Virginija Alenskienė

Kanklininkė, ansamblio “Vija” artistė
Gimimo data: 1969-10-09
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513