Kęstutis Jakeliūnas

Choro dirigentas, Kauno valstybinio choro artistas, Kauno m. mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas ir vyr. dirigentas, Kauno vokalinio ansamlio „ACUSTO“ meno vadovas
Telefonas: +370 615 22565
Gimimo data: 1981-05-19
Gimimo vieta: Šiauliai
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-06-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-366