28-oji „Banchetto musicale“: meilė stipresnė už prievartą

Publikuota: 2018-09-11 Autorius: Milda Augulytė
28-oji „Banchetto musicale“: meilė stipresnė už prievartą

Žemiškoji meilė, meilė Dievui, Jėzui ar Mergelei Marijai – 28-ojo senosios muzikos festivalio „Banchetto musicale“, vykstančio Vilniuje, tema. Neabejotina, kad Meilė Vakarų muzikos istorijoje savo įvairialypiais aspektais bei spalvinga įvairove įkvėpė ne vieną kompozitorių ir suvaidino lemtingą vaidmenį ne vien atsirandant šedevrams, bet ir kūrėjų kasdienybėje.

Pirmosios Lietuvoje skambėjusios operos „Elenos pagrobimas“ atlikimu prasidėjęs festivalis kviečia į naujus muzikinius susitikimus meilės, stipresnės už prievartą, tema.

Lobiai – kaimynystėje

Pernai, kai „Banchetto musicale“ tema buvo Reformacijos 500-osios metinės, festivalio meno vadovas Darius Stabinskas pradėjo gilintis į protestantų kultūrą ir į netoliese – Mažojoje Lietuvoje – kūrusius liuteronų autorius.

Nuo XVI a. Mažosios Lietuvos kultūrinio ir muzikinio gyvenimo centras buvo Karaliaučius – Prūsijos sostinė ir kunigaikščių rezidencija. Didžiulę įtaką miesto klestėjimui turėjo 1544 m. kunigaikščio Albrechto įsteigtas universitetas, kuriame svarbi vieta buvo skiriama muzikiniam ugdymui. Muzikos dalykus čia dėstė žinomi to meto kompozitoriai Johannesas Eccardas, Johannas Stobäusas ir Heinrichas Albertas, daug dėmesio skirta giedojimo mokymui, muzikos teorijai ir praktikai.

Universiteto muzikinis gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su kunigaikščio rūmais, kuriuose gyvavo vietinė vokalinė ir instrumentinė kapela, o jos repertuarą sudarė giesmės, motetai, mišios, madrigalai ir instrumentinė muzika. Gyvą Karaliaučiaus kultūrinį gyvenimą papildė menininkų draugijos, o garsiausia jų, susibūrusi aplink poetą Simoną Dachą, vadinosi „Moliūgo trobelė“.

D.Stabinskas dar pernai ištraukė iš užmaršties LDK ir Mažojoje Lietuvoje kūrusius liuteronų autorius. Tarkime, Johanną Valentiną Mederį (1649-1719 m.), kuris Lietuvoje nebuvo atliekamas, nors dirbo Baltijos kraštuose – Gdanske, Karaliaučiuje, Rygoje, Taline ir daug keliavo, verčiamas savo spalvingo gyvenimo aplinkybių.

Kitas pamirštas aktyvus to meto kompozitorius liuteronas – H.Albertas (1604–1651 m.). Į Karaliaučių jį nubloškė karas. Ten kompozitorius ir vargonininkas gyveno net ketvirtį amžiaus iki pat mirties, išleido nemažai savo kūrinių, bendradarbiavo su to meto intelektualais, tarp jų ypač artimai – su „Rytprūsių Petrarka“ vadintu poetu S.Dachu, garsiosios poemos „Taravos Anikė“ autoriumi, kuris vaikystę praleido Klaipėdoje ir apdainavo ją savo kūryboje.

„Karaliaučiaus menininkų gyvenimas buvo gana atviras ir įdomus, išleista labai daug kūrinių ir beveik niekas jais nesidomi. O tai fantastiška muzika!“ – apgailestavo D.Stabinskas.

Rugsėjo 13 d. Evangelikų liuteronų bažnyčioje tarptautinis ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Italija) savo naująja programa „Giedokite Viešpačiui naują giesmę“ dar kartą atvers muzikos istorijos puslapį, skirtą šlovingam XVI–XVII a. Karaliaučiaus muzikiniam gyvenimui, atliks tenykščių kompozitorių muziką, kuri skambėjo Martyno Mažvydo ir Jono Bretkūno kuruojamose bažnyčiose.

Meilė nugali viską

Senosios muzikos gerbėjai iki šiol prisimena dar prieš dešimtmetį režisieriaus Gintaro Varno ir dailininkės Julijos Skuratovos pastatytus lėlių teatro spektaklius – Claudio Monteverdi madrigalines operas „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“. Iš pažiūros nesudėtingi kūrinėliai tapo tikru teatriniu įvykiu.

Šių metų festivalis „Banchetto musicale“ rugsėjo 16 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vėl primins „Tankredžio ir Klorindos dvikovą“: skambės C.Monteverdi ir jo amžininkų muzika, atliekama ansamblio iš Italijos „Contrasto armonico“ drauge su tenoru Marcelu Beekmanu (Olandija).

Svarbiausias šios programos kūrinys – tragiška Tankredžio ir Klorindos meilės istorija, sukurta pagal Torquato Tasso poeziją.

Omnia vincit amor et nos cedamus amori: „Meilė nugali viską, ir mes paklūstame meilei“. Ši Vergilijaus frazė tapo šios programos įkvėpimo šaltiniu, paremtu meilės galia, kuri netgi nugali mirtį. Vakarų muzikos istorijoje Meilė visada vaidino lemiamą vaidmenį – tai jėga, išjudinanti sielą, ir ji yra artima afektų teorijai, kurioje dvasinės būsenos gali būti perteiktos akivaizdžiai regimais ir girdimais ženklais.

C.Monteverdi „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ (Combattimento di Tancredi e Clorinda) – pasakojimas apie krikščionių riterio Tankredžio ir prie Jeruzalės sienų sutikto paslaptingo priešininko musulmono susirėmimą. Tankredis mirtinai sužeidžia kario rūbais persirengusią Klorindą, nežinodamas, kad po šarvais slepiasi jo mylimoji. Tik tada jis suvokia visą karo beprasmiškumą.

Ansamblis „Contrasto armonico“ ir tenoras M.Beekmanas, dažnai kartu atlikdami XVII–XVIII a. italų muziką, ypač daug dėmesio skiria C.Monteverdi kūrybai. „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ yra išskirtinis šio sėkmingo bendradarbiavimo akcentas.

„C.Monteverdi muzika -- tai madrigalas. Jis gali būti ir miniatiūrinis, ir išplėtotas. Šiuo atveju madrigalas išskirtinis – jame dalyvauja pasakotojas, kuris vienas atlieka visas partijas. Yra ir nedidelė Klorindos partija, visiškai minimali Tankredžio partija – jis ištaria kelias frazes. Iš esmės visą siužetą pasakoja pasakotojas.

Nedaug tokių kūrinių, kurių visas partijas atlieka vienas atlikėjas. Šįkart tai padarys tenoras iš Olandijos M.Beekmanas – didžiulė žvaigždė, seniai bendradarbiaujantis su italų kompozitoriumi, klavesinininku ir vargonininku Marco Vitale. „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ – vienas ryškiausių jų projektų. Nėra lengva pusę valandos vienam žmogui išvežti visą dramą“, – atlikėjo laukiančius iššūkius priminė D.Stabinskas.

Ieško nenušlifuoto skambesio

Viena festivalio „Banchetto musicale“ tradicijų – pristatyti viduramžių muziką. Šįkart su viduramžių polifonijos menu rugsėjo 17 d. Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje supažindins ansamblis „Jerycho“ iš Lenkijos.

Viduramžiais Europoje atsirado naujų neįprastų daugiabalsio giedojimo formų. Paprastesnius dvibalsius kūrinėlius, kilusius iš žodinės tradicijos improvizavimo praktikos, veikiai pakeitė organumas – melizminės monumentalios giesmės, skirtos puošniai liturgijai. O štai XII a. pamokslų, maldų ir liturginių tekstų rinkinyje „Codex Calixtinus“ pirmą kartą pasirodo ir užrašytos tribalsės giesmės.

Daugiabalsė vokalinė muzika sklido po visą Europą ir skambėjo ne vien bažnyčiose. Viduramžiais atsirado ir vienas įdomiausių to meto muzikinių reiškinių – daugiateksčio moteto žanras, o vėlyvaisiais viduramžiais Vidurio ir Rytų Europos motetai, patyrę liaudies muzikos įtaką, tapo puikiomis muzikinėmis miniatiūromis.

„Ilgainiui polifoninio dainavimo praktika buvo pamiršta ir išliko tik izoliuotose erdvėse. Pastaraisiais dešimtmečiais vis atsiranda menininkų, kurie ieško ne nušlifuoto skambėjimo, o tradicinės muzikos atlikėjų uždarose bendruomenėse, pavyzdžiui, Korsikoje, Egipto vienuolynuose, Graikijos kalnų vienuolynuose, kur muzikos tradicijos pasiekė mūsų laikus.

Ansamblis „Jerycho“ eina tuo keliu – gilinasi ne į akademinę muziką, bet atsigręžia į gyvybingą ir emocionalų praėjusių amžių giedojimą“, – išgirsti balsą iš amžių glūdumos ansamblio „Jerycho“ programoje „Vox nostra“, pristatančioje šimtmečiais pamirštą polifoninio dainavimo praktiką, ragino festivalio meno vadovas D.Stabinskas.

Išgirskite, kaip skamba klavišinė meilės viola

Rugsėjo 21 d. Valdovų rūmus užlies kerintys tradicinės švedų nyckelharpa garsai. Į muzikinę kelionę su klavišine viola d’amore nuo viduramžių iki baroko pakvies Didier François – nyckelharpa (Belgija) ir Alina Rotaru – klavesinas (Vokietija / Lietuva).

Nyckelharpa – turbūt vienas įdomiausių ir sudėtingiausių Europos styginių instrumentų: jis yra didelės violos formos, turi ir griežiamąsias stygas, ir klaviatūrą.

Nors instrumentas daugiausia siejamas su švedų liaudies muzika, nyckelharpa, kitaip dar vadinama klavišine meilės viola (viola d’amore a chiavi), per amžius keitėsi, vis daugiau perimdama giminingos viduramžių rylos (hurdy-gurdy) ypatumų. Ja buvo grojama visoje Europoje viduramžių, Renesanso ir baroko laikais. Istoriniuose šaltiniuose instrumentas ne kartą minimas Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje.

Keleto puikių atlikėjų iniciatyva šiais laikais nyckelharpa patiria savo atgimimą. Belgų menininkas, smuikininkas D.François, ieškodamas naujo garsovaizdžio galimybių, į programas įtraukia savo paties aranžuotus Guillaume’o de Machaut, Gilles Binchois, Marino Marais, Roberto de Visée kūrinius.

Festivalio „Banchetto musicale“ programa

Rugsėjo 11 d. 19 val.30 min., Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12, Vilnius

„Florilegium Portense“

Trisdešimties metų karo laikų motetų intabuliacijos vargonams

Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius – vargonai

Įėjimas nemokamas

***

Rugsėjo 13 d. 19 val., Evangelikų liuteronų bažnyčia, Vokiečių g. 20, Vilnius

„Giedokite Viešpačiui naują giesmę“

XVI–XVII a. Karaliaučiaus kompozitorių muzika

Ilze Grēvele – sopranas (Latvija)

Nora Petročenko – altas

Mikus Abaroniņš – tenoras (Latvija)

Nerijus Masevičius – bosas

Ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Italija): Mirjam-Luise Münzel – išilginės fleitos, Darius Stabinskas – viola da gamba, Michele Carreca – teorba, Alina Rotaru – klavesinas

Bilietai: 10 €

***

Rugsėjo 15 d. 13 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

„Natų mūšis“

Koncertas vaikams ir visai šeimai

Ansamblis „CordAria“ (Šveicarija, Austrija, Lietuva): Katharina Haun – kornetas, Vera Otasek – smuikas, John Martling – teorba, Vilimas Norkūnas – klavesinas ir vargonai

Įėjimas nemokamas (būtina išankstinė registracija)

***

Rugsėjo 15 d. 18 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

„Biagio Marini pėdomis“

XVII a. muzikinė kelionė iš Italijos į nuniokotą Europą

Ansamblis „CordAria“ (Šveicarija, Austrija, Lietuva): Katharina Haun – kornetas, Vera Otasek – smuikas, John Martling – teorba, Vilimas Norkūnas – klavesinas ir vargonai

Bilietai: 10 €

***

Rugsėjo 16 d. 16 val., Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a, Vilnius

„Meilė stipresnė už prievartą“

Claudio Monteverdi ir jo amžininkų muzika

Marcel Beekman – tenoras (Olandija)

Ansamblis „Contrasto armonico“ (Italija): Dario Luisi ir Enrique Gómez-Cabrero Fernández – smuikai, Gabriele Toscani – altas, Darius Stabinskas – violončelė, Michele Carreca – teorba

Vadovas Marco Vitale – klavesinas

Bilietai: 10 €

***

Rugsėjo 17 d. 20 val. Pranciškonų vienuolyno bažnyčia, Trakų g. 9/1, Vilnius

„Vox nostra“

Viduramžių polifonijos menas

Ansamblis „Jerycho“ (Lenkija): Paweł Szczyciński, Rafał Grozdew, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Łukasz Kalisz, Leszek Kubiak, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski

Vadovas Bartosz Izbicki – balsas, fidelis ir organetas

Įėjimas nemokamas

***

Rugsėjo 19 d. 19 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

„Dramma da capo“

Teatralizuotas XVIII a. itališkų arijų da capo koncertas

Režisierius Adrián Schvarzstein (Ispanija)

Choreografė Jūratė Širvytė-Rukštelė

Kostiumų dailininkė Renata Valčik

Rūta Vosyliūtė – sopranas

Baroko orkestras „Collegium musicum Riga“ (Latvija), vadovas Māris Kupčs – klavesinas

Bilietai: 8, 10, 12, 15 €

***

Rugsėjo 21 d. 19 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

„Kerinti nyckelharpa“

Muzikinė kelionė su klavišine viola d’amore nuo viduramžių iki baroko

Didier François – nyckelharpa (Belgija)

Alina Rotaru – klavesinas (Vokietija / Lietuva)

Įėjimas nemokamas (būtina išankstinė registracija)

***

Rugsėjo 27 d. 19 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

„Il Decameron“

Pasakojimas apie Nastadžą delji Onestį

Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble (Ispanija): Mariví Blasco – sopranas, David Sagastume – kontratenoras, Bart Vandewege – bosas, Miren Zeberio – smuikas, Pablo Martin Caminero – kontrabosas, Daniel Garay – perkusija. Vadovas Enrike Solinís – barokinė gitara ir liutnia

Bilietai: 12, 15, 18, 21 €

Bilietus platina „Bilietai.lt“.

Komentarai