Ramutė Petronytė

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja, smuikininkė
2013-12-03
Darbovietės
Nuo 1900 m. iki 2099 m. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (Direktorės pavaduotoja, smuiko mokytoja metodininkė)
Biografija
1980 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą. 2005 m. baigė VPU pedagoginės psichologijos studijas. 2007 m. baigė VPU edukologijos magistratūrą. 1980 - 1983 m. dirbo Telšių muzikos mokykloje smuiko mokytoja. Nuo 1983 m. dirba Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje smuiko mokytoja metodininke. Nuo 2005 m. - direktorės pavaduotoja ugdymui.
Svarbiausi darbai
1995 - 2002 m. respublikinai styginių orkestro festivaliai - seminarai. 2003 m. bendras projektas su Lietuvos kameriniu orkestru (meno vadovas ir dirigentas prof. Saulius Sondeckis). Solo su orkestru grojo mokiniai Žygintas Dovydėnas (mokyt. R. Petronytė), Donatas Butkevičius, Karolis Variakojis (mokyt. D. Razguvienė). Koncertai Pasvalio muzikos mokykloje, Biržų pilies rūmų menėje. 2003 m. bendras projektas su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Pedagogų kameriniu orkestru (meno vadovas prof. Petras Kunca) Vilniaus Rotušėje, radijo įrašas. Solo su orkestru grojo mokinys Žygintas Dovydėnas (mokyt. R. Petronytė). 2005 m. bendras projektas su Lietuvos kameriniu orkestru. Dirigentas Georg Mais (Vokietija). Solo su orkestru grojo mokinys Donatas Butkevičius Nuo 1998 - 2004 m. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis "Biržai". Nuo 2004 m. kasmetiniai bendri projektai su Vilnaius biržiečių klubu "Krivulė" - Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertai ir parodos. Nuo 2004 m. renginių skirtų kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo metinėms (gegužės mėnesį) ciklai (kasmet). 2006 m. bendras projektas su Vilniaus Rotuše. Buvusių Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertas - susitikimas Vilniaus Rotušėje. 2009 - 2010 m. edukacinių koncertų ciklas "Grojame su žymais atlikėjais". Nuo 2011 m. vėl pradėtas organizuoti Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis "Biržai". 2011 - 2012 m. susitikimai - koncertai su buvusiais Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniais, pasirinkusiais profesionalo muziko kelią mokyklos 55 proga. Nuo 2011 m. kasmetiniai bendri projektai su Stasio Vainiūno namais Vilniuje (V. Juodpusis). Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertai ir parodos, kviečiant ir kitas Lietuvos respublikos bei Latvijos muzikos mokyklas.
Leidiniai
Leidinys: Vladas Jakubėnas. "Pjesės fortepijonui. Ištraukos iš baleto "Vaivos juosta". Spausdino UAB "Utenos Indra" 2013 m.