantėje (doc. A. Janutas ir lekt. A. Krikščiūnaitė); 

2008                Kūrybinės studijos „Audio visual technologies“ su pranc. kompozitoriumi Alain Bonardi

2009                Operos kūrėjų ir atlikėjų kursai Kražiuose ir Juodkrantėje (Dėst. B.

                        Franke, doc. M. Urbaitis, prof. V. Prudnikovas, doc. N. Petrokas)

2009                Fesitvalis-mokymai Vokietijoje, Beskow mieste – „Opera Oder

                        Spree“, (publikos simpatijos prizas už lied kūrinio interpretaciją);

2010                Operos kūrėjų ir atlikėjų kursai Kražiuose ir Juodkrantėje (doc. A.

                        Janutas, Š. Nakas ir doc. M. Urbaitis);

2011                Operos atlikėjų kursai Kražiuose (Dėstytojai Barbro Markuld Petersone iš Norvegijos, Doc. A. Janutas, V. Lukočius, P. Lisauskas, R. Banionis); 

2012                “Vilniaus operos studija 2012”, prof. Verona Janes Buddug (D.Britanija), Barbro Marklund Petersone (Norvegija), Alessandro Pagliazzi (Italija), Vladimiras Prudnikovas (Lietuva) ir kt.

 

KOMPOZICINĖ VEIKLA 

2002-2007       Muzika VGTU teatro studijos PALĖPĖ spektakliams: „Viskas apie mūsų motina“, „Dangaus keleivis“, „Kostiumas“, „Kalės vaikai“, „Brangioji mano mo“ „NR. 15“,  „Kasandra“ (rež. O. Kesminas); 

2007                Miuziklas „Neregėti sapnai“ pagal I. Šeiniaus apysaką „Kuprelis (pirmas pastatymas rež. O. Kesminas, antras pastatymas rež. R.                     Banionis)“; 

2005                Muzika spektakliui „Tarnaitės“ pagal  J.Genet to paties pavadinimo pjesę (Rež. A. Lebeliūnas); 

2005                „Sutartinės“ kameriniam orkestrui, chorui, fortepijonui, solistams bei skaitovui  pagal M. Martinaičio poeziją; 

2006                Muzika dokumentiniam filmui „Gintaro kelias“ (rež. A. Barysas); 

2006                „Geležies giesmės“ 5 perkusininkams, grojantiems metalo laužu, chorui ir solistams; 

2007                3 Eilėraščiai mišriam chorui pagal R. Daugirdo eiles; 

2007                6 eilėraščiai Balsui ir fortepijonui pagal I. Valantinaitės eiles; 

2007                Vienos dalies koncertas fortepijonui ir kameriniam orkestrui; 

2007                3 Eilėraščiai balsui ir fortepijonui pagal V. Grainytės eiles; 

2007                Video opera „Garsas“, libreto autorius Ž. Andriušis, video V. Malčius; 

2007                Dainų ciklas „Troleibusu iki negalo“ pagal J. Žėko eiles. 

2007                3 KOMPOZICIJOS aktorių, dainininkų ir poetų ansambliui „ŠVANSAMBLIS“, pagal D. Gintalo ir Ž. Andriušio eiles; 

2008                Mini opera „Gervė ir Gandras“, libreto autorius Ž.Andriušis; 

2008                Opera „Svingas, libreto autorius D. Gintalas (vėlesnė redakcija 2009 m. „Donoras“); 

2008                Muzika spektakliui „Čia gyvena žmonės“ pagal A. Fugard to paties pavadinimo pjesę (Rež. A. Lebeliūnas);

2009                Mono opera „Dainuoja Degeneratas“ pagal P. Morkūno eilėraščių rinktinę „Dainuoja Degeneratas“ (1929 metai); 

2009                Mono spektaklis-opera Izadora, libreto autorius D. Gintalas (rež. A. Jankevičius). Spektaklio kūrėjai apdovanoti Auksiniu Scenos kryžiumi

teatro debiutų kategorijoje; 

2010                Muzikinis mono spektaklis „Džiokeris“, libreto autorius D. Gintalas (Rež. A. Jankevičius);          

2010                3 intarpai chorui, muzikinei-literatūrinei kompozicijai pagal E. Mieželaičio eilėraščius; 

2011                Kantata „Noctis“, skirta sausio 13-sios paminėjimui; 

2011                Haiku opera „Sniegas“ 

2011                Šokio opera „Dykra“ (choreogr. Agnija Šeiko) 

2012                Šokio opera „Džuljetos“ (rež. Rūta Butkus)

 

VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA 

2000-2006       Inicijavo ir organizavo įvairius džiazo ir gospel muzikos festivalius, konkursus ir kitus renginius (Bigbendų ir diksilendų festivalis, Vilniaus gospel festivalis, vokalistų konkursas SING UP, Džiazo maratonas per Lietuvą); 

2003-2008       Vadovavo LJKS gospel muzikos komitetui; 

2006                Kartu su Vilniaus kolegijos, menų fakulteto dėstytojais parengė Pramoginio scenos meno atlikėjo mokymo programą, skirtą miuziklo artisto rengimui. Pirmieji studentai į šią programą įstojo 2006/2007 mokslo metais; 

Nuo 2007        Dirba su projektais skirtais muzikinio teatro ir sintezinės kultūros puoselėjimui bei plėtojimui; 

2008                Įkūrė nepriklausomą kūrybinę organizaciją „Operomanija“; 

Nuo 2008        Inicijavo ir rengia Trumpametražių operų festivalį NOA; 

Nuo 2008        Inicijavo ir rengia operų kūrėjų ir atlikėjų mokymus Kražiuose ir Juodkrantėje; 

Nuo 2010        Inicijavo ir įkūrė kamerinei  vokalinei muzikai skirtą organizaciją „United voices“; 

2009 metais kartu su operos „Izadora“ kūrybine grupe laimėjo auksinį scenos kryžių debiuto nominacijoje; 

2012                Įsteigė „Baltijos kamerinį operos teatrą“; 

Nuo 2012        Organizuoja edukacinį projektą “Vilniaus operos studija”.