Vytautas Venckus

Muzikologas
Gimimo data: 1922-05-15
Gimimo vieta: Ylakių valsč., Skipsčų k.
Mirties data: 1997-11-07