Rimvydas Žigaitis

Kompozitorius, profesorius, meno veikėjas, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentas (1996 - 2010)
Gimimo data: 1933-10-09
Gimimo vieta: Kazlų Rūda
Mirties data: 2010-07-01
Mirties vieta Palaidotas Vilniuje Antakalnio kapinėse (dešinysis kalnelis įėjus pro vartus)
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokyklos
Nuo 1940 m. iki 1946 m. Kazlų Rūdos progimnazija
Nuo 1946 m. iki 1951 m. Vilniaus muzikos mokykla
Aukštosios mokyklos
Nuo 1951 m. iki 1952 m. Lietuvos Valstybinė konservatorija (dabar LMTA)
Nuo 1952 m. iki 1957 m. Maskvos P. Čaikovskio valstybinė konservatorija
Darbovietės
Nuo 1957 m. iki 1960 m. J. Tallat-Kekpšos muzikos mokykla (Teorinių disciplinų dėstytojas)
Nuo 1957 m. iki 1961 m. M. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla (Muzikos teorijos skyriaus vedėjas)
Nuo 1960 m. iki 1963 m. Vilniaus pedagoginis institutas (Muzikos katedros vyr. dėstutojas, nuo 1961 m. Muzikos katedros vedėjas)
Nuo 1963 m. iki 1986 m. LTSR valstybinė filharmonija (dabar Lietuvos nacionalinė filharmonija) (Meno vadovas, 1975-1978 - direktorius)
Nuo 1969 m. iki 2001 m. Lietuvos valstybinė konservatorija (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) (vyr. dėstytojas, dpcentas, profesorius, 1986 - 1988 kompozicijos katedros vedėjas)
Nuo 1995 m. iki 2010 m. Lietuvos muzikų sąjunga (Prezidentas)
Mokslinis laipsnis

1979 m. - docentas
1986 m. - einantis profesoriaus pareigas
1988 m. - profesorius

Apdovanojimai

1974 m. LSSR nusipelnęs meno veikėjas
2003 m. Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius [4]
2010 m. rugsėjo 7 d. Kazlų Rūdos savivaldybės garbės pilietis (po mirties)
2010 m. Kazlų Rūdos muzikos mokykla pavadinta Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (
www.krmm.lt)
Ant gimtojo namo Kazlų Rūdoje Borisevičiaus 16 yra R. Žigaičiui skirta memorialinė lenta

Biografija

Kompozitorius Rimvydas Žigaitis (1933-2010) baigė Maskvos P. Čaikovskio valstybinę konservatoriją (1957 m.). 1957-1961 m. dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kurioje taip pat buvo Muzikos teorijos skyriaus vedėjas. 1961-1963 m. - Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos katedros vyr. dėstytojas, 1962-1963 m. - Muzikos teorijos katedros vedėjas. Nuo 1969 iki 2001 m. - Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabartinės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) teorinių disciplinų vyr. dėstytojas, nuo 1979 m. - docentas, 1986-1988 m. - profesorius ir Kompozicijos katedros vedėjas, nuo 1988 m. - Muzikos teorijos katedros profesorius.

1963-1986 m. Rimvydas Žigaitis buvo Lietuvos valstybinės filharmonijos meno vadovas (1975-1978 m. - ir direktorius). Jis buvo daugelio tradicinių renginių Lietuvoje pradininkas ir organizatorius, jo iniciatyva pradėti rengti kasmetiniai fortepijoninės muzikos vasaros koncertų ciklai Druskininkuose, M. K. Čiurlionio namelyje, naujametiniai koncertai Vilniuje, vėliau - kituose Lietuvos miestuose, koncertai muziejuose, paveikslų galerijose, Vilniaus kamerinės muzikos festivaliai, tarptautiniai Vilniaus vargonų muzikos festivaliai bei Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivaliai, stambūs vasaros koncertų sezonai - festivaliai Palangoje, „Muzikos pavasariai“ Klaipėdoje, Senosios muzikos festivaliai Šiauliuose ir kt. Nuo 1975 iki 1986 m. buvo rengiamos Muzikos dienos, Muzikos šventės moksleiviams, dalyvaujant žymiausiems Lietuvos muzikiniams kolektyvams ir atlikėjams 20-tyje Lietuvos rajonų.

Nuo 1995 m. iki mirties Rimvydas Žigaitis vadovavo Lietuvos muzikų sąjungai - buvo jos prezidentas.

Rimvydas Žigaitis - daugiau kaip 200 įvairių žanrų kūrinių autorius. Tai - kantatos, oratorija, kūriniai simfoniniam, kameriniam, pučiamųjų, liaudies instrumentų ir estradiniam orkestrams, vokaliniai ciklai, kūriniai vargonams, fortepijonui, kitiems instrumentams, originalios solinės ir chorinės dainos bei liaudies dainų harmonizacijos, dainos vaikams. Kompozitoriaus kūriniai melodingi, juntamos sąsajos su lietuvių liaudies muzikos intonacijomis. Įdomiomis akordų slinktimis, skaidrių ir sodrių sąskambių gretinimu, kontrastais pasižyminti harmonija, spalvinga, išraiškinga instrumentuotė.

Svarbiausi darbai

Gimė ilgamečio Kazlų Rūdos bažnyčios vargonininko šeimoje. Besimokydamas Kazlų Rūdos progimnazijoje, dalyvaudavo moksleivių koncertuose – skambino fortepijonu, dirigavo chorui, taip pat pavadavo vargonininką tėvą bažnyčioje. 1946 m. įstojo į Vilniaus muzikos mokyklą, direktoriaus Konrado Kavecko vargonų klasę. Uždarius vargonų klasę, pervestas į choro dirigavimo klasę, 1949 m. perėjo į naujai atidarytą muzikos teorijos ir kompozicijos skyrių, pas Povilą Tamuliūną. 1947–1948 m. vargonininkavo Jėzaus širdies ir Šv. Jokūbo bažnyčiose. 1950–1952 m. koncertmeisteris vaikų muzikos mokykloje.

1951–1952 m. LSSR konservatorijoje studijavo kompoziciją prof. Antano Račiūno klasėje. 1952–1957 m. tęsė kompozicijos studijas Maskvos P. Čaikovskio valstybinėje konservatorijos prof. A. Aleksandrovo klasėje. Už gerą mokymąsi gaudavo kompozitoriaus N. Rimskio-Korsakovo vardinę stipendiją. 1952–1955 m. vadovavo Maskvos lietuvių studentų dainų ir šokių ansambliui, sukūrė pirmuosius brandžius kūrinius. 1955 m. Teorijos ir kompozicijos fakulteto studentų konkurse už „Temą ir variacijas smuikui ir fortepijonui“ pelnė pirmąją premiją.

1957–1960 m. dėstė teorines disciplinas J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1957–1961 m. M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, nuo 1958 m. buvo Muzikos teorijos skyriaus vedėjas. 1960–1963 m. Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos katedros vyr. dėstytojas, nuo 1961 m. Muzikos teorijos katedros vedėjas. Nuo 1969 m. LSSR konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) teorinių disciplinų vyr. dėstytojas, nuo 1979 m. docentas, nuo 1986 m. einantis profesoriaus pareigas ir Kompozicijos katedros vedėjas, nuo 1988 m. Muzikos teorijos katedros profesorius. Pedagoginį darbą paliko 2001 m. [1][2]

Nuo 1958 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, 1962–1966 m. ir 1975–1984 m. valdybos narys. 1995–1999 m. Lietuvos muzikų sąjungos pirmininkas, 1999–2010 m. prezidentas.

Palaidotas Antakalnio kapinėse.

1963–1986 m. LSSR filharmonijos meno vadovas, 1975–1978 m. ir direktorius. [3] Jo iniciatyva nuo 1963 m. pradėti rengti Sekmadieniniai koncertai muziejuose ir meno galerijose (Vilniaus paveikslų galerijoje, Kauno monumentaliosios skulptūros ir vitražo galerijoje, Šiaulių ir Panevėžio parodų rūmuose ir kitur), nuo 1966 m. vykdavo fortepijoninės muzikos vasaros koncertai M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose, Naujametiniai koncertai Vilniuje, Kaune, Druskininkuose,Marijampolėje, Panevėžyje ir Telšiuose, šiuolaikinės muzikos koncertai sostinėje ir kituose miestuose. Nuo 1968 m. imta rengti respublikinius jaunųjų atlikėjų festivalius, nuo 1976 m. kasmet vykdavo „Muzikos pavasariai“ Klaipėdoje, nuo 1978 m. Senosios muzikos festivaliai Šiauliuose, nuo 1975 m. Muzikos dienos ir šventės moksleiviams Lietuvos rajonuose. 1967 m. surengtas pirmasis kamerinės muzikos festivalis, o 1968 m. pirmasis tarptautinis vargonų muzikos festivalis.

R. Žigaičio pastangomis buvo steigiami visuomeniniai filharmonijos filialai gamyklose ir kaimų kultūros namuose. Jo iniciatyva nuo 1997 m. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje kasmet rengiamas „Didysis muzikų paradas“, 1998 m. dvisavaitinį leidinuką „Muzikos barai“ pakeitė to paties pavadinimo mėnesinis žurnalas, kuris nuo2000 m. leidžiamas su žymių Lietuvos atlikėjų kompaktiniais diskais.

R. Žigaitis sukūrė daugiau kaip 200 įvairių žanrų kūrinių, kurie dažnai atliekami koncertuose, festivaliuose, dainų šventėse, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Už dainas kompozitorius ne kartą apdovanotas Stasio Šimkaus premijomis, už kūrinius liaudies instrumentų orkestrui Juozo Švedo premijomis, yra pelnęs ir kitokių premijų. Kūriniai melodingi, juose juntamos sąsajos su lietuvių liaudies dainų intonacijomis. Savita kompozicijų harmonija, pasižyminti įdomiomis akordų slinktimis, sodrių ir skaidrių sąskambių kontrastais; instrumentuotė spalvinga ir išraiškinga.

 

 

Repertuaras

Pastoralių triptikas (quasi sonata) 1990

Intermezzo 1990

Trys Ramutės Skučaitės eilėraščiai 1983

Allegro festivo 1983

Buvo neseniai, žodžiai Juozo Nekrošiaus 1983

Trys publicistiniai monologai, žodžiai: Juozas Macevičius, Juozas Nekrošius 1983

Atminimo varpai, žodžiai: Juozas Nekrošius 1983

Vasaros laukų skambesiai 1981

Revoliucijos kareivis Žodžiai: Juozas Nekrošius 1980

Rudens žaidimai 1980

Tėvynė, Žodžiai: Juozas Macevičius 1980

Pavasarinės nuotaikos 1979

Dainuojam žmogų, Žodžiai: Eugenijus Matuzevičius 1977

Partijai  Žodžiai: Juozas Macevičius 1975

Mano eilinis, Žodžiai: Salomėja Nėris 1975

Dvi pjesės 1974

Vilniaus jaunystė Žodžiai: Juozas Nekrošius 1973

Baladė 1973

Ąžuolai, Žodžiai: Juozas Nekrošius 1973

Odė tėvynei 1972

Jaunystės šventė 1972

Nuotaikingi keliauninkai 1971

Siuntė mane motinėlė Žodžiai: Lietuvių liaudies 1970

Iškilminga muzika 1970

IX fortas Žodžiai: Juozas Nekrošius 1970

Trys pjesės 1969

Kilk, šalie, į naują skrydį Žodžiai: Juozas Nekrošius 1969

Išjojo, jojo Žodžiai: Lietuvių liaudies 1969

Rečitatyvas 1968

Eglė žalčių karalienė 1968

Apynėlis žodžiai: Pranas Gerulaitis 1968

Prie paminklo 1968

Trys pjesės klarnetui 1967

Nulenkim galvas, Žodžiai: Antanas Drilinga 1967

Penkios vaikiškos pjesės1966

Jaunystė 1965

Žaidimas 1964

Mažoji baladė 1964

Skambėk, moksleivių daina, Žodžiai: Anzelmas Matutis; 1963

Abiturientų maršas 1963

Pavasaris, Žodžiai: Petras Gaulė 1963

Baltoji žuvėdra Žodžiai: Violeta Palčinskaitė 1963

Plaukia debesėliai 1962

Neramūs paukščiai Žodžiai: Bronius Mackevičius 1962

Lik sveika, gimtoji planeta Žodžiai: Vaclovas Reimeris 1962

Tyla Žodžiai: Bronius Mackevičius 1962

Šeši preliudai fortepijonui 1961

Aviža prašė Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

1961

Sonatina 1959

Keliai Žodžiai: Vaclovas Reimeris; 1959

Kaip ežero bangelės Žodžiai: J. Žibas; 1959

Sonatina 1959

Tai gardu gerti

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

1958

Vainikas

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Jonas Šiožinys; Kalba: lietuvių)

vocal ens-pf

Daugiau

1957

Trio 1957

Simfonijetė 1957

Panerių kalneliuose Žodžiai: Petras Gaulė; Kalba 1957

Variacijos  1955

Siuita 
Scherzo

Rimvydas Žigaitis

Žada žvirblis

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

Žemės pašventinimas

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Algimantas Baltakis; Kalba: lietuvių)

Vaisių dainelė

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Kostas Kubilinskas; Kalba: lietuvių)

Vaikystė

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Bronius Mackevičius; Kalba: lietuvių)

Užgavėnių užstalės daina

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Petras Gaulė; Kalba: lietuvių)

Tėvynės aušros

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Juozas Nekrošius; Kalba: lietuvių)

Piemenėlio daina

Rimvydas Žigaitis

Per Vilniaus miestą

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

2voices-light music orch

Palieskim žemę

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Mykolas Karčiauskas; Kalba: lietuvių)

Ošia sodai žali

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Paulius Širvys; Kalba: lietuvių)

Oi, tu sakal, sakale

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

Neturiu aš namelių

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

Linksma pajūry

Kolūkietiška dainelė

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Balys Dačiulis; Kalba: lietuvių)

Kary, kareivi

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Jonas Mačiukevičius; Kalba: lietuvių)

Kareivių kelias

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Edvardas Drėgva; Kalba: lietuviškai)

Jaunimo daina

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: S. Aukštikalnis; Kalba: lietuvių)

Išjojo, jojo

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

Gauskite, staklelės

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Jonas Lapašinskas; Kalba: lietuvių)

Ežiukas serga

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Petras Stunžėnas; Kalba: lietuvių)

Einant su tavo vardu

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

Diena Žodžiai: Liuda Ruseckienėba: lietuvių)

Bus rytas, diena... Žodžiai: Vaclovas Reimeris

Bars močiutė Žodžiai: Pranas Gerulaitis

Baltos akacijos Žodžiai: Jonas Jakštas

Ateina ateitis

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Kostas Kubilinskas; Kalba: lietuvių)

Ar žinot, žalios pušys

Rimvydas Žigaitis (Žodžiai: Vytautas Karalius; Kalba: lietuvių)

Amžiaus vėjas Žodžiai: Eugenijus Matuzevičius

Mažasis rondo

Pasivaikščiojimas

Piemenėlio daina

Ryto melodija

Tau dėkingi visi Žodžiai: V. Eidukaitis 

Draugystės medis Žodžiai: Juozas Nekrošius

Tėviškėlė Žodžiai: Jonas Lapašinskas

Pūtė vėjas Žodžiai: Lietuvių liaudies

Važiuojam traukinuku

Šokis

Preliudas
 

 

Publikacijos

LEGENDOS. LRT laida apie Rimvydą Žigaitį >>>

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013669921/legendos#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=2734000