Laurynas Vaitkus

Birbynininkas
Gimimo data: 1984-04-04
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2012-07-02

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-498