Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė

Smuikininkė, tarptautinio konkurso laureatė, LMTA profesorė
Gimimo data: 1949-05-04
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513