MUZIKOS PASLAPTYS veriasi ir vyresniems

Publikuota: 2019-04-04 Autorius: Mb.info
MUZIKOS PASLAPTYS veriasi ir vyresniems

Programoje KULTŪROS PASAS dalyvauja Lietuvos muzikų sąjungos projektas MUZIKOS PASLAPTYS 2, skirtas vyresnių klasių moksleiviams (5-8 ir 9-12 klasėms). 
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1713

Interaktyvių susitikimų ciklas MUZIKOS PASLAPTYS – tai unikali galimybė susitikti, pabendrauti ir susipažinti su iškiliais Lietuvos muzikais, jų atliekama muzika ir instrumentais.

Susitikimų metu galima ne tik muzikuoti (taigi, susipažinti su instrumentais iš arti), bet ir žiūrėti vaizdo įrašus, praturtinti susitikimus garsiausių atlikėjų garso ir vaizdo įrašais bei pačių atlikėjų – susitikimų herojų – iškiliausiais koncertais, animaciniais filmais. Itin vertinga, kad susitikimų metu, galima sužinoti apie atlikėjų vaikystę, pamatyti jų vaikystės nuotraukas bei vaizdo įrašus. Kiekvienas atlikėjas gali plačiai pristatyti ne tik savo kelią į muziką, bet ir savo instrumentą, jo sandarą, muzikavimo ypatybes ir pan. Ypatinga projekto vertė – galimybė laisvai derinti susitikimų laiką, vietą ir temas. Pedagogai drauge su moksleiviais gali pasirinkti ar akcentuoti pažintį su iškilomis asmenybėmis, ar pasinaudoti iš arti susipažinti su visais instrumentais: styginiais orkestro instrumentais (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas), mediniais pučiamaisiais (fleita, obojus, klarnetas, fagotas), variniais pučiamaisiais (valtorna, trimitas, trombonas, tūba), mušamaisiais, liaudies instrumentais (kanklės, birbynė), fortepijonu, vargonais, klavesinu ir pan. Interaktyvių susitikimų ciklas leidžia rinktis susitikimus ir akcentuojant epochų muziką (barokas, klasicizmas, romantizmas, šiuolaikinė muzika ir pan.), ir žanrus (simfonijos, operos, kamerinė muzika ir t.t.), ir džiazą ar lengvąją pop muziką, programinę muziką vaikams ir pan. Pridėtinę vertę projektui kuria ir galimos dovanėlės susitikimo pabaigoje atsakiusiems teisingai į klausimus muzikinės viktorinos ar klausimų-atsakymų forma. Dovanėlės - tai įrašai ir leidiniai iš asmeninės atlikėjų kolekcijos bei LMS leidinių serijos.

Interaktyvių susitikimų ciklo MUZIKOS PASLAPTYS tikslas - supažindinti moksleivius su iškiliais Lietuvos muzikais, jų instrumentais (specifika, istorija, atlikimo būdais ir pan.), biografija (kodėl gyvenimo profesija pasirinko muziką, vaikystė ir pan.) Mūsų projektas siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvesti į Lietuvos mokyklas. Tikslingas kultūros kūrėjų bendravimas su mokiniais bus naudingas ir mokyklų bendruomenėms, ir meno kūrėjams. Į dialogą su mokykla sieksime įtraukti pačius iškiliausius muzikus, kurie turi ką pasakyti mokiniams ir nori tai padaryti. Šiais kontakto nutolimo laikais, kai žmones pažįstame tik per televiziją, internetą, asmeninis kontaktas ir tiesioginis bendravimas daro didelį įspūdį. Po mokyklas pasklidęs intelektualinis potencialas atvers platesnį kultūrinį akiratį ir skatins įsitraukti į kultūros procesą. Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą. Muzikai kviečiami mokyklose pravesti meninės kūrybos pamokas 5-12 klasių mokiniams. Vienos pamokos trukmė viena akademinė valanda. Pamokų temas siūlys patys projekte dalyvaujantys muzikai. Taip skatinsime mokinius domėtis kultūra ir kritiškai ją reflektuoti, taip pat supažindinsime su muzika kaip profesija, gal net paskatinsime būsimus abiturientus sąmoningiau ir tikslingiau rinktis tolesnes studijas ar profesijos kelią. Tokių susitikimų metu moksleiviai turės unikalią galimybę kalbinti susitikimų herojus ir iš pirmų lūpų gauti informaciją, kurios reikalauja atitinkamų klasių muzikos programos. Susitikimams būtini ekranas, garsas (muzikos transliavimui), mikrofonas, pianistams - klavišinis instrumentas (fortepijonas, pianinas ar klavinova).

Komentarai