Laikinasis ar naujasis LNOBT generalinis direktorius?

Publikuota: 2017-09-20 Autorius: MB inf., Renata Baltrušaitytė
Laikinasis ar naujasis LNOBT generalinis direktorius?

Pastaruoju metu vis dažniau įvairiuose LNOBT pranešimuose pasirodo informacija apie naujojo generalinio direktoriaus veiksmus, nors pagal įstatymus Sigitas Žutautas turėtų būti vadinamas laikinuoju generaliniu direktoriumi ir drauge su kitais 8 pretendentais laukti LR kultūros ministerijos paskelbto konkurso.  

Sigitas Žutautas: „Teiginiai apie mano neva egzistuojančius bičiulius ministerijoje neatitinka tikrovės“

Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys prof. Vytautas Juozapaitis ne kartą komentavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vykdomus pokyčius. Komentarai, deja, netikslūs, veikiausiai paremti nuogirdomis.

Labiausiai prof. V. Juozapaičiui kliūva, kad Teatre apskritai vyksta pokyčiai, nors nuolatinis generalinis direktorius dar nepaskirtas. Tačiau laukti iki konkurso į Teatro generalinio direktoriaus pareigas pabaigos būtų netoleruotinas nesprendimas problemų, kurias nustatė vidaus auditas ir oficialių įstaigų tyrimai.

Teatre 2017 m. liepos 27 d. buvo pakeista teatro organizacinė struktūra. Struktūros pokyčiai buvo minimalūs, bet esminiai: 1) įsteigta Meno vadovo pareigybė ir 2) atsisakyta vienos tarnybos dvigubo pavaldumo.

Kol Generalinis direktorius vykdė ir Meno vadovo funkcijas, pati organizacijos struktūra neužtikrino galimų piktnaudžiavimų prevencijos. O dvigubos atskaitomybės linijos dažnai komplikuoja vadybą ir atskaitomybę.

Papildomai, nekeičiant struktūros, buvo išgryninta, kad Generalinio direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis pagalbines ir ūkio sritis, niekaip (parašo viršenybe, vizavimo tvarka ar pan.) nebeturėtų įtakos Vyr. buhalterei. Tuo siekiama užtikrinti, kad Vyr. buhalterė būtų nepriklausoma kontroliuoti ūkio veiklą ir pirkimus. Pakeista struktūra įsigaliojo nuo rugsėjo 11 d., išlaikant įstatymuose numatytus darbuotojų įspėjimo terminus.

Planuojame teikti siūlymą keisti Teatro nuostatus ir Meno tarybos nuostatus. Norėtume, kad LNOBT – didžiausios Lietuvos koncertinės įstaigos – Meno taryboje būtų iškiliausi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkai. Dabartiniai Teatro ir Meno tarybos nuostatai tai ribojo. Vienas ar du užsienio profesionalai 11 narių Teatro meno taryboje nė kiek nesumenkintų Lietuvos menininkų balso, tik sudarytų dar geresnes sąlygas Teatrui būti tarptautiniame meno pasaulyje. O baimė įsileisti „ne savus“ kelia riziką „virti savo sultyse“.

Yra ir daugiau susikaupusių spręstinų dalykų, kuriuos Teatre sprendžiame darbo tvarka. LNOBT yra didelė organizacija, kurios kolektyvą sudaro apie 600 žmonių. Daugiau nei pusė iš jų yra menininkai, kiti – dažniausiai nepastebimi darbuotojai, užtikrinantys, kad menininkams būtų sudarytos kuo geriausios sąlygos.

Teatre yra daug aktualių problemų, kurios įsisenėja:

Pirkimų ir investicijų neskaidrumas metė šešėlį Teatrui. Organizacinė struktūra ir kai kurių darbuotojų nuostata „darysime taip, kaip direktorius pasakys“ neužtikrino tokio dydžio organizacijoms būdingos „keturių akių“ nepriklausomos kontrolės.

Orkestro instrumentai sensta ir reikalauja atnaujinimo. Kasmet šis poreikis tik didėja, nes Teatras muzikos instrumentų atnaujinimui skirdavo per mažai lėšų.

LNOBT bilietų pardavimo internetinė sistema stringa ir yra tokia pasenusi, kad kai kurių IT sprendimų nebepalaiko operacinių sistemų tiekėjai.

Investicijos į menininkų persirengimo ir repeticijų patalpas buvo minimalios. Patalpų lygis vis dar leidžia Teatrui “gyventi”, tačiau jų eksploatacijos problemos kaupiasi.

Teatro aplinka irgi neišvaizdi, švelniai tariant. Pirminis įvertinimas, kiek Teatrui priskirtos aplinkos sutvarkymas kainuotų, rodo, kad jį finansuojant vien Teatro lėšomis susidarytų bent 5-10 metų trukmės programa. Iki šiol sprendimai buvo atidėliojami.

„Mano nuomone, šie ir daugelis kitų panašių klausimų reikalauja vadybinių sprendimų. Aišku, visada galima apeliuoti, kad tokioms reikmėms „ministerija ar Vyriausybė neskiria pinigų“, tačiau situacija nuo to negerėja. Taipogi norėčiau pastebėti, kad p. V. Juozapaičio tiesiogiai ar užuolankomis išsakyti teiginiai apie mano neva egzistuojančius bičiulius ministerijoje ar kitur tiesiog neatitinka tikrovės. Išties norėčiau su šiais „bičiuliais“ susipažinti“, - sako LNOBT generalinis direktorius Sigitas Žutautas.

Lietuvos nacionalinės premijos laureato, LR Seimo nario prof. Vytauto Juozapaičio atsakymas

Dėkodamas LNOBT viešųjų ryšių skyriui už parodytą dėmesį ir pateiktą generalinio direktoriaus informaciją, atkreipiu dėmesį, kad ji nėra pilnos apimties. Mat, LR Seimo Kultūros komiteto posėdyje paprašytas atsakymus pateikti raštu, LNOBT generalinis direktorius labai panašaus turinio laišką pateikė komiteto nariams, tačiau šioje versijoje trūksta paskutinio sakinio, po kurio visi pateikti argumentai skamba kiek kitoje tonacijoje :

"Su malonumu pateiksiu daugiau informacijos, jei tik kiltų klausimų. Tik turiu atsiprašyti, kad nuo rugsėjo 23 d. iki spalio 17 d. imtinai būsiu dar gegužę suplanuotose atostogose – prisijungsiu prie jachtos „Ambersail“ įgulos Ramiajame vandenyne", - savo oficialų kreipimąsi reziumavo p. Sigitas Žutautas. 

Ši aplinkybė, kai tokio rango vadovas, vos prasidėjus sezonui ir vykstant galimai formaliam konkursui po dviejų su puse mėnesio darbo pareigose pervargo ir išvyksta pailsėti, kelia labai rimtų abejonių dėl ministrės pasirinkimo solidumo bei jos pačios požiūrį į LNBOT vykstančius, o tiksliau, ministrės inicijuotus ir vykdomus pokyčius. Juolab, ši aplinkybė nepaneigia įtarimo, kad ministrės vienasmeniškai ir vienašališkai be konkurso paskirtą LNOBT vadovą su ministerija sieja ypatingi ryšiai, kuriais negali pasigirti jokios kitos kultūros ir meno įstaigos vadovas.

Na, o dėl teatre vykdomų pokyčių be jokios abejonės galėtume tęsti diskusiją tik su asmeniu, kurio kvalifikacija bei kompetencija operos ir baleto teatro kontekste nekeltų abejonių. Arba savo pavardes paviešintų direktoriaus konsultantai, nes žmogus, iki paskyrimo gyvenime fiziškai nesilankęs tokios įstaigos užkulisiuose, pats nelabai sugalvotų tai daryti... 

Taip, laiške komitetui p. S. Žutauto paminėtas faktas, kad mano iniciatyva įvyko mūsų susitikimas antrą direktoriaus darbo dieną yra teisingas. Tik p.S. Žutautas pamiršo paminėti, kad , paklaustas kiek užtruks šiose pareigose patikino, kad su Liana sutarta, kad kol kas pabus metus, atliks pokyčius ir tuomet gal dalyvaus konkurse.

Kas ta Liana - sunku pasakyti... Beje, iš teatro žmonių esu girdėjęs (ir vėl gandai), kad tas paslaptingas vardas nuolat skamba iš direktoriaus lūpų. Na, bet visa tai yra tik mano nuomonė, pagrįsta operos fantomo (yra toks gyvūnas) pasakomis...

Tiesa, direktorius pamiršo paminėti dar vieną gandą, kad teatre vykdoma cenzūra ir informatikai verčiami pateikti visas telefonų ir kompiuterinio ryšio išklotines tikslu išsiaiškinti informacijos nutekėjimo šaltinį....

Nenoriu tikėti, kad nusileista iki tokio dugno, nes tai prieštarautų elementariai teisei ir galimai varžytų žodžio ir minties laisvę.

Tektų priminti, kad operos teatras nėra nei UAB, nei bankas, nei saugumo departamento padalinys, o viešąsias paslaugas teikianti iš valstybės biudžeto išlaikoma įstaiga, kurios visi dokumentai, o juolab, vadovo ketinimai ar įsakymai gali būti tik vieši (išskyrus komercines ir konfedencialias sutartis, o kadangi aš turiu teisę dirbti su slapta informacija, tai toks akibrokštas neišgelbės... 

Taigi gero vėjo, gerbiamas direktoriau ! Lauksime sugrįžtant!

Susiję nariai

Vytautas Juozapaitis

Vytautas Juozapaitis

Dainininkas, LNOBT solistas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, LMTA profesorius, LR Seimo narys

Komentarai