Mikalojus Novikas

Kompozitorius
Gimimo data: 1940-04-19
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Gimiau 1940 m. balandžio 19 d. Vilniuje, mokytojų šeimoje. 1946 metais pradėjau lankyti Vilniaus 3-ąją vidurinę mokyklą, kurią baigiau 1956-is metais. 1954-is metais įstojau į Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą (vėliau – muzikos technikumą, aukštesniąją muzikos mokyklą). Šioje mokykloje mokiausi muzikos teorijos – kompozicijos skyriuje pas kompozitotių Jurgį Gaižauską. Šią mokyklą baigiau su pagyrimu 1958-ais ir tais pačiais metais įstojau į LTSR valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Studijuodamas prof. Antano Račiūno klasėje sukūriau pirmuosius dėmesio vertus kūrinius: du Styginius kvartetus, simfoninę poemą “Gilšė”, chorui ir solistams harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. 1959 m. parašiau ir pirmasias estradines dainas; “Parašyk tu man paprastą laišką” (ž. Vl. Mozuriūno), “Tu niekados gal neateisi” (ž. Ed. Mieželaičio). Savo kūrybinį kelią pradėjęs “rimtų” žanrų opusais (Simfonijete, kantata solistui, chorui ir simf. orkestrui “Sakmė apie gintarinį krantą” (ž. P. Širvio), vėliau pajutau, kad mano dainos turi pasisekimą atlikėjų ir klausytojų tarpe. Tuo budu pats gyvenimas nurodė tolimesnę kūrybos kryptį.

Dar būdamas konservatorijos studentu buvau pakviestas dėstyti teorines disciplinas Vilniaus J.Tallat-Kelpšos muzikos technikume. 1982-ais m. buvau paskirtas Vilniaus kultūros mokyklos direktorium, 1985-ais m. pervestas į Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos direktoriaus pareigas, kurias ėjau iki 1988 m. Tais metais Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla buvo apjungta su Vilniaus kultūros mokykla ir buvo įkurta Vilniaus konservatorija, kurios direktorium buvau paskirtas. Šias pareigas ėjau iki 1998 m.Nuo 1998 m. iki 2005, kai išėjau į pensiją, buvau Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytojas.

Buvau “Gintarinės triūbos”,”Vilniaus bokštų”,”Neringos vėtrungių’,”Žemaitijos taurės”,lenkų dainų atlikėjų ir kitų konkursų žiuri pirmininkas arba narys.

Apdovanotas TSRS aukštojo ir spec. viduriniojo mokymo ministerijos ženklu “Už pasiekimus vidurinio specialiojo mokymo srity”(1984), “Lietuvos TSRliaudies švietimo pirmūno” ženklu (1985), “Kultūrinio šefavimo karinėms pajegoms žymūno”ženklu(1986), “Lietuvos TSR kultūros žymūno”ženklu (1984), Lenkijos-TSRS draugystės draugijos auksiniu Garbės ženklu( 1977), “Darbo veterano” medaliu (1988), LATGA’S aukso ženklu (2010), 1990 m. suteiktas respublikos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.Visasąjunginio televizijos festivalio “Pesnia-88” laureate diplomas.

Sukūriau apie 500 įvairių žanrų kūrinių,400 publikuotų Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Ukrainoj, Rusijoj, Armenijoj, Lenkijoj, Kanadoj, JAV.

1963 metais sukūriau šeimą. Žmona Irena Kudabaitė – chorų diridentė, vokalo pedagogė. Šeimoje išaugo du vaikai: sūnus Artūras gimė 1965 m. ir duktė Ingrida, gimusi 1968 m. Artūras atidarė džiazinio dainavimo mokyklą,yra kelių vokalinių ansamblių vadovas, kelių tarptautinių ir respublikinių apdovanojimų laimėtojas, augina du sūnus: Paulių ir Simą. Ingrida dirba turizmo versle ir taip pat augina du sūnus: Mantą ir Joną.

***

Kompozitorius, pedagogas, kolekcininkas, vienas ryškiausių lietuviškos estradinės dainos mokyklos kūrėjų Mikalojus Novikas yra parašęs apie 500 skirtingų žanrų kūrinių, bet labiausiai žinomas savo estradinėmis dainomis, už kurias pelnė įvairių premijų. Jis yra pirmosios lietuviškos bosanovos (daina „Pavasariška kelionė“, 1964) autorius. Išraiškingai jo kūryboje skamba rumbos, sambos, tango ritmai, svingo ir džiazo muzikos elementai. Daug dainų išspausdinta įvairiuose rinkiniuose Lietuvoje, taip pat Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Moldavijoje, Armėnijoje, Lenkijoje. Išleista dešimt autorinių plokštelių, kasečių, o albumo „Mikalojaus Noviko estradinės dainos" (1972) tiražas siekė net 100 tūkst. vienetų. Daugelis dainų („Gera“, „Žalioj stotelėje“, „Putinai“, „Pėdos“, „Dar nežinia“ ir kt.) vadinamos lietuviškos estradinės dainos aukso fondu.

Mikalojus Novikas (g. 1940 m.) – kompozitorius, pedagogas, kolekcininkas, vienas ryškiausių lietuviškos estradinės dainos mokyklos kūrėjų. 1954–1958 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija) mokėsi muzikos teorijos ir kompozicijos (Jurgio Gaižausko klasėje), 1963 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. Antano Račiūno kompozicijos klasę.

Ilgametę pedagoginę veiklą pradėjo 1960 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, kur dėstė teorines disciplinas. 1982–1985 m. buvo Vilniaus kultūros mokyklos direktorius, 1985–1993 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos direktorius, 1993–1998 m. Vilniaus konservatorijos direktorius, nuo 1998 m. teorinių disciplinų (harmonijos, solfedžio, kompozicijos, instrumentų pažinimo, instrumentuotės, aranžuotės) dėstytojas. 1968–1992 m. dėstė teorines disciplinas ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

Mikalojus Novikas buvo daugelio festivalių ir konkursų ("Vilniaus bokštai", "Gintarinė triūba", "Žemaitijos taurė", "Sidabriniai balsai") žiuri pirmininkas arba narys, taip pat įvairių meno mėgėjų kolektyvų konsultantas, Lietuvos estradinės muzikos tarybos narys. 1966–1968 m. vedė radijo laidas apie džiazą. 1990 m. kompozitoriui suteiktas nusipelnusio meno veikėjo garbės vardas.

Nuo 1967 m. Mikalojus Novikas – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Parašė apie 500 įvairių kūrinių, daugiausia estradinės muzikos. 2001 m. buvo paskelbtas Metų geriausiuoju lengvosios muzikos kompozitoriumi. Iš kitų autorių jo dainos išsiskiria išmoninga ritmika, žvalia nuotaika, skoningu humoru. Mikalojus Novikas yra pirmosios lietuviškos bosanovos (daina "Pavasariška kelionė" pagal Petro Gaulės žodžius, 1964) autorius, jam nesvetimi rumbos, sambos, tango ritmai, svingas, apskritai džiazo muzikos elementai. Iš dalies tai lėmė ir paties kompozitoriaus spalvinga asmenybė, gyvas temperamentas, optimistiška pasaulėjauta.

Mėgstamiausias kompozitoriaus dainų tekstų autorius – Antanas Saulynas: dainos "Gera", "Šešėliai lange", "Vaivorykštė", "Pėdos", "Žalioj stotelėj", "Putinai" (ši daina 1978 m. laimėjo SSRS Centrinės televizijos "Metų dainos" prizą).

Mikalojaus Noviko dainas atliko Stasys Liupkevičius, Janina Miščiukaitė, Ona Valiukevičiūtė, Aleksas Lemanas, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, operos solistai Rimantas Siparis, Romanas Marijošius, Leonidas Muraška, kiti garsūs sovietų estrados artistai – Liudmila Senčina, Sofija Rotaru, Roza Rimbajeva, Tynas Miagis, Jaak Joala, Laki Kesoglu.

Pagrindiniai kompozitoriaus kūriniai: Simfonijetė orkestrui (1962), kantata "Sakmė apie gintarinį krantą" (Pauliaus Širvio žodžiai, 1963), dainų ciklas "Vilnius nubunda" (Martyno Vainilaičio žodžiai, 1963), Koncertinė uvertiūra simfoniniam orkestrui (1964), 3 pjesės fortepijonui (1965), Sonatina giocosa smuikui ir fortepijonui (1966), Fantazija estradiniam orkestrui (1975). Yra parašęs pjesių kaimo kapelai, birbynių kvintetui, liaudies instrumentų ansambliui, dainų chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams, dainelių ir jų ciklų vaikams. Daug dainų išspausdinta įvairiuose rinkiniuose Lietuvoje, taip pat Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Moldavijoje, Armėnijoje, Lenkijoje. Išleista dešimt autorinių plokštelių, kasečių ir kompaktinių diskų. Kompozitorius surengė apie 350 autorinių koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Svarbiausi darbai

MIKALOJAUS NOVIKO KŪRINIAI

1. Akmenėliai Žodž.A.Saulyno

2. Akvarelė f-nui

3. Alkana širdis Žodž.Ed.Selelionio

4. Ankstų rytą Žodž.P.Gaulės

5. Bus audra Žodž.A.Saulyno

6. Dainuokim – po du Žodž.A.Saulyno

7. Dar nežinia Žodž.A.Saulyno

8. Devynbalsė Žodž.A.Saulyno

9. Dievo rykštės Žodž.A.Saulyno

10. Dingusi meilė Žodž.A.Karosaitės

11. Dzūkija Žodž.A.Saulyno

12. Dėkui Tau Žodž.V.Giedrytės

13. Europos parke Žodž,J.Mačiukevičiaus

14. Fantazija orkestrui

15. Fantazija Nr.2 orkestrui

16. Gera Žodž.A.Saulyno

17. Geriausias draugas Žodž.A.Saulyno

18. Gintarinėje valtyje Žodž.Pr.Raščiaus

19. Gyvenimo ruletė Žodž.St.Povilaičio

20. Gėlytė Žodž.A.Saulyno

21. Jeigu tau sunku Žodž.V.Palčinskaitės

22. Kadugiai Žodž.A.Churgino

23. Kai mamos nėra namuos Žodž.A.Saulyno

24. Kai pabunda šilai Žodž.J.Lapašinsko

25. Kai tu išeisi Žodž.S.Žlibino

26. Klevų liepsna Žodž.V.Giedrytės

27. Knyga Žodž.A.Saulyno

28. Ką aš veiksiu žiemą Žodž.J.Marcinkevičiaus

29. Ką norėjau parašyt Žodž.A.Drilingos

30. Laimės beieškant Žodž.A.Saulyno

31. Laimės žingsniai Žodž.V.Reimerio

32. Lakštingalų belaisviai Žodž.A.Vitkausko

33. Lauk manęs Žodž.A.Saulyno

34. Lauksiu Žodž.St.Žlibino

35. Laužo liepsna Žodž.A.Saulyno

36. Lekiantis smėlis Žodž.A.Bukonto

37. Lemtingas žodis Žodž.A.Dabulskio

38. Liepų lietus Žodž.A.Bukonto

39. Lėk, vėjau Žodž.A.Vitkausko

40. Mamos ranka Žodž.B.Dačiulio

41. Mano mama Žodž.A.Saulyno

42. Mano miestas Žodž.A.saulyno

43. Man reikia Žodž.A.Drilingos

44. Marių pakrantėje Žodž.A.Vitkausko

45. Meilė grįžta Žodž.Vyt.Bložės

46. Motulė – pienė Žodž.A.Karosaitės

47. Mėnesiena Žodž.Ed.Selelionio

48. Mūsų tango Žodž.Vyt.Barausko

49. Ne mums Žodž.A.Saulyno

50. Nešk per žemę mus Žodž.St.Žlibino

51. Pabūk dar valandėlę Žodž.A.Saulyno

52. Pakalnutės Žodž.Vyt.Barausko

53. Paklydęs laiškas Žodž.A.Karosaitės

54. Pasakų malūnai Žodž.Vyt.Barausko

55. Pavasario mieste Žodž.Vyt.Bložės

56. Pavasariška nuotaika Žodž.P.Gaulės

56. Penkiolika Žodž.A.Saulyno

57. Per šilą jojau Liet.liaud.daina

58. Plaštakių ugnis Žodž.V.Giedrytės

59. Po pasimatymo Žodž.A.Saulyno

60. Popuri T.Čerčilio temomis

61. Prisiminimų tango Žodž.Vyt.Barausko

62. Putinai Žodž.A.Saulyno

63. Pėdos Žodž.A.Saulyno

64. Re-mi-do Žodž.Ed.Drėgvos

65. Rudens alėjomis Žodž.A.Bukonto

66. Rudens tango Žodž.E.Matuzevičiaus

67. Sudie Žodž.A.Saulyno

68. Sugrįšiu Žodž.A.Saulyno

69. Surasiu tave Žodž.P.Gaulės

70. Susipažinimo valsas

71. Svajonių žirgai Žodž.Vyt.Barausko

72. Sūduva Žodž.A.Saulyno

73. Tai skraidžiojo paukštelė Liet.liaud.daina

74. Tai tu, mamyte mano Žodž.V.Palčinskaitės

75. Tau dainuoju Žodž.E.Drėgvos

76. Tavo lopšinė Žodž.J.Marcinkevičiaus

76. Tavo nuotrauka Žodž.St.Žlibino

77. Tavęs belaukiant Žodž.L.Matuzevičiaus

78. Tik tu viena Žodž.J.Jakšto

79. Trumpa laimė Žodž.A.Saulyno

80. Rudens tango Žodž.E.Matuzevičiaus

81. Saulytė Žodž.A.Drilingos

82. Saulės taku Žodž.Ed.Selelionio

83. Sena plokštelė Žodž.A.Saulyno

84. Seni Šalti,neužtruk Žodž.V.Palčinskaitės

85. Snieguolė Žodž.S.Baleišienės

86. Sninga Žodž.N.Tallat-Kelpšaitės

87. Sodo tyliam pakrašty Žodž.St.Žlibino

88. Su jaunyste Žodž.A.Drilingos

89. Su tavim kartu Žodž.E.Drėgvos

90. Trys berželiai Žodž.A.Saulyno

91. Tu netikėjai Žodž.St.Žlibino

92. Vai, žydi, žydi Žodž.A.Saulyno

93. Vaivorykštė Žodž.A.Saulyno

94. Varduvininko polka

95. Varlytės mano žaliosios Žodž.A.Bernoto

96. Vasarą vienintelę Žodž.St.Žlibino

97. Vijo vilkas voveraitę Lier.liaud.daina

98. Į svečius pas draugus orkestrui

99. Į tolimą kelią Žodž.K.Astrausko

100. Šermukšnėlės dovana Žodž.V.Giedrytės

101. Šešėliai lange Žodž.A.Saulyno

102. Šiaurės saulė Žodž.M.Kudarauskaitės

103. Šilų gėlė Žodž.Vyt.Barausko

104. Širdies daina Žodž.E.Drėgvos

105. Šypsena Žodž.St.Žlibino

106. Žalioj stotelėje Žodž.A.Saulyno

107. Žingsniai Žodž.Vyt.Barausko

108. Žiogelis Žodž.St.Žlibino

109. Žvaigždės mus lydės Žodž.E.Selelionio

110. Tai tik meilė Žodž.D.Teišerskytės

111. Tikiu Žodž.D.Teišerskytės

112. Būk mums, pasauli, šviesus Žodž.A.Bukonto

113. Aguonos Žodž.A.Saulyno

114. Dainelė tėčiui Žodž.A.Šalkauskaitės

115. Mamyte mylima Žodž.R.Skučaitės