Romaldas Misiukevičius

Choro dirigentas, docentas
Gimimo data: 1947-03-26
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-06-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-365