Mūza Rubackytė

Pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, LMTA profesorė
Gimimo data: 1955-05-19
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Publikacijos

Meistrai Didžiojoje

Mūzų palytėtas fortepijonas