Rimantas Armonas

Rimantas Armonas
Violončelininkas, tarptautinio konkurso laureatas, LMTA ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius. LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjas.
1952-10-23
Gimtasis miestas: Vilnius
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1959 m. iki 1970 m. M.K.Čiurlionio menų mokykla (dabartinis pavadinimas)
Aukštosios mokyklos
Nuo 1970 m. iki 1975 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (dabartinis pavadinimas)
Nuo 1975 m. iki 1978 m. Maskvos P.Čaikovskio konservatorija
Darbovietės
Nuo 1978 m. iki 2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (profesorius (nuo 2003m.))
Nuo 1986 m. iki 1988 m. L'Institut National de musique d'Algerie (Alžyro nacionalinis muzikos institutas) (Profesorius)
Nuo 2000 m. iki 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno fakultetas (Katedros vedėjas, profesorius)
Nuo 2008 m. iki 2009 m. Lietuvos nacionalinė filharmonija Valstybinis Vilniaus kvartetas (Violončelininkas (A.Vasiliausko pavadavimas))
Nuo 2011 m. iki 2015 m. VDU (Vytauto Didžiojo universitetas) (Profesorius)
Mokslinis laipsnis

Docentas - 1996 metai
Profesorius - 2003 (pareigos)
                     - 2007 (vardas)

Apdovanojimai

Auksinio disko laureatas 2005 m.
Vyriausybės kultūros ir meno premija 2017 m.

Biografija

Rimantas Armonas - violončelininkas,  LMTA profesorius, Kamerinio ansamblio katedros vedėjas.  VDU profesorius, Kamerinių ansamblių ARMONAS-USS DUO, ARMONŲ Trio narys. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas 2017 m. Auksinio disko - 2005 laureatas.

Apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento (2005m.), Lietuvos Respublikos Kultūros ministro (2012m.) ir Lietuvos Respublikos Švietimo ministro (2012m.), Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro (2014m.), Lietuvos Respublikos Seimo (2014m.)Padėkos raštais.  

Gimė 1952 m. spalio 23d. Vilniuje. 

1959-1970 m.m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje (prof. D.Svirskio ir mokytojo - eksperto Romano Armono kl.). 1970-1975m.m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. S.Sondeckienės violončelės klasė), 1975-1978m.m. tobulinosi Maskvos P.Čaikovskio konservatorijos aspirantūroje (prof. V.Feigino klasė).  1980 m. laimėjo I vietą ir laureato vardą Tarptautiniame violončelininkų konkurse  Minske (Baltarusija).

Nuo 1978 m. Rimantas Armonas dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 1994m.- docentas; nuo 2003m.- profesorius. 1986-1988 m. dėstė violončelės specialybę Alžyro nacionaliniame muzikos institute (L’Institut National de Musique d’Algérie). 2000 - 2010m. m. violončelininkas vadovavo  Lietuvos muzikos ir  teatro akademijos Kauno fakulteto styginių instrumentų katedrai. Nuo 2018 m. LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjas. 1993 -1996m.m. ir 2003 - 2007m.m. dėstė M. K.Čiurlionio menų mokykloje. Nuo 2010 m. - Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius.    

Rimantas Armonas kaip solistas ir kamerinių ansamblių dalyvis  gastroliavo daugelyje užsienio šalių: Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Singapūre, Alžyre, NVS šalyse, dalyvavo prestižiniuose klasikinės ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje - Pažaislio festivalis, T.Manno festivalis, Šv.Kristoforo vasaros festivalis, Gaida, Marių klavyrai, Tarptautinė Violončelės savaitė (Lietuva);  Klassik im Gruenen,  Celissten der Welt (Vokietija); Trečias Pasaulinis Violončelės kongresas Kobėje (Japonija).  Violončelininkas, kaip solistas koncertavo su Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinių filharmonijų, Baltarusijos radijo ir TV, Klaipėdos simfoniniais orkestrais, Lietuvos, Kauno bei Šv. Kristoforo kameriniais orkestrais, Camerata Klaipėda,  diriguojant S.Sondeckiui, M.Dvarionaitei, D.Katkui, J.Domarkui, M.Pitrėnui (Lietuva), M.Barkauskui, P.Bermanui (Italija), O.Grangean’ui (Prancūzija), N.Engelbrechtui, E.Leonovui (Baltarusija), B.Raiskiui (Rusija). Rimantas Armonas yra „Armonų trio”, Armonas-Uss Duo.  2003 m. spalio mėnesį Lietuvos filharmonijoje  įvyko "Armonų trio" koncertas, kuris buvo transliuojamas per Euroradiją į 17 Europos šalių.

Rimantas Armonas nuolat kviečiamas vadovauti violončelės meistriškumo kursams bei interpretacijos seminarams Suomijoje (1991-1992), Baltarusijoje (1994, 2003, 2004), Latvijoje (1996, Academia Baltica’97), Olandijoje (2001), Švedijoje (2004,2006) Vokietijoje  (2003,2006, 2008, 2011), Belgijoje (2008), Prancūzijoje (2010), Lenkijoje (2010, 2014, 2016, 2017, 2019). Pastoviai teikia metodinę paramą ir dalinasi savo pedagogine bei koncertine patirtimi su Lietuvos muzikos mokyklų violončelės pedagogais.

Rimantas Armonas yra kviečiamas  nacionalinių ir tarptautinių konkursų žiuri pirmininku ir nariu: –  tarptautinis violončelininkų konkursas Kišiniove, Moldova (1989m.),  M.Jelskio konkurtsas Minske (Baltarusija, 2003m.), K.Wilkomirskio violončelininkų konkursas Poznanėje (Lenkija 2010, 2012, 2014,2016, 2018m.m.), K.Bacevičiaus konkursas Lodzėje (Lenkija 2010); tarptautiniai konkursai Lietuvoje - Gradus ad Parnasum Kaune (2007,2009,2011,2013M.), Pavasario Sonata Vilnius (2010, 2012, 2014, 2016, 2019), J.Urbos, R.Katiliaus jaunųjų atlikėjų konkursai ir kt. Prof. Rimanto Armono violončelės klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė per 40 violončelininkų. Jų, ir šiuo metu besimokančių, tarpe - tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatai: E.Armonas, M.Bačkus, G.Pyšniak, J.Kulikauskas, I.Pikalavičiūtė, R.Vaitkevičius, J.Laptevaitė,  A.Storyk.   M.Bačkus yra Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas. D.Stabinskas  specializuojasi senosios muzikos srityje - jis festivalio Banchetto musicale meno vadovas ir baroko orkestro Consortas vadovas. E.Armonas - fortepijoninio trio Guadagnini Trio (Vokietija) narys, Darmštadto kamerinės muzikos koncertų meno vadovas; Rūta Tamutytė Cremerata Baltica artistė, Styginių kvarteto Chordos narė, R.Vaitkevičius - Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteris, styginių kvarteto "Mettis" violončelininkas.Kiti absolventai dirba pedagoginį darbą ir yra simfoninių ir kamerinių orkestrų artistai Lietuvoje ir užsienyje.

Styginių instrumentų atlikėjų konkursas Minske, Baltarusija (2003m), X ir XI K.Wilkomirskio violončelininkų konkursas Poznanėje (Lenkija, 2010, 2012m.), XVII K. Bacewicz  kamerinės muzikos konkursas Lodzėje (Lenkija, 2010);  Lietuvoje -  tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Gradus ad Parnassum“ Kaune (2001, 2004, 2007, 2010m.m.),  tarptautinis studentų koncertmeisterių ir kamerinių ansamblių konkursas Klaipėdoje  (2005m., 2007m.),  III-as tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis - konkursas „Sąskambiai 2005“ Vilniuje (2005m.), Raimundo Katiliaus Lietuvos jaunųjų atlikėjų stygininkų konkursas Vilniuje ( 2005, 2007, 2009, 2011m.m.), J.Urbos jaunųjų stygininkų konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Vilniuje (2009, 2011 m.m.)ir kt.

 Profesorius Rimantas Armonas kviečiamas baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininku Lietuvos ir užsienio aukštosiose muzikos mokyklose bei muzikos mokyklose: Estijos muzikos akademijoje (2006m.), Kauno J.Gruodžio konservatorijoje (1990m.-2007m.), Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje (2005m.-2007m.), Kauno I-je muzikos mokykloje (2003m., 2006m.), Klaipėdos  E.Balsio meno mokykloje (2007m.).

Rimanto Armono repertuare gausu  klasikinės muzikos ir daugelio šalių šiuolaikinių kompozitorių kūrinių. Tačiau violončelininkas yra ypač aktyvus lietuvių šiuolaikinės muzikos propaguotojas. Skirdamas šioje veikloje eilę krypčių – kūrinio inicijavimą, premjerinį atlikimą, tolesnį jo propagavimą, muzikinio teksto redagavimą, kūrinio įrašo atlikimą (kompaktinės garso plokštelės, fondiniai radijo įrašai, koncertiniai įrašai),  natų leidybą, jis  yra daugelio šiuolaikinių muzikos kūrinių pirmasis atlikėjas, parengęs arti 50 lietuvių ir kitų šalių kompozitorių   –  J.Andrejevo, F.Bajoro, O.Balakausko, V.Barkausko, V.Bagdono, R.Bartkevičiūtės, V.Bartulio, J.Bašinsko, Z.Bružaitės, A.Bružo,   V.Germanavičiaus,   R.Groba, A.Jasenkos,   J.Juozapaičio, Ch.Halka (JAV), A.Kubiliūno, A.Kučinsko, V.Laurušo,  J.Lechavičiaus, A.Martinaičio, Ž.Martinaitytės V.Minioto, R.Motiekaičio, N.Mudraja (Rusija), D.Prusevičiaus, A.Šenderovo, R.Šileikos, V.Švedo, R.Ščedrino (Rusija), K.Vasiliauskaitės kūrinių pasaulines premjeras; per 200 opusų atlikėjas įrašė Lietuvos ir užsienio radijo stotims, įvairiose šalyse išleido aštuonis kompaktinius diskus.

 Jis redagavo, parengė spaudai ir išleido  lietuvių kompozitorių  J.Andrejevo, V.Bagdono, F.Bajoro, O.Balakausko, V.Barkausko J.Bašinsko, Z.Bružaitės, V.Germanavičiaus, J.Juozapaičio, B.Kutavičiaus, A.Malcio, O.Narbutaitės, A.Šenderovo,  R.Šileikos,  J,Širvinsko, V.Švedo kūrinius  violončelei solo, violončelei su fortepijonu,  fortepijoniniam trio bei kitiems kameriniams ansambliams.  Eilė kompozitorių dedikavo Rimantui Armonui savo kūrinius, tame tarpe ir Nacionalinės premijos laureatas A. Šenderovas, kurio naujausią kūrinį - Koncertą violončelei ir orkestrui violončelininkas su Nacionalinės Filharmonijos simfoniniu orkestru, diriguojant J.Domarkui atliko Nacionalinės Filharmonijos 2012 metų koncertų sezono pradžios koncerte.

Lietuvių kompozitorių muzikos sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse violončelininkas Rimantas Armonas laiko pagrindine savo, kaip muziko, misija. 

                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Svarbiausi darbai

2005 metai

1. Koncertinis projektas „Muzika ir gestas“

Šiauliai, Filharmonija 2005-03-25

Atl.: Rimantas  Armonas / violončelė, Irena Uss /fortepijonas, Ramunė Keturakytė ir Arūnas Katkauskas / pantomimos aktoriai.

Programa:

J.S.Bach, R.Schumann, G.Faure, J.Turina, F.Poulenc, C. Saint-Saens, B.Kutavičiaus, A.Šenderovo, J.Nin y Castellanos, A.Piazzolla kūriniai violončelei ir fortepijonui.

 

2. III Pasaulinis violončelės kongresas Kobė, Japonija. 2005.05.22. 1000 violončelių koncertas.

dal.:Rimantas Armonas / violončelė, Dirigentas / M.Rostropovičius 

Programa:

A.Vivaldi         Sonata e-moll,

S.Saegusa         Sinfonietta  / pasaulinė premjera

G.Goltermann  Religioso

J.Klengel          Hymnus

D.Funk             Siuita D-dur

G.F.Haendel     Passacaglia

A. Paert            Fratres

K.Davidov       Hymnus

R.Ščedrin         Hamlet Ballad  /  kongreso užsakymas, pasaulinė premjera

 

3. IX Thomo Manno festivalis, ARMONŲ TRIO koncertai.

Festivalio atidarymo koncertas. Nida, 2005-07-09

Armonų trio koncertas. Koncertinė programa “Baltijos kraštų muzika“. Nida, 2005-07-11

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas / violončelė,  Ingrida Armonaitė / smuikas,

        Irena Uss / fortepijonas

Programa:

F. Schubert       Fortepijoninis trio B-dur op.9 (2005-07-09)

 

A. Pärt              Adagio smuikui, violončelei ir fortepijonui

J.Juozapaitis     Mėnulio šviesa  smuikui, violončelei ir fortepijonui

R.Motiekaitis    Pušų klausymasis violončelei ir fortepijonui (festivalio užsakytas kūrinys,

                          pasaulinė premjera)

P.Vasks             Episodi e canto perpetuo (Hommage a O.Messiaen) smuikui, violončelei

                          ir fortepijonui

D.Šostakovič     Fortepijoninis trio e-moll, op.67

 

4-5. Koncertai - rečitaliai

Montjoire,  Cordes sur Ciel (Prancūzija). 2005-10-01, 2005-10-02

Atl. Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas.  

Programa:

L. Boccherini           Sonata violončelei ir fortepijonui A-dur

O.Respighi               Adagio con variazioni violončelei ir fortepijonui,

B.Britten                  Sonata violončelei ir fortepijonui in C (C-dur), op 65

A.Šenderovas          Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui,

J.Nin y Castellanos  Ispaniška siuita violončelei ir fortepijonui 

A.Piazzolla              Grand Tango violončelei ir fortepijonui.

 

 

6. ARMONŲ TRIO kompaktinės garso plokštelės

„Lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijoniniam trio“ koncertinis pristatymas.

Vilnius, 2005-10-21

Atl..Ingrida Armonaitė / smuikas, Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Programa:

J.Juozapaitis            Mėnulio šviesa   smuikui, violončelei ir fortepijonui

V.Barkauskas          Modus  vivendi   smuikui, violončelei ir fortepijonui

A. Jasenka               Melody    smuikui  violončelei ir fortepijonui

A Kučinskas            Loop in d minor  smuikui, violončelei ir fortepijonui

 

7. Didysis muzikų paradas 2005 lapkričio mėn.: Švenčionys, Druskininkai, Vilnius

Atl. Rimantas Armonas / violončelė ir Irena Uss / fortepijonas).

Programa:

J.Nin y Castellanos    Ispaniška siuita violončelei ir fortepijonui

A.Piazzolla                Grand Tango  violončelei ir fortepijonui

2006 metai

8. Koncertas kompozitoriaus J.Juzeliūno 90-osioms gimimo metinėms.

Vilnius, Lietuvos Nacionalinė filharmonija, Didžioji salė. 2006-03-10 

Programa: J.Juzeliūnas – Dėkojimas violončelei ir orkestrui

Atl. Rimantas Armonas / violončelė, Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, dir. D.Katkus.

9. Koncertas – rečitalis festivalyje „Cellisten der Welt“, Mannheimas, Vokietija. 2006-04-25.

Koncertas-rečitalis Malmoe, Švedija. 2006.10.09.

Atl. Rimantas Armonas /violončelė, I.Uss /fortepijonas.

Koncertinė programa„Lietuvių kompozitorių kūriniai violončelei ir fortepijonui“

M.K.Čiurlionis        Nocturno Des-dur violončelei ir fortepijonui,

M.K.Čiurlionis        Prelude cis-moll violončelei ir fortepijonui,

J.Širvinskas             Sonata violončelei ir fortepijonui

R.Motiekaitis          Pušų klausymasis violončelei ir fortepijonui

J.Juozapaitis            Runos  violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

A.Šenderovas          Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas          Keturios miniatiūros violončelei ir fortepijonui

F.Bajoras                Essay I-II violončelei solo

B.Kutavičius           Rhythmus-Arhythmus violončelei ir fortepijonui

B.Kutavičius           Perpetuum mobile violončelei ir fortepijonui

10. ARMONŲ TRIO koncertinis turas Lietuvoje, 2006 m. rugsėjis

Ingrida Armonaitė /smuikas, Rimantas Armonas /violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Koncertinė programa:

F.Schubert              Fortepijoninis trio B-dur, op.99,D 898

Z.Bružaitė               Sonnet IV smuikui, violončelei ir fortepijonui  / pasaulinė premjera

A.Kučinskas           Loop in D minor smuikui, violončelei ir fortepijonui

P.Vasks                  Episodi e cant perpetuo (Hommage a O.Messiaen) smuikui, violončelei

                               ir fortepijonui.

11. ARMONAS-USS DUO kūrybinės veiklos 30-čiui skirtas koncertų-rečitalių ciklas Lietuvoje. 2006 m. lapkritis.

Atl.  Rimantas Armonas /violončelė, Irena Uss /fortepijonas.

Koncertinė programa:

J.Širvinskas               Sonata violončelei ir fortepijonui

R.Motiekaitis            Pušų klausymasis violončelei ir fortepijonui

B.Kutavičius             Rhythmus-Arhythmus violončelei ir fortepijonui

J.Juozapaitis              Runos violončelei ir fortepijonui /premjera Lietuvoje

C.Debussy                 Sonata d-moll violončelei ir fortepijonui

B.Martinu                  Variacijos slovakų tema violončelei ir fortepijonui

A.Ginastera               Pampeana Nr. 2 violončelei ir fortepijonui

2007 metai

12. Tarptautinė violončelės savaitė. Vilnius, 2007m.  balandis (organizavo - R.Armonas)

dalyvavo profesoriai iš Belgijos, Estijos, Švedijos ir Lietuvos bei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aukštųjų ir vidurinių muzikos mokyklų auklėtiniai - violončelininkai.

ARMONAS-USS DUO koncertas: R.Armonas /violončelė, I.Uss /fortepijonas

Programa:

C.Debussy                  Sonata d-moll  violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas             Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

A.Ginastera                Pampeana Nr. 2 violončelei ir fortepijonui

13. Cello Fiesta violončelininko M.Šenderovo 90-sioms gimimo metinėms.

Vilnius, Nac.filharmonija 2007.05.01

>    ARMONAS-USS DUO: Rimantas Armonas /violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Programa:  Joaquin Nin y Castellanos   Suite Espagnole violončelei ir fortepijonui

>    Violončelių kvartetas CELLERANDO: Rimantas Armonas, Augustinas Vasiliauskas,

Saulius Lipčius, Dainius Palšauskas.

Programa: M.Rogowsky Meditation violončelių kvartetui

>    Violončelių orkestras: Rimantas Armonas / koncertmeisteris. Dirigentas / David Geringas

Programa: K.Davidov     Hymnus  10 violončelių balsų, kontrabosams ir timpanams.

14. Koncertas - rečitalis 

Paryžius, Prancūzija, 2007.06.24.

Atl. Armonas-uss Duo: Rimantas Armonas /violončelė, I.Uss /fortepijonas.

Programa:

M.K.Čiurlionis                       Nocturno    cis-moll, op.4, Nr.1 violončelei ir fortepijonui

J.Širvinskas                          Sonata violončelei ir fortepijonui

O.Respighi                           Adagio con variazioni violončelei ir fortepijonui

B.Kutavičius                        Perpetuum mobile violončelei ir fortepijonui

C.Debussy                            Sonata d-moll  violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas                       Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

Vytautas Barkauskas              Suite de Concert op.98 violončelei ir fortepijonui                       

Joaquin Nin y Castellanos      Suite Espagnole violončelei ir fortepijonui

  

2008 metai

15. Vasario  16 -os  minėjimas.  Šilalė,  2008-02-16,  

Atl.: Rimantas Armonas / violončelė ir  Camerata Klaipėda, vad. V.Čepinskis

Programa: L.Boccherini  Koncertas  violončelei ir orkestrui D-dur.

 

16. Koncertinė programa “Rytų Europos muzika”,  Briuselis (Belgija), 2008-03-04.

Atl. Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Programa: V.Barkauskas  Suite de Concert,  op.98 violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas                  Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui   

D.Šostakovič                   Sonata altui ir fortepijonui op. 147 (versija violončelei ir fortepijonui)

 

17. Koncertų ciklas ARMONŲ Trio kūrybinės veiklos 20-čiui ir LMTA – 75-čiui.

Vilnius, Rašytojų sąjunga, 2008-03-15

Rokiškis, Krašto muziejus. 2008-03-25

Vilnius, Nac Filharmonija, D.salė, 2008-03-26

Atl. Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

       Irena Uss/fortepijonas

Programa:

A.Pärt                Mozart  Adagio in memoriam Oleg Kagan fortepijoniniam trio

C.Debussy         Trio in G (premjera Lietuvoje)

J.Turina              Circulo, op 91  fantazija smuikui, violončelei ir fortepijonui (premjera Lietuvoje)

V.Germanavičius   Nidamanngrieg  smuikui, violončelei ir fortepijonui

D.Erdmann         Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei  

 

18. Kompozitoriaus V.Laurušo autorinis koncertas.

Vilnius, Rotušės salė, 2008-04-10

Atl.: prof. David Geringas ir prof. Rimantas Armonas bei jo klasės studentai ir absolventai: Mindaugas Bačkus, Domas Jakštas,  Gleb Pyšniak, Tomas Ramančiūnas ir Rūta Tamutytė.  Programa: ...V.Laurušas  Concerto da Camera   7-ioms violončelėms (pasaulinė premjera).

 

19. Festivalis „Cellisten der Welt“ 

Manheimas (Vokietija), 2008-04-16

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Koncertinė programa „ Rytų Europos muzika“:  

V.Barkauskas        Suite de Concert, op.98 violončelei ir fortepijonui  

A.Šenderovas        Keturios miniatiūros op.18 violončelei ir fortepijonui  

B.Martinu             Variacijos slovakų tema violončelei ir fortepijonui

D.Šostakovič         Sonata altui ir fortepijonui op. 147 (versija violončelei ir fortepijonui)

 

20. Festivalis „Mačernio vizija“.

Mažeikiai, Renavo dvaras. 2008-07-10.

Atl.: Armonų trio - Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

J.Juozapaitis       Mėnulio šviesa smuikui, violončelei ir fortepijonui

A.Piart               Mozart  Adagio in memoriam Oleg Kagan fortepijoniniam trio

A.Piazzolla        Otono Porteno smuikui, violončelei ir fortepijonui  

C.Debussy         Trio in G (premjera Lietuvoje)

J.Turina              Circulo, op 91  fantazija smuikui, violončelei ir fortepijonui (premjera Lietuvoje)

 

21. Kompozitoriaus J.Lechavičiaus kūrinių koncertas 100-ioms gimimo metinėms.

Kaunas, VDU  D.Aulos salė, 2008-10-07

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

J.Lechavičius        Sonata violončelei ir fortepijonui Nr.2 (pasaulinė premjera)

2009 metai

22. Koncertas - rečitalis. 

Kėdainiai, Daugiakultūris centras,  2009-04-06

Vilnius, Nac Filharmonija, D.salė, 2009-04-07

Atl.: Rimantas Armonas/violončelė,  Jeroen Reuling /violončelė, (Belgija) ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:  

G.F.Händelis        Sonata 2 violončelėm ir fortepijonui

R.Schumann        Drei Phantasiestücke  op.73 violončelei ir fortepijonui

M.Bruch               Kol Nidrei violončelei ir fortepijonui

J.Lechavičius       Sonata Nr.2 violončelei ir fortepijonui (premjera)

J.Juozapaitis        Nostalgija violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

G.C.Menotti       Siuita 2 violončelėm ir fortepijonui

 

23. Aklųjų draugijos mišraus choro koncertas

Vilnius, Kotrynos bažnyčia, 2009-05-12

Atl.: Rimantas Armonas/violončelė, dir. Povilas Gylys

Programa:

K.Knystedt  Stabat Mater op.111 violončelei ir mišriam chorui

 

24. Vilniaus kvarteto koncertas

Kaunas, Filharmonija, 2009-05-21

Vilnius, Nacionalinė Filharmonija, D.salė, 2009-05-22

Atl.: Vilniaus kvartetas: A.Vainiūnaitė/I smuikas, A. Šilalė/ II smuikas, G.Jakaitis/altas, R.Armonas/violončelė;  G.Tatz/fortepijonas ir kt.

Programa:

C.Franck             Kvintetas f-moll

C.Saint-Saëns   Septetas styginių kvartetui, fortepijonui, kontrabosui ir trimitui

 

25. Armonų trio koncertų-rečitalių ciklas.

Kaunas, Filharmonija, 2009-10-07

Festivalis „Muzikos ruduo 2009“, Rumšiškės, Kultūros centras, 2009-11-05

Festivalis „Muzikos ruduo 2009“, Anykščiai, Menų centras, 2009-11-07

Atl.:  Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

A.Dvořak           Fortepijoninis trio "Dumki"

A.Pärt              Mozart  Adagio in memoriam Oleg Kagan fortepijoniniam trio

Z.Bružaitė        Sonnet IV smuikui, violončelei ir fortepijonui

Ch.Halka          Fortepijoninis trio (pasaulinė premjera) 

 

26. Koncertas - rečitalis. 

Vilnius, Prancūzijos kultūros centras,  2009-11-25

Atl.: Yvan Chiffoleau /violončelė (Prancūzija),  Rimantas Armonas/violončelė,  

ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

G.F.Händel              Sonata  2 violončelėm ir fortepijonui

R.Schumann            5 Stücke im Volkston op.102 violončelei ir fortepijonui

C.Debussy               Sonata d-moll violončelei ir fortepijonui

G.C.Menotti           Siuita 2 violončelėm ir fortepijonui

2010 metai

27. Koncertas - rečitalis

Lionas (Prancūzija), Vareso salė, 2010-03-15

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Koncertinė programa „Rytų Europos šalių muzika“:

M.K.Čiurlionis     Keturi Noktiurnai  aranžuotė violončelei ir fortepijonui

J.Širvinskas          Sonata violončelei ir fortepijonui

V.Barkauskas       Suite de Concert, op.98 violončelei ir fortepijonui 

A.Šenderovas       Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui

D.Šostakovič        Sonata altui ir fortepijonui op. 147 (versija violončelei ir fortepijonui)

28. Armonų trio koncertas - rečitalis

Vilnius, Nac.filharmonija,  2010-04-21

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Programa:

A.Dvorak            Fortepijoninis trio „Dumki“

T.Kutavičius       Signum  smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

Ch.Halka            Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

29. Konkursas „XXI a. menas“, Klaipėda

Atidarymo koncertas, 2010-06-14

Armonas-Uss Duo koncertas, 2010 06 15

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

M.K.Čiurlionis            Keturi Noktiurnai  aranžuotė violončelei ir fortepijonui

R.Schumann               Drei Phantasiestücke  op.73 violončelei ir fortepijonui

V.Barkauskas              Suite de Concert, op.98 violončelei ir fortepijonui 

A.Šenderovas              Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui  

J. Nin y Castellanos       Suite Espagnole violončelei ir fortepijonui

30. Pažaislio festivalis 2010

Žemaitkiemio dvaras, 2010 06 20

Atl.:Rimantas Armonas/violončelė, V.Čepinskis/smuikas ir Camerata Klaipėda, vad. V.Čepinskis

Programa:

A.Vivaldi  Koncertas smuikui ir violončelei su orkestru

M.Bruch    Kol Nidrei violončelei ir orkestrui

 

31. Festivalis „Saulės miesto garsai“

Šiauliai, Filharmonija, 2010-09-19

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Koncertinė programa: „Lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijoniniam trio“:

R.Bartkevičiūtė        Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

R.Šileika                  Musica ricordanza smuikui, violončelei ir fortepijonui

J.Juozapaitis             Mėnulio šviesa smuikui, violončelei ir fortepijonui

J.Germanavičius       Nidamanngrieg smuikui, violončelei ir fortepijonui

A.Bružas                  Saulės juosta smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

D.Prusevičius           Infinito smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

 

32. Koncertas „Užmiršti meno kūrėjai“

Vilnius, Nac.Dailės muziejus, 2010-09-30

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė ir Irena Uss/fortepijonas

Programa:

J.Lechavičiaus      Sonata nr.2 violončelei ir fortepijonui

 

33. M.K.Čiurlionio menų mokyklos jubiliejinis koncertas

Vilnius, Rotušės salė, 2010-10-19

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Programa:

Ch.Halka            Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui

34. Festivalis „Iš arti“

Kaunas, Filharmonija, 2010-11-05

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Koncertinė programa: „Lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijoniniam trio“:

A.Kubiliūnas         Muzika trims Nr.1 smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

D.Prusevičius         Infinito  smuikui, violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

Z.Bružaitė              Sonnet IV smuikui, violončelei ir fortepijonui

V.Germanavičius      Nidamanngrieg  smuikui, violončelei ir fortepijonui

R.Šileika               Musica ricordanza smuikui, violončelei ir fortepijonui

 

35.Nacionalinės premijos laureato A.Šenderovo jubiliejinis autorinis koncertas

Vilnius, Piano.lt salė, 2010-12-19

Atl.: Armonų trio ir Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė,

        Ingrida Armonaitė/smuikas, Irena Uss/fortepijonas

Programa:

A.Šenderovas    -  Giesmė ir šokis  smuikui, violončelei ir fortepijonui

                          -  Trio Nr.2  smuikui, violončelei ir fortepijonui

                          -  Dvi Sulamitos giesmės violončelei ir fortepijonui

                          -  Dialoghi   smuikui ir violončelei   pasaulinė premjera

                  

2011 metai

36. Armonas- Uss Duo rečitalis. Koncertinė programa „ Vers le 21 siecle“ (“Į 21-ą amžių“)

Briuselis (Belgija), 2011 kovo 15d.

Atl.: Armonas-Uss Duo: Rimantas Armonas/violončelė, Irena Uss/fortepijonas

Programa:

M Bruch                 Vier Stücke op. 70 violončelei ir fortepijonui

C.Debussy                Sonata d-moll violončelei ir fortepijonui

V.Germanavičius   13 haiku violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

A.Šenderovas         Keturios miniatiūros op.18 violončelei ir fortepijonui

L.Bernstein            Three Meditations violončelei ir fortepijonui

J.Nin y Castellanos Suite Espagnole violončelei ir fortepijonui

 

37. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai. Teatralizuotas koncertas „Sielų švytėjimas“

Vilnius, Vilniaus Gaono žydų tolerancijos centras. 2011-09-23 

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas, Irena Uss/

        fortepijonas, Petras Vyšniauskas/saksofonas, Rafailas Karpis/tenoras, Povilas Giunteris/

        mušamieji.

Programa: kompozitoriaus A.ŠĮenderovo kūriniai

                    -  Giesmė ir šokis  fortepijoniniam trio (Armonų trio)

                     - “…Puslapiai iš užmirštos knygos” balsui, smuikui violončelei, fortepijonui

                        ir mušamiesiems (Armonų trio, R.Karpis /tenoras, P.Giunter /mušamieji)

                     -  Trio Nr..2  (Armonų trio)

                     -  Dialogue smuikui ir violončelei/ (Ingrida Armonaitė

                         /smuikas ir Rimantas Armonas /violončelė) 

                      - Atmosfera saksofonui, fortepijoniniam trio ir mušamiesiems /pasaulinė premjera 

                       (P.Vyšniauskas, Armonų trio, P. Giunter) (pasaulinė premjera)

38. Armonas- Uss Duo koncertas-rečitalis

Vilnius, Nac.filharmonija, 2011 spalio 23 d.

Atl.: Armonas- Uss Duo Rimantas Armonas /violončelė ir Irena Uss /fortepijonas.

Programa:

M Bruch                   Vier Stücke op. 70 violončelei ir fortepijonui

J.Juozapaitis               Monologas  violončelei solo (pasaulinė premjera)

L.Bernstein                Three Meditations violončelei ir fortepijonui

R.Taki                        Kojo no Tsuki violončelei ir fortepijonui (premjera Lietuvoje)

V.Germanavičius      12-a haiku violončelei ir fortepijonui (pasaulinė premjera)

V.Germanavičius      13-a haiku violončelei ir fortepijonui

B.Britten                  Sonata in C op.65 violončelei ir fortepijonui

 

39. Viešosios žydų bibliotekos atidarymas. Renginį remia Lietuvos ir Izraelio vyriausybės.

Vilnius,  2011.12.16

Atl.: Armonų trio: Ingrida Armonaitė/smuikas, Rimantas Armonas/ violončelė, Irena Uss/ fortepijonas, Mindaugas Zimkus/tenoras ir Povilas Giunteris/mušamieji

Programa:

A.Šenderovas      “…Puslapiai iš užmirštos knygos” balsui, smuikui, violončelei, fortepijonui

                               ir mušamiesiems  

 

40. Koncertinė programa „Kalėdinis pasveikinimas

Trakai, Užutrakio dvaras, 2011-12-27.

Atl.: Armonų trio: Ingrida Armonaitė/smuikas, Rimantas Armonas/ violončelė, Irena Uss/ fortepijonas ir Joana Gedmintaitė / sopranas

Programa:

A.Dvorak               Fortepijoninis  trio e-moll op.90

C.Saint-Saëns        Une flute invisible sopranui ir fortepijoniniam trio  (ar. R.Armono)

P.Čaikovskij          Denj li tsarit sopranui ir fortepijoniniam trio ( ar. R.Armono ir I.Uss)

F.Schubert             Andante un poco mosso ir Scherzo.Allegro iš Trio B-dur op. 99, D 898

J.Benedickt          The Gipsy and the Bird sopranui ir fortepijoniniam trio (ar. R.Armono)

C.Debussy             Andante espressivo  iš Trio en Sol

J. Turina              Amanaser (Aušra) iš Fantazijos „Circulo“ op.91

A.Piazzolla           Otoño Porteño fortepijoniniam trio  (ar. J.Bragato)

J.Strauss              Frühlingstimmen  sopranui ir fortepijoniniam trio (ar. R.Armono)

 

2012 metai

 

41. Koncertas VDU 90-čiui pažymėti

Kaunas, Filharmonija, 2012-03-21

Atl.: Armonas- Uss Duo Rimantas Armonas /violončelė ir Irena Uss /fortepijonas

Programa:

J.Nin y Castellanos         Suite Espagnole violončelei ir fortepijonui

 

42. Koncertas-rečitalis

Klaipėda, Koncertų salė, 2012-03-23

Atl.: Armonų trio: Ingrida Armonaitė/smuikas, Rimantas Armonas/ violončelė, Irena Uss/ fortepijonas ir Joana Gedmintaitė / sopranas

Programa:

A.Dvorak               Fortepijoninis  trio e-moll op.90

C.Saint-Saëns        Une flute invisible sopranui ir fortepijoniniam trio  (ar. R.Armono)

P.Čaikovskij          Denj li tsarit sopranui ir fortepijoniniam trio ( ar. R.Armono ir I.Uss)

F.Schubert             Andante un poco mosso ir Scherzo.Allegro iš Trio B-dur op. 99, D 898

J.Benedickt          The Gipsy and the Bird sopranui ir fortepijoniniam trio (ar. R.Armono)

C.Debussy             Andante espressivo  iš Trio en Sol

J. Turina              Amanaser (Aušra) iš Fantazijos „Circulo“ op.91

A.Piazzolla           Otoño Porteño fortepijoniniam trio  (ar. J.Bragato)

J.Strauss              Frühlingstimmen  sopranui ir fortepijoniniam trio (ar. R.Armono)

 

43. Armonų trio koncertas - rečitalis

Vilnius, Nac.filharmonija,  2012-04-11

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Programa:

D.Prusevičius        Infinito smuikui, violončelei ir fortepijonui

A.Malcys              Erškėčių akys smuikui, violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas       Giesmė ir šokis smuikui, violončelei ir fortepijonui

D.Šostakovič        Trio e-moll op.67

 

44. Mannheimas, Vokietija.  Armonas Uss Duo rečitalis. HFM salė, 2012-04-26

Atl. Armonas Uss Duo: Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas. Dalyvauja Edvardas Armonas / violončelė.

Programa: G.F.Händelio, L.Boccherini, G.C.Menotti, B.Britteno, V.Germanavičiaus, J.Nin y Castellanos kūriniai.

 

45. Didysis muzikų paradas 2012. Vilnius, LTV Didžioji studija.

Atl.: Armonų trio: .: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas, Irena Uss/fortepijonas, Violončelių orkestras (vadovas Rimantas Armonas)

Programa: A.Dvořak, H.Villa-Lobos kūriniai.

 

46. XVI tarptautinis Thomo Manno festivalis "Pavergtas protas"

Nida, Evangelikų liuteromų bažnyčia, 2012-07-20

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Programa:

D.Šostokavič        Trio e-moll, op.67

 

47. Nacionalinės filharmonijos orkestro muzikos koncertas 

Vilnius, Filharmonija, 2012-09-29

Atl.: Rimantas Armonas/violončelė, Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras,

        dir. Juozas Domarkas

Programa:

A.Šenderovas   Koncertas violončelei ir orkestrui (pasaulinė premjera)

 

48. Kaunas, Filharmonija, D.Salė. Koncertinė programa "Fratres". Koncertas skirtas

violončelininko Rimanto Armono kūrybinės veiklos 40 - čiui, 2012-10-22

Atl. Rimantas Armonas / violončelė, Edvardas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas, prof. R.Armono studentų ir absolventų violončelininkų  orkestras.

Programa: J.S.Bach, V.Germanavičiaus (pasaulinė premjera), J.Klengelio, J.C.Menotti, A.Pärto, H.Villa-Lobos, M.Urbaičio, A.Šenderovo kūriniai.

49. Vilnius, Nacionalinė filharmonija, D.Salė. Koncertinė programa "Fratres". Koncertas skirtas

violončelininko Rimanto Armono kūrybinės veiklos 40 - čiui, 2012-10-24

Atl. Rimantas Armonas / violončelė, Edvardas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas, prof. R.Armono studentų ir absolventų violončelininkų  orkestras.

Programa: J.S.Bach, V.Germanavičiaus (premjera), J.Klengelio, J.C.Menotti, A.Pärto, H.Villa-Lobos, M.Urbaičio, A.Šenderovo kūriniai.

 

50. Muzikos ruduo 2012, Rokiškis, Krašto muziejus.

Atl. Armonas Uss Duo - Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas, 2012-11-20

Programa: J.S.Bacho, M.K.Čiurlionio, L.Boccherini, A.Šenderovo, J.Bašinsko, V.Germanavičiaus, B.Kutavičiaus, J.Nin y Castellanos kūriniai.

 

51. Klaipėda, Koncertų salė. 2013-02-22

Atl. Rimantas Armonas / violončelė, Ingrida Armonaitė / fortepijonas, Klaipėdos kamerinis orkestras (vad. Mindaugas Bačkus).

Programa: D.Tabakova Sun Triptych smuikui, violončelei ir orkestrui.

 

52. Vilnius, Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) salė. 2013-02-26

Kompozitoriaus J.Bašinsko 90-ioms gimimo metinėms paminėti. J.Vyliūtės knygos ir kompaktinės plokštelės pristatymas.

Atl.: Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas, Natalija Katilienė / sopranas.

Programa: J.Bašinskas  Sonata violončelei solo, J.Bašinskas Teka upės sopranui, violončelei ir fortepijonui.

53. AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) Projektas. 2013 balandis-gegužė. Šeduva, Kazlų Rūda, Baisogala, Šakiai, Varėna, Kėdainiai, Ignalina, Pabradė.

Atl.: Rimantas Armonas /violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Paskaitos koncertai "Violončelė - styginių instrumentų šeimos narė"

 

54. Vilnius, Tarptautinė muzikologų konferencija. 2013-09-05

Atl.: Armonų trio: Rimantas Armonas/violončelė, Ingrida Armonaitė/smuikas,

        Irena Uss/fortepijonas

Programa:

D.Šostakavič        Trio e-moll, op.67

55. Niagara-on-the-Lake, Kanada.

Koncertai festivalyje 'Music Niagara"   2016 07 23

56. Klaipėda. Tarptautinis violončelių festivalis: 2017 05 01/05

a) J.S.Bacho siuitos violončelei solo;

b ) Lietuvių kompozitorių muzika;

c) 100 violončelių koncertas (koncertmeisteris)

57. Varšuva(Lenkia). Lietuvių kompozitorių muzika violončelei ir fortepijonui.2017 11 25

58. Vilnius TDDM. Lietuvių kompozitorių muzika violončelei ir fortepijonui 2017 12 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas nr.4

 

Prof. Rimanto Armono kompaktinių garso plokštelių ir garso įrašų sąrašas

  1.   KLAIPĖDOS KOMPOZITORIŲ KŪRINIAI. Lietuvos radijas, Lietuvos kompozitorių

        sąjungos Klaipėdos skyrius. 1998 m.

        BONIFA, 07998

        ARMONŲ Trio - Ingrida Armonaitė / smuikas, Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss /

        fortepijonas

      Programa:

      R.Šileika  Muzika ricordanza smuikui, violončelei ir fortepijonui

2.ARMONAS-USS DUO.  Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centras,2001m.

LMAIC CD 001 006

Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Programa:

L.Boccherini              Sonata A-dur violončelei ir fortepijonui

C.Debussy                  Sonata d-moll  violončelei ir fortepijonui

J.Nin y Castellanos    Ispaniška siuta violončelei ir fortepijonui

        O.Respighi                 Adagio con variazioni violončelei ir fortepijonui,

        A.Šenderovas             Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

        B.Kutavičius               Perpetuum mobile – 79 violončelei ir fortepijonui.

  3.   RUDENS RITURNELĖ. Vilniaus plokštelių studija, 2001m.VSCD-075 

Muza Rubackytė / fortepijonas, Ingrida Armonaitė / smuikas, Audronė Pšibilskienė / altas, Rimantas Armonas / violončelė, Arnoldas Gurinavičius / kontrabosas.

Programa:

O. Narbutaitė     Rudens riturnelė / Aurumn Ritornello. Hommage a Fryderyk

        smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

        O. Narbutaitė     Hoquetus altui, violončelei ir kontrabosui

4.LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJA – 2002. Lietuvos muzikos akademija, 2002m.

LMA CD 001

Rimantas Armonas / violončelė, Nac. Filharmonijos  simfoninis orkestras Dir. Olivier Grangean /Prancūzija

Programa:

A.Honnegger Koncertas violončelei ir orkestrui

5.ONUTĖ NARBUTAITĖ. AUTUMN RITORNELLO.  Finlandija Records 2002m.

      0927-42996-2

Muza Rubackytė / fortepijonas, Ingrida Armonaitė / smuikas, Audronė Pšibilskienė / altas, Rimantas Armonas / violončelė, Arnoldas Gurinavičius / kontrabosas.

Programa:

O. Narbutaitė      Aurumn Ritornello. Hommage a Fryderyk

        smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

        O. Narbutaitė     Hoquetus altui, violončelei ir kontrabosui

  6.   TANGO AISTROS.  Lietuvos muzikų sąjunga, 2002m. LMSMBCD-025

        ARMONŲ Trio - Ingrida Armonaitė / smuikas, Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss /

        fortepijonas ir Genadijus Savkovas / akordeonas

        Programa:

        V.Zubickij / M.Moretti    Pavasaris  smuikui, violončelei, fortepijonui ir akordeonui

  7.   ARMONŲ TRIO.  Lietuvos radijas, 2004m.

        Ingrida Armonaitė / smuikas, Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas

        Programa: „Lietuvių kompozitorių fortepijoniniai trio“

        J.Juozapaitis            Mėnulio šviesa   smuikui, violončelei ir fortepijonui

        A. Jasenka               Melody    smuikui  violončelei ir fortepijonui

        A Kučinskas            Loop in d minor  smuikui, violončelei ir fortepijonui

        V.Barkauskas          Modus  vivendi  op.108  smuikui, violončelei ir fortepijonui

8.AUKSINIS CD 2005  Lietuvos muzikų sąjunga, 2005m.LMSMBCD-077

ARMONAS USS DUO: Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Programa:

J.Nin y Castellanos  Ispaniška siuta violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas          Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

 9.  Didysis muzikų paradas. 2001-2005 m. "Auksinio disko laureatai"

      Lietuvos muzikų sąjunga. Lietuvos radijas ir televizija DVD-Video. 2006 m.

ARMONAS USS DUO: Rimantas Armonas / violončelė, Irena Uss / fortepijonas

Programa:

J.Nin y Castellanos  Ispaniška siuta violončelei ir fortepijonui

A.Šenderovas          Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

10. Antanas Kučinskas  Prasite. Kameriniai kūriniai

      BOLT. DUX 0762. 2009 m. New Music Comunication Centre. Lenkija 

      ARMONŲ TRIO : Ingrida Armonaitė/ smuikas, Rimantas Armonas / violončelė,

      Irena Uss / fortepijonas

Programa:

Loop in D-minor smuikui, violončelei ir fortepijonui

11. Vytautas Germanavičius   Nežinomos erdvės / Unknown Spaces. Kameriniai kūriniai

      "Domus artis", CODA - 003, 2009 m.

      ARMONŲ TRIO : Ingrida Armonaitė/ smuikas, Rimantas Armonas / violončelė,

      Irena Uss / fortepijonas

12. DISCORSI. David Geringas plays Vytautas Laurušas.

      Profil Medien GmbH, PH 09064, 2009 m. Vokietija.

      David Geringas/violončelė ir Armoas Cello-Ensemble: Rimantas Armonas,

      Mindaugas Bačkus, Domas Jakštas, Gleb Pyšniak, Tomas Ramančiūnas,

      Rūta Tamutytė / violončelės. 

Programa:

Vytautas Laurušas   Concerto da camera violončelei ir violončelių ansambliui.

13. NUOTAIKOS Kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio kamerinai kūriniai

Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos informavimo ir leidybos centras 2014 m.

( Monologas violončelei solo; Nostalgija violončelei ir fortepijonui; Rimantas Armonas/violončelė 1,2; Irena Uss - 2.)

 

Lietuvos Radijo įrašų fonduose saugoma  per 150 prof. Rimanto Armono įrašytų klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių  garso įrašų. Lietuvos  Radijo fonduose saugomų R.Armono muzikos įrašų trukmė viršija 30 valandų. 

Su Lietuvos ir Baltarusijos simfoniniais ir kameriniais orkestrais atlikti kūriniai

1. L.Boccherini  Koncertas B-dur violončelei ir orkestrui

2. L.Boccherini  Koncertas D-dur violončelei ir orkestrui

3. M.Bruch   Kol Nidrei violončelei ir orkestrui

4. A.Dvorak Koncertas h-moll op.104, violončelei ir orkestrui

5. J.Haydn Koncertas D-dur violončelei ir orkestrui

6. A.Honnegger Koncertas violončelei ir orkestrui

7. W.Lutoslawski Koncertas violončelei ir orkestrui (I-as atlikimas Lietuvoje)

8. V.Paltanavičius Koncertas violončelei ir orkestrui

9. H.Vagner Koncertas  violončelei ir orkestrui

10. A.Bogatyriov Koncertas violončelei ir orkestrui

11. J.Juzeliūnas „Dėkojimas“ violončelei ir orkestrui

15. N.Mudraja Koncertas violončelei ir orkestrui (pasaulinė premjera)

16. A.Šenderovas Koncertas violončelei ir orkestrui (pasaulinė premjera 2012-09-29)

17. A.Vivaldi   Koncertas smuikui ir violončelei h-moll (su smuikininku V.Čepinsku)

18. D.Tabakova  Sun Triptych  smuikui ir violončelei (su smuikininke I.Armonaite)

 

 

 

 

 

Repertuaras

Prof. Rimanto Armono parengtų naujų kūrinių pasaulinių premjerų sąrašas

  Lietuvių kompozitorių kūriniai:

  1. Julius Andrejevas          Koncertas  violončelei ir orkestrui „Lauda“, 1983m.

                                            (versija violončelei ir fortepijonui)

  2. Julius Andrejevas          3 Dzūkiški motyvai    violončelei ir fortepijonui, 1983m. RI, SP

  3. Julius Andrejevas          Karaliaus juokdarys   violončelei ir fortepijonui, 1983m.

  4. Valentinas Bagdonas     Legenda ir Scherzo   violončelei ir fortepijonui, 1986m. RI

  5. Feliksas Bajoras            Essay I, Essay II   violončelei solo, 2004m. RI, SP.

  6. Osvaldas Balakauskas   Betsafta   violončelei, fortepijonui ir styginių kvartetui, 1995m. RI

  7. Vytautas Barkauskas     Modus vivendi   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 1996m. RI,CD, SP.

  8. Rasa Bartkevičiūtė        Fortepijoninis trio smuikui, violončelei ir fortepijonui 2010m.

  9. Justinas Bašinskas         Sonata  violončelei  solo, 1984m. RI, SP.

10. Justinas Bašinskas         Plaukia upės   balsui, violončelei ir fortepijonui, 1993m. RI

11. Justinas Bašinskas         Vandenio baladė   violončelei ir fortepijonui, 1993m. RI,SP.

12. Zita Bružaitė                  Sonnet IV   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 2006m. RI,CD

13. Algirdas Bružas             Vilties angelas   klarnetui, violončelei ir fortepijonui, 1998m. RI

14. Algirdas Bružas              Saulės tinklas smuikui, violončelei ir fortepijonui 2010 m.

15. Vyt.Germanavičius        Nidamanngrieg    smuikui, violončelei ir fortepijonui, 2001m. RI,CD

16. Vyt Germanavičius        Breaking the Sunlight   smuikui, violončelei ir marimbai, 2001m.

17. Vyt.Germanavičius        13 Haiku violončelei ir fortepijonui 2010 m. RI

18. Vyt.Germanavičius        12 Haiku violončelei ir fortepijonui 2010 m. RI

19. Vyt.Germanavičius        Sienna verita rossa  4-ių balsų violončelių orkestrui 2012m. TV, RI

20.  Antanas Jasenka            Melodija   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 1999m. CD

21.  Antanas Jasenka             Frequency   dviem violončelems, fonogramai ir videoprojekcijai,

                                              2002m.                                                   

22.  Jurgis Juozapaitis           Mėnulio šviesa   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 1999m.CD,SP

23. Jurgis Juozapaitis            Runos   violončelei ir fortepijonui, 2006m. Vokietija RI.

24. Jurgis Juozapaitis            Nostalgija violončelei ir fortepijonui 2009m. RI

25. Jurgis Juozapaitis            Monologues violončelei solo 2011m. RI

26. Algimantas Kubiliūnas   Muzika trims Nr.1 smuikui, violončelei ir fortepijonui 2010m.

27. Antanas Kučinskas        Loop in d-minor   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 2004m. CD, RI

28. Tomas Kutavičius           Signum smuikui, violončelei ir fortepijonui 2010m. RI

29. Vytautas Laurušas           Koncertas 7-ioms violončelėms 2008m. CD

30. Jonas Lechavičius           Sonata violončelei ir fortepijonui nr.2 , 2008m. RI

31. Viktoras Miniotas           Variantai   violončelei ir fortepijonui, 2001m.

32. Ramūnas Motiekaitis     Pušų klausymasis   violončelei ir fortepijonui, 2005m. RI

33. Donatas Prusevičius       Infinito smuikui, violončelei ir fortepijonui 2010m.

34. Anatolijus Šenderovas    Dvi Sulamintos giesmės   violončelei ir fortepijonui, 1996m. CD,SP

35. A.Šenderovas                  Dvi Sulamintos giesmės  versija violončelei ir mušamiesiems, 1997m.

36. A.Šenderovas                 Dvi Sulamintos giesmės  versija violončelei, fortepijonui,

                                             mušamiesiems ir kameriniam  orkestrui, 2001m.                                  

37. A.Šenderovas                 Dvi Sulamintos giesmės  versija violončelei, fortepijonui

                                             ir mušamiesiems, 2002m.

38. A.Šenderovas                Atmosfera saksofonui, smuikui, violončelei, fortepijonui ir

                                             mušamiesiems  (premjera, 2011m., TV įrašas)

39. A.Šenderovas                Dialogue  smuikui ir violončelei (premjera 2011m., TV įrašas)

40. A.Šenderovas                 Koncertas violončelei ir simfoniniam orkestrui 

                                             2012m

41. Remigijus Šileika          Musica ricordanza   smuikui, violončelei ir fortepijonui, 1993m. CD,SP

42. Vladas Švedas                Sonata violončelei solo „Vienatvė“, 1989m. RI, SP

43. Vladas Švedas                Dzūkiškos godos   balsui, smuikui, violončelei ir vargonams, 1994m.

44. Kristina Vasiliauskaitė   Sonata violončelei ir fortepijonui, 1990m.

45. Vytautas Germanavičius  Labyrinthus Umbrarum smuikui, violončelei ir fortepijonui (numatoma premjera Vilnius, 2013-12-01)

46. Algirdas Martinaitis           Trio (2016)

47. Žibuoklė Martinaitytė         Trio (2016)

48. Vidmantas Bartulis            Barkarolė violončelei ir fortepijonui (2017)

49. Zita Bružaitė                      Šimtais kristalų į tavo dangų krisiu (2017)

 

 

Užsienio šalių kompozitortių kūriniai:

 

50.  Rogelio Groba               Obstinatio   2 smuikams, altui, violončelei ir fortepijonui, 1995m.,     

      (Ispanija)                         Ispanija

51. Ch.L.Halka                      Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui 2009 m. spalis RI.

      (JAV/Lietuva)

52. Natalija Mudraja(Rusija) Koncertas violončelei ir orkestrui, 1996m.

53. Rodion Ščedrin (Rusija)   Hamlet Ballade  1000-iui violončelių, 2005m., Japonija CD,DVD

Paaiškinimai:   RI - radio įrašas; TV - televizijos transliacija ir įrašas; CD - garso plokštelė; DVD - vaizdo plokštelė; SP - natų leidyba.

Daugelis išvardintų kūrinių buvo sukurti inspiruojant atlikėjui ir jam dedikuoti. Dauguma šių kūrinių yra įrašyti Lietuvos ir užsienio Radijo fondams arba kompaktinėse garso plokštelėse. Dalis šių kūrinių R.Armono iniciatyva bei su jo parengta redakcija ir metodinėmis rekomendacijomis yra išspausdinti įvairių Lietuvos leidyklų. Lietuvos  Radijo fonduose saugomų R.Armono muzikos įrašų trukmė viršija 30 valandų.

Publikacijos

Recenzijos apie prof. Rimanto Armono koncertus

Suvokdama šio „premijavimo“ sąlygiškumą vis dėlto manyčiau, kad į pirmąją Lietuvos violončelininko vietą  galėtų pretenduoti kažkodėl nepakankamai įvertinamas  Rimantas Armonas.

                                                                                  Audronė Žiūraitytė. Literatūra ir menas, 1992

 

Tai virtuozų ansamblis, kurio abu atlikėjai yra puikūs savo instrumento meistrai. Tačiau muzikantai nesiekia virtuozinio efektingumo, o labiau gilinasi į turinio, nuotaikos sąsajas, ieško vidinių aspiracijų ir siekia tikro, nuoširdaus išsisakymo.

                          Jūratė Vyliūtė. 7 meno dienos, 1996

 

Čia viskas harmoningai derėjo. Maloni gamtos aplinka, raminanti šešėlių prieblanda, nuteikianti dvasingam susimąstymui, o taip pat puikiai sudaryta  koncerto programa,  kur šalia A.Dvorako ir J. Brahmso opusų skambėjo R.Šileikos,  kompozitoriaus iš Klaipėdos, kūrinys „Musica Ricordanza“. Atlikėjų meistriškumo dėka šis dramatiškų konfliktų, kontrastuojančių totalinių slinkčių, netikėtų melodinių vingių kupinas kūrinys buvo didžiai įprasmintas.

                                                                                              (wd), „Maerkische Oderzeitung“, 1996

 

Šio atlikėjo vidinė sugestija natūraliai veikia klausytoją. Tai tikrai puikus muzikantas. Galime džiaugtis, kad turime tokių atlikėjų, kurie gali groti geriausiose Europos koncertų salėse.

                            Vytautas Barkauskas. 7 meno dienos, 1998

 

Koncerte skambėjo R.Schumanno, D.Šostakovičiaus kūriniai ir nauja J.Juozapaičio kompozicija „Mėnulio šviesa“(1999). Kūrinys parašytas ir dedikuotas  Armonų trio ... Nors kiti kūriniai atlikti taip pat meistriškai, įsijautus į kompozitoriaus mintį, svarbiausia ansambliui buvo lietuvių autoriaus kūrinio premjera. Pasak violončelininko Rimanto Armono, ansamblio nariai visada jaudinasi atlikdami dar neskambėjusį kūrinį. „Kai dar nėra kūrinio interpretavimo tradicijų, tik autorius ir mes, tada jaučiamės taip, lyg nertume į nepažįstamą gelmę.“

                                                                                            Kamilė Rupeikaitė. 7 meno dienos, 1999

Violončelininkas Rimantas Armonas puikiai žinomas kaip kamerinių ansamblių narys, šį kartą nustebino ir sužavėjo nevaržoma artistiška solisto laikysena, kuri, atrodytų, pasiekiama tik nuolat su orkestrais koncertuojantiems atlikėjams. Violončelininko laisvės pojūtis gaivino ir publiką.

                                                                                                           M.M. inf. Lietuvos rytas, 2000

Per ilgametę muzikinę karjerą man teko groti su žymiausiais pasaulio violončelininkais. Maestro Rimantas Armonas - neginčijamai vienas jų... susikaupusius klausytojus žavėjo tiek žaižaruojantis puikaus atlikėjo virtuoziškumas, tiek gilus, sodrus jo instrumento skambėjimas.  

                                                                                   Guy Bonnemainn,  La Depeche du Midi, 2005

Violončelininkas Rimantas Armonas – tikras šiaurietiško mentaliteto reiškėjas, savo kūryba visada demonstruojantis muzikinį išprusimą ir kultūrą, elegantišką ir santūrią atlikimo manierą. Gražus jo violončelės tembras niekada netampa vien tik pasigėrėjimo objektu, nes veda klausytoją gilyn, į kūrinio turinį, kompozitoriaus epochos stilių. Muzikantas visada Lietuvos muzikinio gyvenimo verpete, dažnai inspiruojąs naujų kūrinių atsiradimą, tampąs daugelio jų redakcijų autoriumi ir pirmuoju atlikėju.

                                                     Audronė Žiūraitytė, ARMONAS-USS DUO  CD anotacija, 2001

R.Armonas akivaizdžiai laisvai pavirsdavo tai giliu, intravertišku, tai temperamentingai vienaplaniu artistu; jo išraiškos priemonių arsenalas, regis, neišsemiamas.....Atlikėjas yra viena aukščiausių profesinio lygio, tvirčiausių ir nuoširdžiausių mūsų muzikos kultūros atramų.

                                                                                                  Rita Nomicaitė, 7 meno dienos, 2006

Leidiniai

Prof. Rimanto Armono redaguotų ir išleistų lietuvių kompozitorių kūrinių sąrašas

  1. J.Bašinskas       Sonata violončelei solo

                              Vagos leidykla, 1989m. B 5206020000-087 106-89. 2 aąl.sp.l.

  2. F.Bajoras          Essay I, Essay II violončelei solo

                              Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 1999m.

                              ISMN M-59999-016-5

  3. J.Andrejevas    Trys Dzūkiški motyvai violončelei ir fortepijonui 

                               Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 1997m. Vilnius, ISMN  M-706210-00-1

                              1 sąl.sp.l.

  4. B.Kutavičius     Perpetuum mobile – 79  violončelei ir fortepijonui.

                               Klaipėdos universitetas, 2007m. Klaipėda, S.Jokūžio sp.- leidykla                              

                               ISMN M-59998-128-6

  5. B.Kutavičius     Rhythmus-Arhythmus violončelei ir fortepijonui.

                               Klaipėdos universitetas, 2007m. Klaipėda, S.Jokūžio sp.- leidykla                             

                               ISMN M-59998-128-6

  6. A.Šenderovas     Dvi Sulamintos giesmės violončelei ir fortepijonui

                               Klaipėdos universiteto leidykla, 2005m. Klaipėda  ISMN M-59998-099-9

                               4 sąl.sp.l.

  7. R.Šileika           Musica Ricordanza smuikui, violončelei ir fortepijonui

                               Klaipėdos universiteto leidykla, 1996m. Klaipėda  ISMN M-59998-003-1

                               5 sąl.sp.l.

  8. J.Juozapaitis      Mėnulio šviesa   smuikui, violončelei ir fortepijonui 

                               Klaipėdos universiteto leidykla, 2005m. Klaipėda ISMN M-59998-099-9

                               4 sąl.sp.l.

  9. V.Barkauskas     Modus vivendi   smuikui, violončelei ir fortepijonui 

                               Klaipėdos universiteto leidykla, 2007m. Klaipėda

10. O.Narbutaitė      Rudens riturnelė / Autumn Ritornello (Hommage a Fryderyk)

                               smuikui, violončelei, altui ir fortepijonui.

                               Klaipėdos universiteto leidykla, 2005m. Klaipėda ISMN M-59998-099-9

                               6,5 sąl.sp.l.

11. Monologues        Lietuvių muzika violončelei solo / Lietuvių muzikos antologijos

                               (Leidinio sudarytojas ir redaktorius Rimantas Armonas; V.Bagdono,

                               F.Bajoro,A.Malcio, A.Šenderovo, J.Širvinsko, V.Švedo kūriniai)

                               Spaustuvė BMK, 2008m. Vilnius, ISMN 979-0-59999-110-0

12. O.Balakauskas    Devyni šaltiniai  smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

                                   LMTA Leidybos centras.  2011m. Vilnius ISMN 979-0-706210-47-6

13. A.Kučinskas     Loop in D minor   smuikui,  violončelei ir fortepijonui

                               LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-54-4

14. Z.Bružaitė        Arija fleitai, altui (violončelei) ir fortepijonui(klavesinui) 

                                LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-52-0

15. Z.Bružaitė        Sonnet VI fleitai, altui (violončelei) ir fortepijonui(klavesinui) 

                                LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-52-0

16. Z.Bružaitė        Sonnet IV smuikui, violončelei (altui) ir fortepijonui

                                 LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-55-1

17. V.Germanavičius Nidamanngrieg  smuikui,  violončelei ir fortepijonui

                               LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-53-7

18. A.Šenderovas   Sonata violončelei ir fortepijonui 

                                 LMTA Leidybos centras.  2014m. Vilnius ISMN 979-0-706210-57-5

 

Nuotraukų galerijos

Armonas Rimantas

Armonas Rimantas

2015-01-17