Vaidas Vyšniauskas

Vaidas Vyšniauskas
Dainininkas
1971-11-06
Gimtasis miestas: Vilnius
+37068530739
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2016-10-03

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-745

Biografija

Vaidas Vyšniauskas (užsieny žinomas Kristian Benedikt vardu) yra kelių respublikinių konkursų laureatas ir tarptautinį pripažinimą turintis tenoras. Dar būdamas studentas debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre: 1994 m. 03 26 atliko Gastono vaidmenį Dž.Verdžio operoje "Traviata".

1983-1989 Vaidas Vyšniauskas dainavo vaikų ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas" ir mokėsi prie šio kolektyvo esančioje muzikos mokykloje. Čia įgijo pirmuosius muzikinius bei dainavimo įgūdžius.
1990-1997 dainininkas studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas žymųjį Lietuvos tenorą profesorių Virgilijų Noreiką. 1995 igijo bakalauro, o 1997 - magistro diplomus.

Specializuodamasis įvairių žanrų tenoro vaidmenyse solistas sukūrė eilę vaidmenų tiek operose, tiek operetėse, tiek miuzikle. Tai Kasijus "Otele", Barinkajus "Čigonų barone", Tonis "Vestsaido istorijoje", Alfredas "Traviatoje", Kastytis "Jūratėje ir Kastytyje" ir kitus.

Nuo pat savo kūrybinės karjeros pradžios solistas pasižymėjo artistiškumu ir muzikiniu lankstumu.
Nuo 1994 daininkas sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų.
1997 koncertavo JAV ir Kanadoje: Čikagoje, Los Angeles, Klyvlende, Detroite, Toronte, Montrealy, Sankt-Peterburge ir kt.
1997 Sankt-Peterburgo Mažajam teatre debiutavo Lenskio vaidmenyje P.I.Čaikovskio operoje "Eugenijus Oneginas".
2001-2005 tobulinosi pas įvairius pedagogus užsienyje.
2001 koncertavo su Violeta Urmanavičiūte (Urmana) Niujorke ir Vašingtone .
2002  su maestro M.Viotti, P.Domingu ir V.Urmana Miunchene dalyvavo įrašant A.Ponchielli operą "La Gioconda" (įdainavo Isepo partiją).
Tais pačiais metais Rygoje (Latvija) dalyvavo originaliame A.Lediajevo projekte - miuziklo "Erškėčių krūmas" pastatyme (atliko Dievo ariją).
2005 perklauos metu padainavęs maestro V.Gergijevui, buvo pakviestas  į operos "Karmen" pastatymą Marinskio teatre (Sank-Peterburgas, Rusija), kur atliko Choze vaidmenį.
2005 su kolegomis Audriu Rubežiumi ir Kęstučiu Alčiauskiu Vaidas Vyšniauskas subūrė trijų tenorų kolektyvą "Tiesiog 3".  Yra populiarūs ir  laukiami įvairiuose muzikiniuose renginiuose.
2006 solistas debiutavo Estijos nacionalinėje operoje (Talinas) atlikdamas Kanijo vaidmenį "Pajacuose". Nuo tada solistas neatsiejamas nuo Estijos kultūrinio gyvenimo.
2007-2008 dainininkas debiutavo eilėje pagrindinių vaidmenų. Tai Hofmanas (Ž.Ofenbacho „Hofmano istorijos"), Kavaradosi (Dž.Pučinio „Toska"), Hercogas bei Manriko (Dž.Verdžio „Rigoletas" bei „Trubadūras"), kuriuos ir toliau sėkmingai dainuoja Tartu Vanemuines operos teatre.
2008 puikiai pasirodė LTV projekte „Triumfo arka", pelnydamas televizijos žiūrovų simpatijas bei deramai užsitarnaudamas populiarumą Lietuvoje.
Pastaruoju metu Vaidas Vyšniauskas koncertuoja Pabaltijo šalių koncertų salėse ir vaidina įvairiuose operos muzikiniuose teatruose.

Svarbiausi darbai

Vaidas Vyšniauskas (also known as Kristian Benedikt) is a world wide reknown tenor who has won several international contests. He was a student when he made his first performance in the Lithuanian National Opera and Ballet theatre. He performed Gaston in D. Verdi's opera "La Traviata".

1983-1989: Vaidas Vyšniauskas sang in boys choir "Ąžuoliukas" and was studying in a music school. There he made his first steps into music and singing.

1990-1997: The singer continued to study in the Lithuanian Academy of Music and Theatre. His tutor was a famous Lithuanian tenor professor Virgilijus Noreika. In 1995 he got bachelor's and in 1997 - master diploma.
He performed as a tenor in various operas and musicals: Cassio in "Othello", Barinkay in "Gipsy Baron", Tony in "Westside story", Alfredo in "La Traviata", Kastytis in "Jūratė ir Kastytis" and others.
From the very start of his musical career Vaidas Vyšniauskas has shown his artistic and musical talents. From 1994 the singer has been successfully performing in Lithuania and abroad.
1997: concerts in the USA and Canada: Chicago, Los Angeles, Cleveland, Detroit, Toronto, Montreal, Saint Petersburg and others.
1997: Performed as Lensky in P.I.Tchaikovsky's "Eugene Onegin" in the Small Theatre of Saint Petersburg.
2001-2005: Vaidas Vyšniauskas had vocal lessons from world famous teachers.
2001: He performed with Violeta Urmanavičiūtė in New York and Washington.
2002: Performed as Isepo for the recording of A. Ponchielli's opera “La Gioconda” with maestro M. Viotti, P. Domingo and V. Urmana in Miunchen. In Ryga (Latvia) he performed in A. Lediajev’s project – musical “Eglantine” (performed God’s aria).
2005: After auditioning for maestro V. Gergijev he was invited to perform Jose in the opera “Carmen” (Marinski theatre, Saint Petersburg, Russia).
2006: The singer debuted in Estonias national opera in Tallinn. He performed as Canio in “I Pagliacci ”. Since then Vaidas Vyšniauskas has been synonymous with Estonia’s culture.
2007-2008: Vaidas Vyšniauskas debuted in a series of main roles: Hoffmann in “Les contes d’Hoffmann”, Cavaradossi in “Tosca”, The Duke in “Rigoletto” and Manrico in “Trovatore”, all of whom he is still successfully performing in the Tartu Vanemuines theatre of opera.
2008: The singer participated in LTV’s project “Triumfo Arka”. He was very popular with the viewers and gained a lot of popularity in Lithuania.
Recently Vaidas Vyšniauskas has been touring across Baltic concert halls and is performing in various operas.

Kristian Benedikt is not only an expressive tenor, but also an actor, who credibly shows the way Cavaradossi changes from a flattering artist into a responsible person, when the crisis in society demands that of him.

“Helsingin Sanomat“, 5th November, 2007

 

 

Straipsniai

Kristian Benedikt is not only an expressive tenor, but also an actor, who credibly shows the way Cavaradossi changes from a flattering artist into a responsible person, when the crisis in society demands that of him.

“Helsingin Sanomat“, 05 11 2007

V. Vyšniausko Chosė - dramatiškas, impulsyvus, kintančios charakteristikos. Pati įspūdingiausia, labiausiai sukrečianti buvo finalinė, „mėšlungiško“ Don Chosė ir Karmen dialogo ir Karmen mirties scena. Don Chosė čia - ir nevilties apimtas, nuolankiai maldaujantis įsimylėjėlis, ir impulsyvaus, nevaldomo šėlsmo apimtas karštakošis. Kai Chosė, neleisdamas Karmen eiti pas Eskamilją, ją nuduria ir pats išgyvena nenusakomą siaubą ir skausmą, ima šiurpas. Nepaprastai įtaigi ir paveiki, kvapą gniaužianti scena, kurios išėjęs iš teatro negali pamiršti.

Gabija Svajonaitė, Operų savaitė Kaune, 7 meno dienos, 2009 05 08

Tai labai ekspresyvus spektaklis. I.Prudnikovaitė, Vaidas Vyšniauskas (Don Chozė), Liudas Norvaišas (Eskamiljas) ir visi kiti artistai įtikinamai perteikė aštrius ir prieštaringus jo personažų charakterius.

Jonas Bruveris, Lietuvos rytas, 2009 11 24

Vaido Vyšniausko vokalinėje partijoje ir kuriamo personažo linijoje lyriškumą stelbia dramatizmas, todėl turime kiek kitokį nei įprasta Don Chosė. Kartu tai sėkmingiausias, mano manymu, V. Vyšniausko vaidmuo iš Lietuvoje matytų.

Jūratė Katinaitė, Naujas „Karmen“ grimas, 
Premjera Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, „7 meno dienos“ Nr.43 (872), 2009 11 27

„Eleazaras dalyvauja kone visose operos scenose bei ansambliuose; dideli solo epizodai II veiksme, IV v. arija. Vokalo požiūriu partija sunkiai priskirtina konkrečiam tenoro balso tipui, jos atlikimui reikia įvairių galimybių. Vaidas Vyšniauskas (užsienyje Kristian Benedikt) turi visas. Jo balsas vienodai gerai skamba visuose registruose (ir dažnai pasitaikančiose aukštojo registro viršūnėse) bei garso stiprumo skalėje. Specialių vaidybos pastangų nematyti - elgseną, mimiką, judesių pobūdį diktuoja situacija ir būsena, kurios turinys aiškiausiai išreiškiamas balso tembro, stiprumo, frazės artikuliavimo bei kitomis ypatybėmis.“

7 meno dienos, 04 03 2011

„... tenoras ryškiai sužibo Otelo vaidmeniu. Artistas labai temperamentingas, jo balsas - stiprus ir ištvermingas. Tikras tenoras di forza! Anksčiau lyriškesniuose vaidmenyse jo temperamentas retkarčiais peršokdavo personažo emocines ribas, bet Otelo vaidmeniui jo vokalinė ir dvasinė struktūra pritiko idealiai.“

Menų faktūra, 25 03 2011

Nuotraukų galerijos

Vyšniauskas Vaidas

Vyšniauskas Vaidas

2016-11-04