Lionginas Čiapas

Fleitininkas, LMTA docentas
Gimimo data: 1948-03-01
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

LIONGINAS  ČIAPAS ( g. 1948 m. ) 1971 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), L. Survilos fleitos ir J. Aleksos dirigavimo klases, 1978 m. – Sankt Peterburgo asistentūrą – stažuotę, G. Nikitino fleitos klasę.

1968 m. pradėjo dirbti Kaišiadorių muzikos mokykloje, vėliau dėstė Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje, Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, kuriose taip pat ilgus metus vadovavo pučiamųjų instrumentų skyriams, M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, Alžyro Nacionaliniame muzikos institute. Nuo 1983 m. iki dabar dėsto LMTA; 1992 m. jam suteiktas docento vardas. Šiuo metu taip pat dėsto VDU MA ir Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Jo mokiniai yra daugelio šalies ir tarptautinių konkursų laureatai, groja žymiausiuose Lietuvos orkestruose, solo ir kameriniuose ansambliuose, dėsto įvairiose Lietuvos muzikos mokyklose.

Parašė ir publikavo mokslinių straipsnių, metodinių darbų, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, kuriuose analizavo muzikos atlikimo meno teorines ir praktines problemas, reikšmingą vietą skirdamas ir pučiamiesiems instrumentams. Redagavo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius fleitai; buvo konkursų vertinimo komisijų nariu Lietuvoje ir užsienyje. 1983–1987 metais vadovavo Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui „Trimitas“. Kaip fleitininkas koncertavo Alžyre, Rusijoje, grojo solo su Kauno, Panevėžio kameriniais orkestrais. 1972–1979 m. grojo savo paties įkurtame Kauno senosios muzikos ansamblyje. Pirmasis atliko L. Bechichi, P. Fledžinsko, G. Savinienės, V. Švedo, G. Urbonavičiaus kūrinius fleitai.

Pastaruoju metu, derindamas pedagoginę ir atlikėjo veiklas, kasmet surengia po keletą solinių koncertų, kuriuose šalia klasikinio bei šiuolaikinio užsienio fleitos repertuaro reikšmingą vietą užima ir geriausi lietuviški opusai. Palaiko pastovius ryšius su Lietuvos muzikos mokyklomis, jose rengia koncertus, konsultuoja, veda atviras pamokas. Aktyviai bendradarbiauja su anglų ir prancūzų fleitos atlikėjais bei pedagogais. Nuo 2006 metų yra Didžiosios Britanijos fleitininkų sąjungos narys, nuolatinis šios sąjungos tarptautinių suvažiavimų dalyvis.

Svarbiausi darbai

Dėstomi dalykai: 
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų meno istorija
Pedagoginė praktika
Dalyko pedagoginis repertuaras
Baigiamasis darbas
Mokslo darbas
Tiriamasis darbas