Kęstutis Mikeliūnas

Choro dirigentas, pedagogas
Gimimo data: 1932-07-07
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Kęstutis Mikeliūnas (1932 m. liepos 7 d. Būdininkų k., Pasvalio r.), choro dirigentas ir pedagogas.

Baigęs Jakūbonių pradžios mokyklą, dirbo tėvų ūkyje, eidavo giedoti į Pušaloto bažnyčios chorą. Pas vargonininką J. Šeduikį pramokęs vargonuoti, vargonininkavo Onuškyje (Rokiškio r.), Daujėnuose (Pasvalio r.), Zarasuose ir Rokiškyje. Pas Panevėžio vargonininką A. Virbicką mokėsi vargonavimo, harmonijos ir bažnytinio giedojimo, o gyvendamas Zarasuose, važinėjo į Daugpilį, kur muzikos technikume pas A. Zundą mokėsi skambinti fortepijonu, o pas V. Osinenko diriguoti. 1957–1962 choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšosmuzikos technikume (dėst. B. Piekarskis). 1963–1968 choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. L. Abariaus klasė).

Studijuodamas dėstė Rokiškio vaikų muzikos ir kultūros mokyklose. 1960–1970 vadovavo Rokiškio žemės ūkio mašinų gamyklos vyrų chorui ir sūrių gamyklos mišriajam chorui. Vyrų chorą parengė rajoninėms ir respublikinėms dainų šventėms, nemažai koncertavo. Apsigyvenęs Vilniuje, 1970–1975 dėstė M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, nuo 1975 rudens Vilniaus 2-osios vaikų muzikos mokyklos mokytojas, nuo 1994 mokytojas metodininkas, vokalinių ansamblių ir jaunučių choro vadovas. Vokalinius ansamblius parengė respublikiniams „Dainų dainelės" konkursams, o jaunučių chorą respublikinėms moksleivių dainų šventėms, su juo dalyvavo televizijos laidoje ir koncertuose. Jaunučių chorą parengė 1997 Lietuvos moksleivių dainų šventei. Dabar dirba Vilniaus naujosios muzikos mokykloje chorinio dainavimo mokytoju

1970 Vilniaus žemės ūkio mašinų gamykloje „Neris“ K. Mikeliunas suorganizavo vyrų chorą (40-50 dalyvių) ir su pertrauka apie 20 metų jam sėkmingai vadovavo. Chorą parengė 1970, 1975 ir1985 respublikinėms dainų šventėms, 1990 Lietuvos tautinei dainų šventei, 1973 ir 1983 respublikiniams moterų ir vyrų chorų sąskrydžiams Šiauliuose, konkursuose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų, išmoko per 100 įvairių kūrinių ir surengė apie 150 koncertų Lietuvoje, dainavo Baltarusijoje, padarė įrašų Lietuvos radijui. 1979–1982 Naujosios Vilnios kultūros rūmų vokalinių ansamblių vadovas; ansambliai prizinių vietų pelnė respublikiniuose „Sidabrinių balsų" konkursuose.

K. Mikeliūnas – Rokiškio rajono ir Naujosios Vilnios bei 1993 Jaunimo mažosios dainų šventės Vilniuje dirigentas; surinko lietuvių liaudies dainų, paskelbė muzikinių straipsnių.

Publikacijos

TREČIOJI KNYGA

Muzikiniame pastiše“ – choro dirigentas, pedagogas Kęstutis Mikeliūnas]  2015-12-16 / 12:12