Jonas Viržonis

Jonas Viržonis
Vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas
1899-11-22 - 1999-11-16
Gimtasis miestas: Alanta
Biografija

Jonas Viržonis gimė 1899 m. lapkričio 22 d. Alantos miestelyje, Molėtų r. – mirė 1999 m. lapkričio 16 d. Vargonininkas, chorvedys ir pedagogas.

Pirmasis Jono Viržonio mokytojas buvo jo tėvas, dirbęs Alantoje zakristijonu, neblogai griežęs smuiku. Vėliau - aklas muzikantas A. Pagalys. 1912 m. Alantoje apsigyveno būsimieji kompozitoriai Juozas Gruodis ir Juozas Karosas, kurie pastebėjo jaunuolio muzikinius gabumus ir pradėjo intensyviai mokyti muzikos. 1914 m. J. Viržonis savarankiškai ėmė vargonininkauti ir vadovauti chorui Alantoje – chorą parengė 1924 m. pirmajai visos Lietuvos dainų šventei Kaune. 1926 m. dirbo muzikos mokytoju Giedraičiuose, subūrė jaunimo chorą. 1927–1929 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Vabalninke, kartu lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Vėliau apie dvejus metus dirbo Biržuose. 1932–1939 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui bei orkestrui Kelmėje. Dirbo ir pats mokėsi: pirmiausia Klaipėdos muzikos mokytojų kursuose, vėliau muzikos mokykloje. 1940–1948 m. mokė muzikos ir dainavimo, vadovavo moksleivių chorui Krakėse, o 1948–1950 m. Dotnuvoje. 

Pirmaisiais pokario metais Krakių progimnazijoje Maestro moksleivius subūrė dainai, o 1946 m. mišrųjį chorą parengė respublikinei Dainų šventei.

1948 m. Jonas Viržonis Dotnuvos Akademijoje subūrė mišrų chorą ir jam keletą metų vadovavo. Choras gerai pasirodė 1950 m. respublikinėje Dainų šventėje Vilniuje. Ypač Dotnuvos saviveiklininkų jėgos sustiprėjo, kai čia buvo įkurtas žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas. Jo darbuotojai ir sudarė choro branduolį. J. Viržonio darbas su choru buvo gana našus. 1959 m. respublikinėje kaimo meno saviveiklos apžiūroje Vilniuje Dotnuvos choristai užėmė 3 vietą, o jau 1960 m. respublikinės Dainų šventės konkurse laimėjo pirmą vietą. Choras nemažai koncertavo, dainavo net per televiziją. 

Nuo 1950 m. dėstė muziką ir dainavimą Kėdainių vidurinėje mokykloje. Taip pat vadovavo Kėdainių ir Dotnuvos kultūros namų ir kitiems mėgėjų chorams, organizavo koncertus.

Daug metų vadovavo Kėdainių saviveiklininkams - medicinos darbuotojų, mokytojų chorams. Pagyvenusių žmonių choras išaugo į liaudies dainų ir šokių ansamblį. Dirbo Kėdainių pirmoje vidurinėje mokykloje iš kurios, sulaukęs 60 metų, išėjo į pensiją. Tačiau ir tada nemetė muzikos. Pradėjo važinėti dirbti į Labūnavą, Josvainius, Akademiją. Su pertraukomis Jonas Viržonis vadovavo Kėdainių kultūros namų chorams, 1968 m. subūrė vyrų chorą, atnaujino mišrų chorą. 1970 m. su mišriu choru dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje. Tais pačiais metais choras minėjo savo veiklos 25 - metį. 

Maestro Jonas Viržonis apie 60 metų atidavė muzikiniam darbui. Jis diriguodavo ir Kėdainių rajoninėse dainų šventėse, šefavo daugelį meno kolektyvų, apdovanotas Garbės, Padėkos raštais, medaliais, o 1990m. kovo 16 d. jam suteiktas garbingas Kėdainių miesto garbės piliečio vardas (kartu su gydytoja Tekle Bružaite). Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, abu garbingi miesto piliečiai virš miesto Rotušės iškėlė Lietuvos vėliavą. 1997 m. Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga Maestro Jonas Viržonis apdovanotas LDK Gedimino ordino 1 - ojo laipsnio medaliu. Mirė Jonas Viržonis 1999 m. lapkričio 16 d. - tik kelių dienų pritrūko iki šimto metų… Maestro vaikai eina tėvo pėdomis ir garsina Lietuvą savo pasiekimais muzikos srityje. Vytautas Viržonis - Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas, LMTA profesorius, Rita Viržonytė-Vaitkevičienė - chorvedė, ilgametė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, Filomena Viržonytė-Domarkienė - Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė.

 
 

Nuotraukų galerijos