Tamara Vainauskienė

Vokalo teoretikė, pedagogė. Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė
Telefonas: +370 611 88904
Gimimo data: 1955-07-30
Gimimo vieta: Lazdijų raj. Avižieniai
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2016-04-05

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-295

Aukštosios mokyklos
Nuo 1978 m. iki 1983 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Nuo 1990 m. iki 1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Darbovietės
Nuo 1984 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (dėstytoja)
Nuo 1993 m. iki 2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos institutas (vyresnioji mokslo darbuotoja)
Mokslinis laipsnis

 

   Humanitarinių mokslų daktarė (1993), docentė (nuo 1996).

Apdovanojimai

 

 Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus padėkos raštas (1992).

 LMTA Rektoriaus prof. E.Gabnio  padėkos raštas (2007).

Biografija

Vainauskienė Tamara 1983 m. baigė dainavimo specialybės studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. Zenono Paulausko klasė). 1990-1993 m. studijavo LMTA doktorantūroje. Humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktarė (1993). Disertacijos tema „Lietuvių vokalo pedagogikos susidarymas ir raida 1919-1949 m.“ (vadovas prof.dr.Jonas Bruveris).

Nuo 1984 m. – LMTA dėstytoja, docentė (1996). Dėsto dainavimo meno istoriją, mokymo metodiką, dainavimą,  pedagogikos seminarus,  pedagoginę praktiką. Vadovauja bakalauro ir magistro darbams (apginta  per 140 dainavimo ir  muzikos pedagogikos magistro  tiriamųjų darbų), meno aspirantūros mokslo projektams (2000-2003). Tarp absolventų – magistrai Jurgita Adamonytė, Lauryna Bendžiūnaitė, Ieva Prudnikovaitė, Sandra Janušaitė, Edgaras Montvidas, Deividas Staponkus, Joana Gedmintaitė, Ramūnas Urbietis, Jovita Vaškevičiūtė, meno licenciatės Aušra Liutkutė-Povilaitienė, Julija  Stupnianek-Kalėdienė ir kiti.

Dalyvavo  žiuri ir ekspertinėje veikloje (Z.Paulausko jaunųjų dainininkų konkurso (2001,2007), Stasio Baro dainininkų konkurso (2007) vertinimo komisijos narė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės "Lituanistika" ekspertė (2007-2013), recenzavo daugiau kaip 40 mokslo darbų). Dalyvavo informacinės sistemos eLABa įsteigimo  projekte (2007). Skaitė viešas paskaitas, pranešimus kultūros ir meno renginiuose, tarp jų - IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (1995). Organizavo ir vedė Petro Olekos 110-ųjų gimimo metinių minėjimą (LMTA didžioji salė, 2005), koncertus.

LMTA Muzikologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja (1993-2007). Mokslinių interesų sritys: muzikos mokymo sistemos Lietuvoje formavimasis ir muzikos mokymo įstaigų veikla, dainavimo meno edukologija (istorija, teorija, metodika), interpretacijos teorija ir praktika, dainavimo mokyklų raida. Paskelbė mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, meno sklaidos publikacijų, recenzijų, parašė apie 150 straipsnių muzikos enciklopedijai. Skaitė pranešimų mokslinėse konferencijose. Parengė metodinių darbų, tarp jų – „Dainavimo pagrindų formavimas“ (2004). Mokslinės monografijos „Lietuvos muzikos istorija. Nepriklausomybės metai, 1918–1940“ (2009) bendraautorė. Mokslinės monografijos "Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla: pagrindai, ištakos, tradicijų sąveika" (2016) autorė.

Tamara Vainauskienė dalyvavo  1993 m. Lietuvoje įsteigtos  Franzo Schuberto draugijos veikloje. Priklausė Muzikų sąjungai (iki 2002 m.).

Svarbiausi darbai

Dainavimo pedagogika 1920-1940 m. Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Menotyra. 1997, Nr.2, p.61-68. ISSN 1392-0146

Kauno valstybinė muzikos mokykla ir konservatorija 1920-1940. Menotyra, 2000, Nr.3 (20), p.29-36. ISSN 1392-1002

Vilniaus konservatorijos formavimasis ir raida 1940-1949 metais. Menotyra. 2003, Nr.1(30), p.43-50. ISSN 1392-1002

Pirmojo pokario dešimtmečio lietuvių vokalo pedagogika: tradicijų ir reformų sandūra. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. Vilnius, 2004, p.216-225. ISBN 9986-503-45-0

Kauno konservatorijos veikla pokario metais. Menotyra. 2006, Nr.1(42), p.31-37. ISSN 1392-1002

Kai kurie Vilniaus žydų muzikos instituto veiklos aspektai. In  Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2007, p.212-217. ISBN 978-9986-503-70-5

Vokalinio fakulteto formavimas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje 1949-1950 metais. In LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2008, p.216-223. ISBN 978-9986-503-80-4

Virgilijus Noreika. Penki kūrybos dešimtmečiai: periodizacija ir charakteristika. In Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2009, p.170-179. ISBN 978-9986-503-86-6

Muzika lenkų okupuotame Vilniaus krašte (1920-1940). In Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918-1940. Sudarė A.J.Ambrazas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2009, p.72-95. ISBN 978-9986-503-85-9. A.Ambrazas, L.Budzinauskienė, D.Medišauskienė, T.Vainauskienė

Kauno valstybinė muzikos mokykla ir konservatorija. In Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918-1940. Sudarė A.J.Ambrazas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2009, p. 238-254. ISBN 978-9986-503-85-9

Privačios muzikos mokyklos ir Liaudies konservatorija. In Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918-1940. Sudarė A.J.Ambrazas.  Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2009, p. 268-271. ISBN 978-9986-503-85-9

Dainavimo pedagogika ir pedagogai. In Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918-1940. Sudarytojas ir atsakingas redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2009, p. 326-335. ISBN 978-9986-503-85-9

Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla: veiksniai, genezė, metodikų koreliacija. Lietuvos muzikologija, t.13, 2012, p.165-174. ISSN 1392-9313

Camillo Everardi dainavimo mokyklos tradicija Lietuvoje: principai ir archetipai, sklaida, paralelės. Menotyra. 2014, T.21, Nr.3, p.228–242. ISSN 1392-1002

Virgilijaus Noreikos dainavimo mokymo sistema: metodų atskleidimas ir verifikacija. Lietuvos muzikologija, t.15, 2014, p.50–57. ISSN 1392-9313

Juozas Tumas-Vaižgantas apie Valstybės opera: įžvalgų apmąstymas. Ars&Praxis, t.2, 2014, p.58-59. ISSN 2351-4744

Publikacijos

Litauische Gesangspädagogik und das Jahre 1944. Totalitarismus und  Musik.Die XXVI Tagung der Musikwissenschaftler aus Baltischen Ländern. Vilnius, 1992, p.8

Profesorių Zenoną Paulauską prisimenant. 7 meno dienos. 1994 m. lapkričio 11 d., Nr.45(147), p.8.

H.Zubel rečitalis. 7 meno dienos.1993 m. lapkričio 26, Nr.47(98), p.2.

Jaunų bosų turnyras. Lietuvos rytas. Mūzų malūnas. 1994 m. grgužės 20 d., Nr.98 (1041), p.38.

Gyvenimo prasmė – daina. 7 meno dienos. 1995 m. gegužės 12 d., Nr.19(172), p.3.

Petrui Olekai – 100. Literatūra ir menas. 1995 m. lapkričio 11d., Nr.45(2552), p.14.

Likimo negalima apvilti. Dienovidis. 1997 vasario 7, Nr.6(313), p.11.   

Pirmasis Elenos Čiudakovos jaunųjų atlikėjų konkursas. 7 meno dienos. 1997 m. balandžio 18 d., Nr.16(271), p.3. 

Stasys Baras-Baranauskas Lietuvoje. 7 meno dienos.1997 m. gegužės 23 d., Nr.21(276), p.2.

Dainuoja jaunieji. 7 meno dienos.1997 m. lapkričio 7d., Nr. 45(300), p.2.

Įsteigta Vincės Jonuškaitės-Zaunienės premija. 7 meno dienos.1999 m. gruodžio 24 d., Nr.51(409), p.13.

In memoriam. Vlada Mikštaitė. Literatūra ir menas. 2004 m. balandžio  23 d.. Nr.17(2998), p.23.
 

 

 

 

 

 

 

Čekų dainininkės Lenkos Šmidovos koncertas. Muzikos barai. 2003 gruodis – 2004 sausis, p.8.

Lioros Grodnikaitės sugrįžimas. Muzikos barai. 2004 birželis, p.9.

Prisiekęs savajai mūzai. Muzikos barai. 2004 birželis, p.26-28.

Petrui Olekai – 110. Muzikos barai. 2005 lapkritis-gruodis, p.38-40.

 

 

 

Straipsniai

Vlada Mikštaitė – režisierė ir pedagogė. Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Vilnius, LMTA, 1996, p.135-140. ISBN 9986-09-138-1

Lietuvių vokalo pedagogikos raida (1920-1990). Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime. 1918-1998.  Vilnius, 1998, p. 187-193.

Vokalizacija dainavimo pedagogikoje: praeities patyrimas ir dabarties aktualijos. XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės. Vilnius, LMTA, 2002, p.271-275. ISBN 9986-503-35-3           

Lietuvių vokalo pedagogika: pirmųjų raidos dešimtmečių patyrimas. Lietuvos dainavimo mokykla ir jos vystymosi tendencijos. Vilnius, 2003, p.13-17

E.Dirsienė ir jos darbo metodas. Muzikos barai. 1990 balandis Nr.7(68), p.4-5.

Lietuvių vokalo mokyklos pradžia. Kultūros barai. 1992, Nr.12, p.61-64.

Dainavimo mokymas Kauno valstybės muzikos mokykloje. Gama. 1994, Nr.5, p.7-8.

Privatūs vokalo pedagogikos židiniai Kaune 1920-1940. Gama, 1995, Nr.9, p.18-19.

Muzikos pedagogikos Šiauliuose pradžia. Muzikos barai. 1995, Nr.8-10(169-171), p.3-4. 

Muzikos mokymo įstaigos ir vokalo pedagogika Panevėžyje. Gama, 1996, Nr.13, p.35-37.

Čekų dainininkės Lenkos Šmidovos koncertas. Muzikos barai. 2003 gruodis – 2004 sausis, p.8.

Lioros Grodnikaitės sugrįžimas. Muzikos barai. 2004 birželis, p.9.

Prisiekęs savajai mūzai. Muzikos barai. 2004 birželis, p.26-28.

Petrui Olekai – 110. Muzikos barai. 2005 lapkritis-gruodis, p.38-40.

Sustabdęs laiką. Virgilijaus Noreikos 80-čiui. Muzikos barai. 2015 gruodis, p.36-38.

 

Leidiniai

Lietuvių vokalo pedagogikos susidarymas ir raida (1919-1949 m.). 31 Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro disertacijos autoreferatas. Vilnius, 1993.

Dainavimo pagrindų formavimas. Mokymo priemonė. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004. ISBN 9986-503-48-5

Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Kolektyvinė mokslinė monografija. Sudarytojas ir atsakingas redaktorius prof.habil.dr.Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius, 2009. ISBN 978-9986-503-85-9.

Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla: pagrindai, ištakos,  tradicijų sąveika. Mokslinė monografija. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. ISBN 978-609-8071-37-5.