Raimondas Sviackevičius

Akordeonistas
Gimimo data: 1975-05-26
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2012-07-02

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-499