Jūratė Baltramiejūnaitė

Kompozitorė
Gimimo data: 1952-09-23
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513