Kazys Daugėla

Kazys Daugėla
Kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, LMTA docentas
1960-07-26
Gimtasis miestas: Šilutės rajonas
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokslinis laipsnis

LMTA docentas

Biografija

 Muzikos pradėjo mokytis Priekulės vaikų muzikos mokykloje (A.Radzevičiaus klarneto klasėje). 1979 m. baigė Klaipėdos St.Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (K.Biliūno obojaus klasę), o 1984 m. – Lietuvos Valst. Konservatoriją (dabar LMTA) E.Piličiausko obojaus ir A.Kalinausko orkestrinio dirigavimo klases. Privačiai mokėsi kompozicijos pas prof. Eduardą Balsį.

Muzikos studijos Kazį Daugėlą nukreipė   ir į platesnes muziko profesijos sferas – gilinosi į orkestrinės muzikos specifikos,  partitūros, orkestruotės, aranžuotės, kompozicijos paslaptis. Su Soros fondo stipendija 1991m. dalyvavo meistriškumo kursuose Karališkajame muzikos koledže Mančesteryje. 1993 m. Olandijos Nacionalinės pučiamųjų orkestrų asociacijos kvietimu   stažuotės Olandijoje metu pagilintos žinios bei įgūdžiai orkestrinės aranžuotės  ir dirigavimo menų srityse, tais pačiais metais – stažuotė   Didžiosios Britanijos karališkojo Oro laivyno pučiamųjų orkestre.  2001 metais aranžuotės patirtis praturtinta stažuojant leidyklose – Rundel (Vokietija) ir 2006 m  De Haske  (Olandija).

Nuo 1986m. – LMTA dirigavimo katedros dėstytojas,  - nuo 2012 m. – LMTA docentas. 1987-2011 m. dirbo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos instrumentuotės ir dirigavimo dėstytoju, 1983-2013 m. - VPIO „Trimitas” dirigentu,  aranžuotoju.  K.Daugėla yra  dirigavęs per 400 valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Trimitas“ koncertų, parengęs per 50 programų, kuriose buvo atliekami paties K. Daugėlos originalūs ar aranžuoti kūriniai.  K.Daugėlai diriguojant VPIO „Trimitas   įvertintas I –ąja vieta tarptautiniame festivalyje Leeuwardeno Tattoo (Olandija 2000 m.) ir II- ąja vieta tarptautiniame orkestrų čempionate Giulianova (Italija 2006 m). Įvairių pasaulio šalių klausytojų pripažinimą pelnė atidarymo ir uždarymo renginiai World Expo 2000 Hanoveryje, kurių programas taip pat dirigavo K. Daugėla.

1990-2004 m.m. buvo Tarptautinės pučiamųjų orkestrų ir ansamblių asociacijos (WASBE) prie UNESCO tikrasis narys ir atsakingasis Lietuvos atstovas  kompozitorių–aranžuotojų, kuriančių muziką pučiamiesiems sekcijoje,  Lietuvos pučiamųjų čempionatų, Tarptautinių pučiamųjų orkestrų ,,Euromusiktage“ Heikendorfe (Vokietija), Olomouce (Čekija), Latvijos pučiamųjų orkestrų čempionate Rygoje -  konkursų vertinimo komisijų narys.  Paruošė ir dirigavo autorinius koncertus užsienio šalių orkestrams – 1985 m. Pabaltijo karinės apygardos pučiamųjų orkestrui Rygoje (tarnybos sovietų armijoje metu), Olandijoje (1993m., 1995m., 2009m.), Čekijoje (1998 m.), Liuksemburge ir Vokietijoje (2001 m.), Latvijoje 2013 m..

           Kompozitorius-aranžuotojas Kazys Daugėla yra parengęs per 700 muzikos kūrinių aranžuočių, orkestruočių, redakcijų. Didžiausią kūrybos dalį sudaro kūriniai pučiamųjų orkestrui. Maršas ,,Ąžuolėlis“ paskelbtas Norman E. Smith  2000 m. ,,Geriausių pasaulio  maršų enciklopedijoje“ (March Music Notes) ir 2002 m. „Žinomiausių kūrinių puč. orkestrams enciklopedijoje“ (Program Notes for Band). Originalūs ir aranžuoti K.Daugėlos kūriniai yra atliekami Lietuvos ir Europos šalių orkestrų. Jo kūryba publikuojama Rundel (Vokietija), De Haske (Olandija), Hal Leonard (JAV) leidyklose. K. Daugėlos sukurti originalūs ir aranžuoti kūriniai skambėjo Lietuvos Dainų Šventėse, Baltijos šalių studentų dainų šventėse ,,Gaudeamus“. Kasmet K. Daugėlos kompozicijos įtraukiamos į pučiamųjų orkestrų, dalyvaujančių Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose - konkursuose  privalomąjį repertuarą. K. Daugėlos kūryba daug kartų įvertinta premijomis profesinio meistriškumo konkursuose.

Vaizdo įrašų galerijos

Kazys Daugėla

Nuotraukų galerijos

WMC Kerkrade Foto

WMC Kerkrade Foto

2017-08-06